AHLÂK

Soru 1  :
Rasulüllah (s.a.v.-’e göre en kötü düğün yemeği hangisidir?
Cevap  : Zenginlerin çağrılıp, yoksulların davet edilmediği düğün yemeğidir.

Soru 2  : İslam’da çocuk terbiyesinin üç ana esası nedir?
Cevap  : a- Çocuğu zararlı etkenlerin tahribatından uzak tutmak. (Ahlaksız çevre, kötü arkadaş)
               b- Başta anne ve baba olmak üzere tüm büyüklerin iyi örnek olmaları.
               c- İyi örnek olmayı, yumuşak olmayı, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü tatbikatla öğretmek
                   ve yaşatmak.
               d- Tüm verilecek terbiyenin İslam’ın müsaade ve teşvik ettiği ölçüler çerçevesinde olmalı.

Soru 3  : Çocuk terbiyesinin en etkili ve zorunlu yaş dönemi hangisidir?
Cevap  : 0-6 yaş arasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.-’e çocuğunu ilim öğretmek için
               getiren sahabeye çocuğun yaşını sorduklarında aldıkları cevap altı yaş olunca
               Allah’ın Resulü (s.a.v.) in cevabı: “Geç kalmışsın” olmuştur.

Soru 4  : İnsanın kendi nefsine karşı görevleri nelerdir?
Cevap  : a- Bedenini terbiye etmek. Çünkü: “Kuvvetli mü’min, zayıf olan bir mü’minden hayırlıdır.”
               b- Sağlığı muhafaza etmek. “Ölümden başka her derdin bir devası vardır.”
               c- Vücudunu yıpratacak şeylerden kaçınmak.
               d- İradeyi kuvvetlendirmek. Hakkı kabul edip, haksızlığı ve zararı ret etmek ve taklit etmemek.
               e- Aklı ve zihni irfan nurlarıyla aydınlatmak.

Soru 5  : Erkeğin hanımına karşı görevleri nelerdir?
Cevap  : a- Onunla güzel geçinmek, onu korumak ve onu gözetmek.
               b- Onun geçim ihtiyaçlarını üstlenmek ve karşılamak.
               c- Doğruluk, güzellik ve sadakatten ayrılmamak.

Soru 6  : Kadının erkeğine karşı vazifeleri nelerdir?
Cevap  : a- Kocasının dine uygun emirlerini yerine getirmek ve ona itaat etmek.
               b- Kocasının namus ve şerefini korumak.
               c- Bulunduğu hale kanaatkar olmak.
               d- İsraftan kaçınmak.
               e- Ev hanımı olacak şekilde hareket etmek.

Soru 7  : Evladın ebeveyne (anne ve babaya- karşı sorumlulukları nelerdir?
Cevap  : a- Saygı gösterip itaat etmek.
               b- Anne ve babaya karşı “ÖF” bile dememek, onları incitmemek.
               c- Onların ihtiyaçları sırasında yanında bulunmak.
               d- Kabirlerini ziyaret etmek ve duada bulunmak.
               e- Vefatlarından sonra onların dostlarına karşı saygı göstermek, ziyaretlerinde bulunmak.

Soru 8  : Anne ve babanın çocuklarına karşı sorumlulukları nelerdir?
Cevap  : a- Doğduğunda müslüman ismi koymak.
               b- Güçleri nispetinde onları besleyip, büyütmek.
               c- Onları İslam’a göre terbiye etmek.
               d- İslami ilimleri öğretip, kazanç yollarını göstermek.
               e- Onlara fazilet örneği olmak.
               f- Dokuz yaşlarında iken yataklarını ayırmak.
               g- İbadetlere telkin edip alıştırmak.
               h- Akıl baliğ olduktan sonra mümkünse hemen evlendirmek.

Soru 9  : Yüce Allah (c.c.)’dan korkmak, haram ve şüpheli şeylerden kaçmak ve sakınmaya
                ne ad verilir? Böyle olma hali nedir ve böyle olana ne isim verilir?
Cevap  : İttika denir. Bu hale Takva, takva olan kimseye de Muttaki denir.

Soru 10: Utanılacak şeylerden insanı koruyan hale, güzel huylarla vasıflanmaya ve güzel huylu
               olmaya ne ad verilir?
Cevap  : Edep denir.

Soru 11: İhlas ne demektir?
Cevap  : Herhangi bir iş yada ameli güzel bir niyet, saf bir kalple yapmak ve o işe başka
               bir şey karıştırmamaktır.

Soru 12: Riya ne demektir?
Cevap  : Gösteriş demektir. Bir işi gösteriş için yada bir maddi yarar maksadıyla yapmaktır.

Soru 13: Tevazu nedir?
Cevap  : Kendini büyük görmemek, insanları hakir görmemek, kendini olduğundan aşağı saymak.

Soru 14: Allah (c.c.)’a güvenmek, kulluk görevini yaptıktan sonra başarıyı
               Allah (c.c.)’dan beklemek ve insan gücünün yetişemediği şeyleri
              Allah (c.c.)’a bırakıp ümitsizlik ve keder içine düşmemeğe ne denir?

Cevap  : Tevekkül denir.

Soru 15: Hüsnü zan ve Suizan ne demektir?
Cevap  : Hüsnü zan: Bir iyiliğin üzerine inanç beslemeye, güzel düşünmeye denir. Suizan:
               Her şeyde bir art niyet aramaya, yanlış düşünüp yanlış yorumlamaya denir.

Soru 16: Dili gereksiz şeylerden koruyup, ihtiyaçtan fazlasını boş yere konuşmamak haline,
               malayani denilen faydasız şeylerle uğraşmak ve ağza her gelen şeyi söylemek gibi
               hallerden kaçınmaya ne denir?

Cevap  : Hıfz-ı Lisan (Dili korumak) denir. Peygamberimiz (s.a.v.)’de “Her kim Allah (c.c.)’a
               ve ahiret gününe iman ediyorsa  ya hayır söylesin yada sussun” buyurmuşlardır.

Soru 17: Utanma, hicap, ar, namus duygularını çirkin şeylerden nefsin arındırılması, edebe
               aykırı bir işin ortaya çıkmasından kalbin duyduğu rahatsızlığa, sıkıntıya ne denir?

Cevap  : Haya denir.“Haya imandandır, insanlardan utanmayan Allah (c.c.)’dan da utanmaz.(hadis)
 

Soru 18: Şecaat ne demektir?
Cevap  : Yiğitlik, kahramanlık, kalp metinliği, gerektiğinde tehlikelere atılabilme özelliğidir.

Soru 19: Yapılan iyiliğin kıymetini bilmek, takdir etmek, söz yada işle memnuniyet göstermeye
               ne denir? Karşıtı Küfran-ı Nimet (Nimeti inkardır.)
Cevap  : Şükür.

Soru 20: Acıya katlanmak, bedene uygun düşmeyen hallere telaş göstermeden karşı koymak
               olan faziletli hale ve başa gelen belalara “imtihandır” diyerek üzülmeden sonunu
               beklemeye ne denir?

Cevap  : Sabır denir. “Allah (c.c.) sabredenlerle beraberdir.” (Ayet meali)

Soru 21: Sıla-i Rahim ne demektir?
Cevap  : Akrabayı arayıp sormak, kusurlarını bağışlamak, ihtiyaçlarında yardım etmek, onlarla
               görüşmek, sohbet etmek ve ziyaretlerinde bulunmaktır.“Sıla-i Rahim ömrü uzatır”(Hadis)

Soru 22: Müslümanların zihin uyanıklığı haline, bir şeyi çabukça anlayış kabiliyetine, bir insanın
               ahlak ve davranışlarını yüzünden anlamak haline ne denir?

Cevap  : Feraset denir. “Mü’minin ferasetinden sakının. Çünkü o,Allah (c.c.)’ın nuru ile bakar”
               buyrulmuştur.

Soru 23: Kanaat nedir?
Cevap  : Kısmete rıza göstermek, israftan kaçıp orta bir halde hareket etmektir. “Kanaat tükenmez
               bir hazinedir” (Hadis)

Soru 24: Danışmak, bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için uygun görülen kimselerle görüşüp
               fikirlerini almaya ne denir?

Cevap  : İstişare- Müşavere denir. “Müşavere eden zarar görmemiştir” (Hadis)

Soru 25: Söz gezdirmek, koğuculuk yapmak, bir kimse aleyhine söylenen sözleri bir kötülük
               maksadı ile o kimseye ulaştırmak gibi yapılan çirkin huya ne denir?

Cevap  : Nemime denir. “Koğucu olan (söz taşıyan- cennete giremez.(Hadis)

Soru 26: Müslümanların kalbinde zerre kadar dahi bulunsa cennete girmelerine mani günah nedir?
Cevap  : Kibir.

Soru 27: Kibirin tersi olan kelimedir. Kendini olduğundan aşağı göstermek manasınadır.
               Alçak gönüllülüktür. Böyle olan kişiler kendisinden aşağı olan kişileri küçük görmezler
               ve akranları arasında büyüklenmezler.
               Her şeyi ben bilirim, en iyi ben bilirim demezler. Hatta bazen toprak gibi mütevazi olurlar.
               İnsanı olgunlaştıran ve topluma sevdiren bu güzel huyun adı nedir?
Cevap  : Tevazu.

Soru 28: Mal, mülk Allah (c.c.)’ındır. Kulun elinde bulunan ve ölmeyecek gibi biriktirdiği her şey
               bir imtihan vasıtasıdır. Kul elindeki bu imkanları, kendisi ve diğer insanlar için en faydalı
               şekilde kullanmakla yükümlüdür.Böyle davranmayan kimseyi ne Allah (c.c.), ne de kullar
               sever. Allah (c.c.)’ın kendisine verdiği mal ve mülk emanetinin hakkını vermemiş olur.
               Cömertlik göstermemek İslam’ın kınadığı, tasvip etmediği kötü huyu kul kazanmış olur.
               Cömert insan hem Allah (c.c.)’a yakın, hem cennete yakın, hem de insanlara yakındır.
               Aynı zamanda cehennemden de uzaktır. Kötü huylu insansa Allah (c.c.)’dan, cennetten,
               insanlardan uzak, cehenneme yakındır. Hem ferdi, hem de içtimai zararları olan bu kötü
               huyun adı ve yine İslam’da hoş görülmeyen bunun aksi huyun adı nedir?

Cevap  : Cimrilik ve İsraf (Savurganlıktır).

Soru 29: Müslümanların eş, dost, akraba ve yakınlarını, hatta memleketlerini ziyaret etmesi,
               görmesi, ilgi ve alaka kurması anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu
               konu ile ilgili çok hadisleri olup, bu iş yapıldığı zaman müslümanların cennete
               gireceklerini müjdelemiştir. İslam alimleride yapılması gereken bu hareketin vacip,
               terkininde haram olduğunu söylemişlerdir. İslam ıstılahında bu güzel işe ne ad verilir?

Cevap  : Sıla-i Rahim.

Soru 30: İkiyüzlülük ve ara bozuculuğa ne ad verilir.
Cevap  : Nifak

Soru 31: Aksıran bir müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir.
               Buna göre yanında bulunan müslüman ne demesi gerekir?

Cevap  : Yerhamükellah demesi gerekir.

Soru 32: Başkalarının evine gireceğimiz zaman öncelikle hangi kurallara dikkat etmemiz gerekir?
Cevap  : a- Selam veririz
               b- Adımızı söyleriz
               c- Sıfatımızı söyleriz
               d- Künyemizi bildiririz.

 

 

HADİS


Soru 1  :
Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin takip edip uyguladığı dini yol ve tutumlara ve bunları genel
                prensipler çerçevesi içinde ümmetine uygulamasını emrettiği söz ve fiillere ne ad verilir?
Cevap  : Sünnet.

Soru 2  : Hadis-i Şerif ne demektir?
Cevap  : Sünnetlerin sözle ifade edilmesine denir.

Soru 3  : Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)’e anlam bakımından Allah (c.c.)’e ait olan
                hadislere ne ad verilir?
Cevap  : Kutsi Hadis.

Soru 4  : Sünnetin çeşitleri nelerdir kısaca izah ediniz.
Cevap  : Üç çeşittir.
               a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
               b- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in yaptığı iş ve hareketlerdir.
               c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.

Soru 5  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerifleri’nin büyük bir çoğunluğu “Kütübü Sitte”
               olarak bilinen altı hadis kitabındadır. Bu altı kitabı yazarlarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap  : a- Sahih-i Buhari. Yazarı: İmam Buhari
               b- Sahih-i Müslim. Yazarı: İmam Müslim
               c- Sünen-i Ebu Davut. Yazarı: Ebu Davut
               d- Sünen-i İbni Mace. Yazarı: Abdullah İbni Mace
               e- Sünen-i Tirmizi. Yazarı:İsa İbni Sevre Et-Tirmizi
               f-Sünen-i Nesei. Yazarı: Ebu Abdullah En-Nesei

Soru 6  : İslam aleminin en büyük muhaddisidir.(hadis alimidir.) Hicri 194-256 senelerinde yaşamış,
                babası İsmail Bin İbrahimdir. 16 yaşında iken iki büyük hadis kitabını ezberledi.
                İlmini Mekke’de tahsil etti. Daha 18 yaşında iken hadis ravileri ile ilgili hadis kitabı yazdı.
                Daha sonraki 16 yıllık yaptığı çalışma ile “El-Cami’üs Sahih”adlı büyük hadis kitabını yazdı.
                Kendisi “Sahih adlı kitabımı altı yüz bin hadisten seçtim. Yazdığım her hadis için iki rekat
                namaz kıldım.” diye söz eden ve kitabında 7275 sahih hadis bulunan, Kur’an’ı Kerimden
                sonra en büyük kaynak kabul edilen Sahih-i Buhari adlı kitabın müellifi kimdir?
Cevap  : İmam Buhari hazretleridir.

Soru 7  : Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’den sonra en büyük hadis kitabı sayılan Ebu Davut isimli
               eserin yazarı olan muhaddisimizdir. 888 miladi yılında Basra’da doğmuştur.
               500.000 Hadis-i Şerif içinden 4800 hadis-i şerifi kitabına almış, hocası Ahmet Bin Hambel’e
               gösterip onun takdirini kazanmıştır. Kitabı Kütübü Sitte’nin 3. Kitabı olarak bilinir.
               Eserindeki tüm hadisleri İslam hükümlerine ait hadisler olan muhaddisimiz kimdir?
Cevap  : İmam-ı Ebu Davut.

Soru 8  : “Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı kimdir?
Cevap  : İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.

Soru 9  : Kur’an’ı Kerim ve Sahih-i Buhari’den sonra en değerli kaynak olan Sahih-i Müslim’in
                müellifidir. Hicaz, Mısır, Suriye, Irak, İran ve Türkistan’ı dolaşarak hadis topladı.
               Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğu her sözü en sağlam kaynaklara dayanarak aldı,
               ezberledi ve kitabına yazdı.30.000 hadisi şerifi topladı ve inceledi. Kitabı Kütübü Sitte’nin
               2. Olan hadisi şeriflere ve Allah’ın Rasülüne aşık olan bu büyük muhaddisimiz kimdir?
Cevap   : İmamı Müslim.

Soru 10: Kur’an’ı Kerim’den sonra kaynak olan Kütübü Sitte’den Süneni Nesai’nin müellifidir.
               Asıl adı Ahmet Bin Şuayb, lakabı Ebu Abdurrahman’dır. Şam, Horasan, Irak, Hicaz,
               Cezire ve Mısır’ı dolaşıp hadis topladı ve kitabını yazdı. Bundan başka içersinde hiç bir
               zayıf hadisin bulunmadığı “Mücteba” isimli eserini yazdı. Ömrü boyunca Davut (a.s.) gibi
               bir gün yiyip bir gün oruç tutan bu muhaddisimiz kimdir?
Cevap   : İmam-ı Nesai

Soru 11: Asıl ismi İsa Bin Ebu Muhammed olan, Horasan, Hicaz ve Irak’ı baştan sona kadar
               dolaşarak hadis toplayıp, Kütübü Sitte’den Süneni Tirmizi’yi yazmış muhaddisimiz kimdir?
Cevap   : İmam-ı Tirmizi

Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabe kimdir?
Cevap  : Ebu Hureyre (r.a.)

Soru 13: Müttefekun Aleyh ne demektir?
Cevap  : Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).

Soru 14: Mevzu hadis ne demektir?
Cevap  : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)!in ağzındanmış gibi uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.

Soru 15: Kadın sahabelerden en çok hadis rivayet eden kimdir?
Cevap  : Hz. Aişe (r.anha)’dır.

Soru 16: Senet nedir?
Cevap  : Hadis-i Şerif’i rivayet eden kişiler zinciridir.

Soru 17: Metin neye denir?
Cevap  : Senetten sonraki Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözleridir.

Soru 18: Ravi kimdir?
Cevap  : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in söz ve fiillerini rivayet eden her kişiye ravi denir.

Soru 19: Hadis nedir?
Cevap  : Peygamberimiz (s.a.v.)’e isnat edilen sözler, fiiller, sıfatlar ve peygamberimizin görüpte
               sustuğu şeylerdir.

Soru 20: Ebu Hureyre’nin asıl adı nedir?
Cevap  : Abdurrahman Bin Sahr’dır.

Soru 21: Sahih-i Müslim’de kaç hadis vardır?
Cevap  : Tekrarlar dışında 4.000 hadis.

Soru 22: Tabiin kimdir?
Cevap  : Sahabeden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.

Soru 23: Kaç çeşit hadis vardır?
Cevap  : Üç çeşit; Mütevatir, Meşhur ve Ahat

Soru 24: Peygamberimiz (s.a.v.)’in bizzat söylediği sözlere ne ad verilir?
Cevap  : Kavli sünnet.

Soru 25: Peygamberimiz (s.a.v.)’in yaptığı işlere ve bu ibadetlere ne isim verilir?
Cevap  : Fiili sünnet.

Soru 26: Peygamberimiz (s.a.v.)’in görüpte men etmediği söz ve davranışlara ne ad verilir?
Cevap  : Takriri sünnet.

Soru 27: Hadis ilminde molla kime denir?
Cevap  : 2.000’den fazla hadis ezberleyene denir.

Soru 28: Adalet ve zabt sahibi ravilerin kesiksiz bir senetle bir birinden rivayet ettikleri,
                illetli ve şaz olmaktan uzak hadise ne ad verilir?
Cevap  : Sahih hadis.

Soru 29: Mevzu hadis uydurma sebepleri nelerdir?
Cevap  : a- Mezhep, kabile ve milletini müdafa etmek gayreti.
               b- İslam düşmanlığı.
               c- Şahsi menfaat kaygısı.
               d- Yöneticilere yaklaşma arzusu.

Soru 30: Hadisi rivayet eden ravide aranan şartlar nelerdir?
Cevap  : a- Müslüman olmak.
               b- Adaletli olmak.
               c- Zabt sahibi olmak.
               d- Akıl ve baliğ olmak.

Soru 31: Ayet okumak kaydı ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in Allah Teala şöyle buyurmuştur diyerek,
               Allah Teala’ya izafe ettiği hadislere ne ad verilir?
Cevap   : Kutsi Hadis.

Soru 32: Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendisine intikal eden bir olay karşısında  susarak cevap
               vermesine ne ad verilir?
Cevap   : Takriri sünnet

Soru 33: Sahih 6 hadis kitabı olan Kütübü Sitte’nin sonuncusu olan hadis kitabının sahibi
                Ebu Abdullah Bin Yezit hicri 209,  miladi 824 yılında Kazvin’de doğdu. Arap dili ve
                edebiyatı üzerine derinleşti. Daha sonra tüm çalışmalarını hadisi şerifler üzerinde
                yoğunlaştırdı. En güvenilir ravi ve hadisleri bulmak üzere Irak, Arabistan, Suriye ve
                Mısır gibi İslam beldelerini gezdi. Sonuçta topladığı hadisi şerifleri sünen isimli eserinde
                birleştirdi. Eseri tertibi tekrardan uzak ve kısa oluşuyla tanınmaktadır. Bu büyük muhaddis
                hicri 273, miladi 886 yılında vefat etmiştir. Esas ismini verdiğimiz halk arasında yazdığı
                eserin adıyla anılan imamı tanıdınız mı?
Cevap  : İmam İbni Mace.

Soru 34: Söz, fiil, takrir ahlaki ve fiziki vasıf olarak Peygamberimiz (s.a.v.)’e izafe edilen her şeyin
                yazılı metnine ne denir.
Cevap  : Hadis

Soru 35: Kaç çeşit sünnet (hadis) vardır?
Cevap  : 3, (kavli, fiili ve takriri)

Soru 36: Bir diğerinden almak ve nakletmek şartıyla, hadisi rivayet eden kişilerin Rasulüllah (s.a.v.)’a
                kadar sıralandığı kısma ne ad verilir?
Cevap   : Senet

Soru 37: Görme ve duymaya dayanarak nesilden nesile nakledilen hadislere ne ad verilir?
Cevap  : Mütevatir hadis

Soru 38: Hadisin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap  : Yeni

Soru 39: Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözlerine, fiillerine, takririne (hoşgörüsüne), yaratılışındaki ve
                ahlakındaki sıfatlarına hadis denir. Peygamberimizin bu hadisleri iki bölümden oluşmaktadır.
                Kur’an’ı Kerim’in anlaşılmasında bize büyük bir ışık tutan, müslümanların hayatını
                kolaylaştıran hadislerin bu iki bölümünden biri senettir. Diğerini siz söyleyiniz.
Cevap  : Metin.

Soru 40: Hadisi şerifler kitaplarımıza geçinceye kadar hangi şekillerde rivayet edilmiştir?
Cevap  : Lafsan ve manen

Soru 41: Adalet ve zabt sahibi ravilerin muttasıl senetlerle rivayet ettikleri, şazz ve muallel olmayan
                hadislere ne ad verilir?
Cevap  : Sahih hadis

Soru 42: Arapça bir kelime olup, genellikle hadis ilmiyle uğraşan alime ne ad verilir?
Cevap  : Muhaddis

 

 

İBADET

Soru 1  : Allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ
               çağına eren müslümana ne denir?
Cevap   : Mükellef denir.

Soru 2  : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. Mükellef olan
               kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. Efal-i
               Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
Cevap  : a- Farz  b- Vacip   c- Sünnet  d- Müstehap   e- Mübah  f- Haram
               g- Mekruh   h- Müfsit

Soru 3  : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)’ın
               işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz.
Cevap  : Farz denir. (Beş vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb.)

Soru 4  : Farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür. Farzlar iki çeşittir. Farzı ayın
               ve farzı kifaye. Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz.
Cevap  : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır.
               (Oruç, Hac, vb.) b- Farzı Kifaye: Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla
              diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır. (Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb.)

Soru 5  : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit
                olan ibadettir. İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
Cevap  : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi.)

Soru 6  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını
                istediği ibadetlere ne ad verilir?
Cevap  : Sünnet.

Soru 7  : Sünnet iki kısımdır. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir. Her iki
                sünneti tarif edip misaller veriniz.
Cevap   : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in devamlı yaptığı ve yapılmasını
                teşvik ettiği sünnetlerdir. (Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri,
                namazları cemaatla kılmak vb.) b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in
                ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir. (Abdesti kıbleye
               dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb.)

Soru 8  : Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur’an’ı Kerim’i elle tutmak, Kabe’yi tavaf
               etmek gibi amelleri yapmak için yapılan, belli organları usulüne göre
               yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir.
               Abdestin farzları nelerdir? Sayınız.
Cevap  : a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten
                    yerinden çene altına kadar )
               b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak
               c- Basın dörtte birini meshetmek
               d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak.

Soru 9  : İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden
               olup Peygamberimiz (s.a.v.)’in bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir?
               (Kuşluk namazı gibi)
Cevap   : Müstehap

Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu
                dinde caiz görülen şeylere ne denir? (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi.)
Cevap   : Mübah

Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri
                hükümlere ne ad verilir? Ki bunların terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır.
                İnkarı ise günahtır. (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb.)
Cevap   : Haram

Soru 12: Haram iki kısımdır. Haram li aynihi, Haram li gayrihi. Bunların tarifini yapıp misal veriniz.
Cevap  : a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap, zina vb.)
               b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram
                   olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz.
                   (Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)

Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki
                manası da; yasaklığı sabit olmakla beraber,ona aykırı olarakda bir delil ve
                işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere ne ad
                verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve
                ağzını yıkamadan bir şey yiyip içmesi gibi.)
Cevap  : Mekruh

Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan kasten
                yapılması azabı gerektiren şeylere ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
Cevap   : Müfsit

Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir.
                Namaz ibadetimizi camide kılarken cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye
                imam denir. İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
Cevap  : Mihrap

Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır.
               Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur. Cünüp ise, şehvetle kendisinden
               meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani
               yıkanmamış olan kimsedir. Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız.
Cevap  : a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak.
               b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp, sol elle sümkürerek yıkamak.
               c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle.)

Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere
               Cuma namazından önce ve diğer bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği,
               talim,irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
Cevap  : Kürsü
 

Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi’yi okuyan,
                gamet eden, Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?
Cevap  : Müezzin

Soru 19: Namazın farzları on ikidir. Bunlar iki kısma ayrılır. Şartlar ve rükünler diye
                adlandırılır. Altısı şart diğer altısı ise rükündür. Şartlar daha namaza
                başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç
                tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır.
                Namazın farzları dediğimiz şartları ve rükünleri sayıp tarif ediniz.
Cevap  : A- Namazın Şartları:
               a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
               b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek
               c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
               d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek
               e- Vakit; Vaktinde kılınması
               f- Niyet; Niyet etme
               B- Namazın Rükünleri:
               a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri
               b- Kıyam; Ayakta durmak
               c- Kıraat; Okumak
               d- Ruku; Rukuya eğilmek
               e- Sücut; Secdeye eğilmek
               f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak.

Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması
                haram olan yerlere avret mahalli denir. Kadınlar ve erkekler için Setri avret
                yerlerini tarif ediniz.
Cevap  : Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler.
               Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri
               kapatmaları gereklidir.

Soru 21: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin
                bölümleri üçtür. Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz.
Cevap  : a- Fiili Sünnet : Yaşantısıdır
               b- Kavli Sünnet : Sözleridir
               c- Takriri Sünnet : Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır.

Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak
               veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren haftalık meseleleri anlatmak için
               hutbe okunur. İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde
               kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
Cevap  : Mimber

Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz,
               ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için abdest yerine yapabileceğimiz
               bir ameli bize bildirmiştir. Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar
               abdesti bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün
               ibadetler ve taatlar yapılır. Çünkü bu amel abdest ve gusül abdestinin
               yerine geçer. Su görülünce de bozulur. İki darp (vuruş) bir niyet olmak
               üzere iki tane farzı vardır. Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
Cevap   : Teyemmüm denir.

Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
Cevap  : a- Namaz kılamaz
               b- Camiye mescide giremez
               c- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz
               d- Kabe’yi tavaf edemez.

Soru 25: Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun
               (organımızın) beraber yere değerek yapılmasıyla olur. Bu yedi azamızı sayınız.
Cevap   : Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2) toplam
                yedidir.

Soru 26: Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için  son
                oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki defa daha secde yaparak namazımızı
                tamamlamış oluruz. Böyle hallerde yapılan secdeye sehiv secdesi yani
                yanılma secdesi denir. Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?
Cevap  : Namazın farzlarından birisinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde,
                vaciplerinin birinin unutularak terk edilmesi veya yine unutularak
                yapılmasının geciktirilmesinde yapılır.

Soru 27: Namazın kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu
               yaparken her uzvun rahat bir halde bulundurulması, her yapılan amele,
               harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir? Mesela: Rükudan kıyama
               kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasında en az bir defa
               “sübhanallahil azim” diyecek kadar oturmuş olmak gibi.
Cevap  : Tadili erkana riayet (Rükunların hakkını vererek yapmak.)

Soru 28: Cuma namazı kimlere farzdır?
Cevap  : a-Erkek olmak b-Hür olmak c-Misafir olmamak d-Sıhhatli olmak (Camiye
               yürüyerek gidecek kudrette olmak) e-Kör olmamak f-Kötürüm olmamak
               (Ayakları kesilmiş olmamak)

Soru 29: Cuma günü müslümanların bayram günüdür. O günde mü’minler Allah
               (c.c.)’ın emriyle camilere toplanır, Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi
               dinlerler. Vakti öğle namazının vaktidir. Bu vakitte kılınan Cuma namazı
               kaç rekattır, isimleriyle birlikte söyleyiniz.
Cevap  : 10 rekattır. 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 rekatta son sünnetidir. (Ayrıca aynı
                vakitte kılınan 4 rekat Zuhri Ahir ve 2 rekatta vaktin son sünneti kılınır.
                Ama Cuma 10 rekattır.)

Soru 30: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekat kılınan namazdır.
               Cemaatla veya tek başına kılınabilir. İki yada dört rekatta bir selam
               verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir? ve nasıl
               bir namazdır?
Cevap  : Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır.

Soru 31: Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır. Bunları misaller vererek sayınız.
Cevap  : a- Farz oruçlar: Ramazan orucu, keffaret orucu vb.
               b- Vacip oruçlar: Adaklar, itikaf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar
               c- Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9. 10. 11.ci günleri tutulan oruçlar.
               d- Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13. 14. 15.ci günleri tutulan oruçlar.
               e- Mekruh oruçlar: Aşure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar.
               f- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç.

Soru 32: İslamın şartlarından mali ibadetimizdir. Dinen zengin sayılan erkek, kadın,
               her mükellef müslümanın senede bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek
               müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir. Bir diğer mana ile müslüman
               fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır. Terki günah, inkarı küfürdür.
               Bu mali ibadetimiz hangisidir?
Cevap   : Zekat.

Soru 33: Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik
               (mala sahip) olan her müslümanın vermesi gereken ve vacip olan mali bir
               ibadettir.  İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak
               için yapılan mali ibadetimiz nedir?
Cevap  : Sadaka-i Fıtır

Soru 34: Kurban bayramı günlerinde Arafat’a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve
               Kabe’yi tavaf ederek ziyaret yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir
               kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap  : Hac.

Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kabe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı
               ziyaret maksadıyla yapılan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap  : Umre ziyareti.

Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir.
               Hicri yılın aylarına kameri aylar denir. Müslümanların takvimi olan bu
               takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır. Bu hicri yılın
               kameri aylarını sayınız.
Cevap : Muharrem, Sefer, Rebiyyül  Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel
              Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.

Soru 37: Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?
Cevap  : 1 Muharrem.

Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum günüdür. Mekke’de
               Kabe’nin içinde 360 putun yıkıldığı, Sasani İmparatorluğunun bin yıldan
               beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür. İslam takvimi olan hicri yılda
               Mevlit kandili hangi gündür?
Cevap  : Rebiyyül evvel ayının 12. Gecesi, Pazartesi günü.

Soru 39: Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır?
Cevap  : 1 Recep ile başlar.

Soru 40: İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz.
               Amine’nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hamile olduğunu anladığı gün
               olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle değerlendirdiğimiz,
               Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisinin de 12 rekat şükür namazı kıldığı
               mübarek gecemizin adı ve hangi günde olduğunu söyleyiniz.
Cevap  : Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir.

Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs şehrine
               yürüyüşüne ve oradan da semaya yükselişine ayrı ayrı isim verilen,
               hakkında Kur’an’ı Kerim’de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanını
               söyleyiniz.
Cevap  : İsra ve Miraç denir. Recep ayının 27.ci gecesidir.

Soru 42: Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil
                olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah (c.c.)
                tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir, ve hicri
                tarihini söyleyiniz.
Cevap  : Berat Gecesi. Şaban ayının 15.ci gecesi.

Soru 43: Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur’an’ı Kerim bu geceden
                başlayarak indirildiği bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan ve
                Peygamberimiz (s.a.v.)’in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde
                arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar?
Cevap  :  Kadir Gecesi. Ramazanın 27.ci gecesi.

Soru 44: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya
                mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen (kalınan) ve bayram namazı ile son
                bulan ibadetin adı nedir?
Cevap  :  İtikaf.

Soru 45: Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz.
Cevap  : a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
                b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
                c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
                d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel.

Soru 46: Haccın çeşitleri nelerdir?
Cevap  : a- Haccı Temettü   b- Haccı İfrat   c- Haccı Kıran

Soru 47: Haccın farzlarını söyleyiniz.
Cevap  : a- Arafat’ta vakfe durmak   b- Ziyaret tavafı yapmak.

Soru 48: Cihat ibadetini diğer ibadetlerden ayıran özellikler nelerdir?
Cevap  : a- Kur’an’ı Kerim’de en çok zikredilen ibadet olması
                b- En büyük ibadettir
                c- Zamana bağlı değildir
                d- İlk eda edilecek farzdır
                e- Miktarla sınırlı değildir.

Soru 49: Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze
                namazı, tilavet secdesi, nafile namaz kılınmaz ve olmaz. Bu vakitlere
                dinimizde kerahat vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri
                söyleyiniz?
Cevap  : a- Güneş doğarken    b- Güneş tam tepede iken     c- Güneş batarken
                .
Soru 50: Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir. Namazların vaktinde
                kılınması gerekir, çünkü “vakit” namazın farzlarındandır. Vaktinde ve vakti
                geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir?
Cevap  : Vaktinde kılınan namaza; “Eda”,  Vaktinden sonra kılınan namaza ise;
                “Kaza” denir

Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir. Ki bunlardan biride kışın
                ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış mestlerin giyilmesidir. Bu mestler
                abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra    belirli bir zamana kadar
                alınacak abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan
                meshetme işlemi ile abdest alınmış olur. Bu meshetmenin müddeti (süresi)
                yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır?
Cevap  : İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece)

Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya
                olarak 18 saatlik yola gitmiş olan kimseye yolcu (Misafir) denir. (18 saatlik
                yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır.) Bu mesafeye çıkmış
                olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece
                olduğu gibi namazlar için de bazı kolaylıklar vardır. Yolcu namazı ve
                seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır?
Cevap  :  Dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.

Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik, ve gaita
                (büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış oldukları yerleri temizlemeye verilen
                isim nedir?
Cevap  :  İstinca.

Soru 54: Namazların cemaatla kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir.
                Namazlarımızı cemaatla kılarken imama ruküde yetişmiş kişi o rekatı
                imamla kılmış sayılır. Ruküden kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta
                iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam
                vermeden kalkar ve kaç rekat kılmamış ise tamamlar. Namazın
                başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının
                tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir?
Cevap  :  Müdrik (Namazı idrak etmiş, yetişmiş manasında.)

Soru 55: Namaz başlayıp ilk rekatın ruküsünden sonra herhangi bir bölümünde
                imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı rekatları cemaatın selamından
                sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir?
Cevap  :  Mesbuk (sabıkalı)

Soru 56: Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık,
                cemaatın çokluğundan bir eziyet veya abdesti bozulup ta namazın bir
                kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?
Cevap  :  Lahik.

Soru 57: İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin
                idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını beklemeleri gerekir. Yoksa abdest
                aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur. Ama insan abdestliyim
                düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider. Bu sebeple idrarın
                kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları hareket ettirerek veya beklemek gibi
                hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir?
Cevap  :  İstibra.

Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki; “Farzlarımı yapmakla
                kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle bana yaklaşırsınız.” Dinimizde farz
                namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır
                ki, bunlara tatavvu namazı da denir. Her bir namazın kendisine has fazileti
                ve sevabı vardır. Bunlardan bazıları; Duha, Kuşluk, teheccüt namazları,
                Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tesbih namazları
                vb... Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya
                öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin daha mescide oturmadan nafile
                olarak kıldığı iki rekat namazın adı nedir?
Cevap  :  Tahiyyetül Mescit.

Soru 59: Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki,
                dört,sekiz veya on iki rekat kılınabilen nafile namazın adı nedir?
Cevap  :  Duha (kuşluk) namazı.

Soru 60: İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete
                kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman iki rekat namaz kılıp özel duasını
                okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?
Cevap  :  İstihare namazı.

Soru 61: Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra
                kalkıp kılınan, iki rekatta bir selam verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat
                kılınabilen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devam ettiği ve çok sevap olan
                bu namazın adı nedir?
Cevap   : Teheccüt (gece) namazı.

Soru 62: Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar
                demektir. Mesela; Altın için nisap miktarı 96 gramdır ve buna sahip olan
                kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun
                zekatını vermesi kendisine farzdır. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda
                nisap sayı iledir. Koyunlarda nisap ölçüsü ve miktarı nedir?
Cevap   : 39’a kadar zekat düşmez. 40’dan 120’ye kadar bir koyun.  121’den 200’e
                kadar iki koyun.  201’den 399’a kadar üç koyun.  400 koyuna dört ve
                sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir.

Soru 63 : Sığırların nisap ölçüsü ve miktarı ne kadardır?
Cevap   : 29’a kadar zekat düşmez. 30’dan 40’a kadar iki yaşında bir buzağı.  40’dan
                59’a kadar üç yaşında bir dana. 60’da birer yaşını bitirmiş iki buzağı ve
                sonra her 30’da bir buzağı, her 40’da bir dana olarak hesap edilir.

Soru 64: Hangi mallardan zekat verilir?
Cevap  : a- Nakit paranın, istenen borç paraların
                b- Ticaret mallarının
                c- Koyun, keçi, sığır ve devenin
                d- Altın ve gümüşlerin
                e- Arazi ürünlerinin
                 f- Madenlerin ve definelerin.

Soru 65: Zekat kimlere verilmez?
Cevap  :  a- Ana ve babaya
                b- Dede ve ninelere
                c- Evlatlara
                d- Karı veya kocaya
                e- Zenginlere
                f- Cami, mescit, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez.

Soru 66: Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu
                olmayan), müslüman, zengin olan kimselere vaciptir. Kurban ibadet
                maksadıyla olursa eda edilmiş olur. Bunun dışında ki maksatlarla (et
                yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur.
                Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir.
Cevap  :  Kurban bayramının 1. 2. ve 3.cü günleridir.

Soru 67: Kabe’nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir?
Cevap  : Tavaf.

Soru 68: Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden bülüğ çağına gelinceye kadar
                Cenabı Hakk’a şükür olsun diye kurban kesmek mubahtır. Fakat 7. Günü
                kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu
                kurbana ne ad verilir?
Cevap  : Akika kurbanı.

Soru 69: Zekat kimlere verilir?
Cevap  : 1- Müslüman fakirlere
                2- Miskinlere
                3- Borçlulara
                4- Yolculara
                5- Azat olacak köle, cariyeye
                6- Zekat memurlarına
                7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere)
                8- Xslam yolunda qaliäanlara

Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Cevap  : Kur’an’ı Kerim’den bir secde ayeti okunduğu yada duyulduğu zaman yapılır.
               Yapılışı: Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir.
                Secde de üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” dedikten sonra tekrar Allah’ü
                ekber denilerek ayağa kalkılır.

Soru 71: Ameli salih ne demektir?
Cevap  : Allah (c.c.)’ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak iştir.

Soru 72: Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir?
Cevap  : Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir.

Soru 73: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
Cevap  :  a- Düşük ve ölü doğan çocukların
                b- Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin
                c- Yol kesicilerin
                d- İslam’a karşı çıkanların namazı kılınmaz.

Soru 74: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?
Cevap  : Sabah namazı,o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir.

Soru 75: Kaza namazı ne demektir?
Cevap  : Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte
                kılmaya denir.

Soru 76: Bir sünnet var ki,onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla
                sevaptır. Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?
Cevap  :  Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandırır.
 

Soru 77: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam’a göre hangi
                yaşta namaza başlatılmaları gerekir?
Cevap  : Yedi yaşında.

Soru 78: İslam’a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?
Cevap  : Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve
                dua yapılır.

Soru 79: Kurban eti nasıl pay edilir?
Cevap  : Kurban eti üç kısma ayrılır. Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve
                dostlara, kalan bölümü ise ev halkına ayrılır.

Soru 80: Zilhicce ayının 9.cu, yani arife günü sabah namazından başlayarak,
                bayramın 4.cü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın selamından
                sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?
Cevap  :  Teşrik tekbirleri.

Soru 81: Her müslümanın gün birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin
                evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır. Bu söz nedir?
Cevap  :  “Bismillah” yada “Bismillahirrahmanirrahim” (Rahman ve Rahim olan
                Allah’ın adıyla.)

Soru 82: Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni
                ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan bir imanla söylediği, unutulmaması
                gereken söz nedir?
Cevap  :  “İnşallah” (Eğer Rabbim dilerse) demek

Soru 83: Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber
                aldıklarında söyledikleri söz nedir?
Cevap  :  “Elhamdülillah” (Şükür Allah’adır.)

Soru 84: Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkını sayınız.
Cevap  : a- Selamına karşılık vermek
                b- Hasta ise ziyaretine gitmek
                c- Aksırınca dua etmek
                d- Meşru olan davetine gitmek
                e- Vefatında cenazesinde bulunmak.

Soru 85: Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan
                müslümanın buna vermesi gereken karşılık nedir?
Cevap  :  “Yerhamükellah” (Allah sana rahmeti ile muamele etsin)

Soru 86: İslam’da selam verme ölçüsü nedir?
Cevap  : Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.

Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi andığında yada yanında
                anıldığında ne yapması gerekir?
Cevap  : Ona salat ve selam getirir.

Soru 88: Zekatın faydalarını yazınız.
Cevap  : a- Malı temizler
               b- Malı çoğaltır
               c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır
               d- Müslümanı mal fitnesinden korur
               e- Allah (c.c.)’a bir şükürdür
                f- Kalbin katılaşmasını önler
                g- İhtiras (hırs) zincirini kırar
                h- Fakirleri dilenmekten alıkoyar
                i- Şefkat anahtarıdır
                j- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir

Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir?
Cevap  : Vatan-ı Asli

Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?
Cevap  : En az üç kişi ile kılınır.

Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?
Cevap  : a- Sigar nikahı
               b- Hulle nikahı
               c- Mute nikahı
               d- İhramlının nikahı
               e- Zinakar kadınla nikah
                f- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah
                g- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah.

Soru 92: Sigar nikahı nedir tarif ediniz?
Cevap  : Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını
                diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına denir.

Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?
Cevap  :  a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek.
                b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak
                c- Veya on fakiri orta halli giydirmek
                d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır.

Soru 94: Nikahı kendisine haram olanları sayınız.
Cevap  :  a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar.
                b- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar.
                c- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)
                d- İki kız kardeşi bir arada nikahlamak. (İkiside yaşarken tek erkeğin
                     hanımları olamazlar.)
                e- Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan
                    anaya haramdır.)
                f- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdır.
                g- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada
                    bulundurmak.
                h- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak.
                i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak.
                j- Başkasının zevcesini nikahlamak.
                k-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak.

Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?
Cevap  : Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin
                kızları.

Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
Cevap  : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır.

Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer
                mescitlerde kılınan namazlardan sevabı daha fazladır. Bu mescitleri sevap
                çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız.
Cevap  :  a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı
                b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı
                c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır.

Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği
                cevap ne olmuştur?
Cevap  :  “Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır.” Cevabını vermiştir.

Soru 99: Namazlarımızı kılarken Ruküden sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam
                halinde iken zikrettiğimiz “Rabbena lekel hamt”in manası nedir?
Cevap  : Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir.

Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz “Sübhane
                  rabbiyel ala”nın manası nedir?
Cevap    : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir.

Soru 101: Namazlarımızda ruküde iken en az üç defa söylediğimiz “Sübhane rabbiyel
                  azim”in manası nedir?
Cevap    : Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir.

Soru 102: Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar
                  kimlerdir?
Cevap    :  Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının
                  zevcesi(Üvey anne), Oğlunun zevcesi (Gelini).

Soru 103: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haftanın hangi günleri oruç tutardı?
Cevap    : Pazartesi ve Perşembe günleri.

Soru 104: Abdestin vaciplerini sayınız?
Cevap    : Abdestin vacibi yoktur.

Soru 105: Dinimizde misafir kime denir?
Cevap    : 15 günden daha az oturmak niyeti ile, 90 km veya daha uzak bir yolculuğa
                   çıkana denir.

Soru 106: İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren
                  ilme ne denir?
Cevap    :  Fıkıh denir.

Soru 107: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kurduğu İslam devletini idare eden veya
                  İslam devletinin kurulması için mücadele eden, bütün işlerinde mü’minlere
                 Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe, malı ve
                  canıyla onu desteklemeye ne ad verilir?
Cevap    : Beyat (Biat) denir.

Soru 108: İmam olabilmenin şartları nelerdir?
Cevap    : a- Açık ve herkes tarafından bilinmesi
                  b- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması
                  c- Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi
                  d- İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması
                  e- Adaletli olması
                  f- Hür ve erkek olması
                  g- Akil baliğ ve müçtehit olması.

Soru 109: Cuma namazını eda edebilme şartları nelerdir?
Cevap    : a- Şehir veya şehir hükmünde olan yer
                  b- Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması
                  c- Namazdan önce hutbe okunması
                  d- Cemaatla kılınması
                  e- Vakti geçmeden kılınması

Soru 110: Rasulüllah (s.a.v.)’in “küçük şirk” olarak nitelendirdiği günah nedir?
Cevap    : Riya (Gösteriş için ibadet.)

Soru 111: Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar?
Cevap    : Boğulmakta olan kimseyi kurtarır. Namazı sonra kılar.

Soru 112: Arafat ve Müzdelife’de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir?
Cevap    : Cem’us-Salat

Soru 113: İmam farz namaza cemaatla başladıktan sonra nafile namaz kılmak ne olur?
Cevap    : Mekruh olur.

Soru 114: Cemaatı terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir?
Cevap    : Melun.

Soru 115: Şeytan nerede taşlanır?
Cevap    : Mina’da.

Soru 116: Oruç ne zaman farz kılındı?
Cevap    : Hicretin 2.ci yılında.

Soru 117: İslam fıkhında feri deliller hangileridir?
Cevap    : a- İstihsan    b- Mesaliki Mürsele   c- Örf      d- Önceki şeriatlar    e-Sahibi kavli    f-İstishap

Soru 118: İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz
                 olan yerlerden alıp kıymetinin artması için 40 gün bekletmeye ne ad verilir?
Cevap    : İhtikar denir.

Soru 119: İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir?
Cevap    : Feraiz ilmi.

Soru 120: Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve
                  gelişte göğüslerini gererek (çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir?
Cevap    : Hervele.

Soru 121: Peygamber (s.a.v.): “En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır”
                  buyurmaktadır. Vaktinde kılınmayan namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir.
                  6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?
Cevap    :  Sahib-i Tertip.

Soru 122: Zekat İslam toplumundaki, sosyal yardımlaşmanın, müslümanlar
                  arasındaki sevgi ve kardeşliğin kuvvetlendirilmesi açısından Rabbimizin
                  müslümanlara olan bir rahmetidir. Zekatın kimlerden alınacağını ve kimlere
                  verileceğini İslam belirlemiştir. Altın da zekata tabi mallardandır. Hanefi
                  mezhebine göre altının zekata tabi olması için nisap miktarını yazınız.
Cevap    :  97 gram, 20 miskal ve 60 santimdir.

Soru 123: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan
                  itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir. Ancak peygamberimizin ve sahabenin
                  yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir. Nefisleri temizleyip
                  terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir. Züht ve takva
                  ile ruhu temizleyen, insanı Allah sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal
                  ve can vermeye hazırlayan, Allah’tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi
                  amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir?
Cevap    :  Tasavvuf.

Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana
                  hemen tövbe edip tekrar İslam’a dönmesi emredilir. Bu tür İslam’dan dönme
                  olaylarına Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde 3, Hz. Ebu Bekir döneminde
                  7, Hz. Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür. İslam
                  hukukuna göre İslam’dan dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir?
Cevap    :  Olaya İrtidat,  dönene Mürtet denir.

Soru 125: Kıyamete kadar yasaklanan, nikah şahitleri bulunmaksızın, bir kadına para
                  verip, belli zaman için beraber yaşamak üzere sözleşmek anlamına gelen
                  muta nikahı gibi, şahitler huzurunda, ama yüz senede olsa belli bir zaman
                  sonra boşanmayı söyleyerek ve bütün şartlarına uyularak yapılan bir nikah
                  çeşidi daha vardır ki, bu kesinlikle haramdır. Bu nikah çeşidi hangisidir?
Cevap     : Muvakkat nikahı.

Soru 126: Kabe’yi tavaf ederken Haceri esvedin karşısından başlamanın hükmü nedir?
Cevap    : Vacip.

Soru 127: Namaz kılan kimseye ne denir?
Cevap    : Musalli denir.

Soru 128: Hac ve umrenin vaciplerindendir. Mekke-i Mükerreme’nin içinde ve
                 Mescidi Haram dışında bulunan Safa ve Merve denilen basamaklı iki tepe
                 arasında Safa’dan başlayarak Merve’ye ve Merve’den Safa’ya yedi kere
                 gidip gelmektir. Bu gidip gelme olayına ne ad verilir?
Cevap    : Say

Soru 129: Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke’ye varınca ilk ne
                  yapması gerekir?
Cevap    : Kudüm tavafı.

Soru 130: Haccı veya umreyi yada her ikisini de eda etmek için mübah olan bazı
                  şeyleri kendi nefsine geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan
                  sakınmak ve haram denilen Mekke sınırları içine girme haline ne denir?
Cevap    : İhram.

Soru 131: Ramazan ayının son günü içinde bir mescitte dünya işlerinden tamamen
                  uzaklaşarak ibadet etmeye ne denir?
Cevap    : İtikaf

Soru 132: Kazası olmayan namaz hangisidir?
Cevap    : Cuma namazı

Soru 133: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ömründe bir defa yaptığı ve İslam’ın beş
                  şartından biri olan ibadetin adı nedir?
Cevap    :  Hac

Soru 134: Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölümüne
                  ne isim verilir?
Cevap    :  Ukubat

Soru 135: Teyemmümün farzları nelerdir?
Cevap    :  Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü meshetmek.

Soru 136: Hangi namaz çeşidini kılmak zorunluluğu yoktur?
Cevap    : Nafile namazın.

Soru 137: Haccı veya umreyi yada her ikisini eda için mübah olan şeylerden
                  bazılarını geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve
                  haram denen Mekke sınırları içeri girme haline denir. bu halde iken günah,
                  isyan, kavga gibi şeylerden çekinmek icap eder. Cinsi yakınlaşma terk
                  edilir, avlanılmaz, tıraş olunmaz, yeşil ot dahi kopartılmaz. Bu hale ne ad verilir?
Cevap    :  İhram

Soru 138: La ilahe İllallahın kelime manası Allah’tan başka ilah olmadığına
                  inanmakla birlikte geniş manada dört şeyi içerir. Bunlardan üç tanesi
                  şunlardır: a-Ben Allah’ın kuluyum  b-Ben yardımı ancak Allah’tan beklerim
                  c-Ancak Allah’ın rızasını  gözetirim demektir. Diğer dördüncüsü nedir?
Cevap    :  Kanun koyucu ancak Allah (c.c.)‘dır.

Soru 139: Mescidi Haram, Kabe ve etrafını saran mescidin tamamının adıdır. Mescidi
                  Haram yeryüzünde yapılan ilk mescittir. Hacılar burayı ziyaret ve Kabe’yi tavaf
                  için giderler. Mescidi Haramın bölümlerinden bazıları şunlardır: Zemzem, Safa ve
                  Merve tepeleri, Minberi Şerif, Mültezem, Makamı Cibril, Hatim, Metaf, Şerif
                  yani tavaf yeri, Makamı İbrahim, Kabe-i Muazzama, bunlardan başka Kabe’nin
                  hemen önünde belli bir boşluktan sonra yay şeklinde bir duvar vardır. Hacılar
                  tavaf ederken Kabe ile bu duvar arasından geçmezler. Burada Hz. Hacer ve
                  Hz. İsmail’in mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir. Bu yerin adı nedir?
Cevap    :  Hicri İsmail

Soru 140: Namazlarda kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmeye
                  ve bu rükunları yaparken her uzvun yatışıp, hareket halinden beri olmasına tadili
                  erkan denir. Mesela, rükudan kıyama kalkarken vücut dimdik hale gelmeli ve
                  sükunet bulmalı. Namazların tadili erkana göre kılınmasının hükmü
                  İmam-ı Azama göre nedir?
Cevap    :  Vaciptir

Soru 141: Her ibadette olduğu gibi hac ibadetinin de vacipleri vardır. Bunlara örnek
                  olarak, ihrama belirli yerden başlamak, ziyaret tavafını kurban bayramının birinci,
                  ikinci ve üçüncü günlerinde yapmak ve veda tavafı yapmayı da sayabiliriz.
                  İhramsız girmenin yasak olduğu yerlere (sınırlara) ne ad verilir?
Cevap    :  Mikat mahalli

 

 

 

İTİKAT

Soru 1  : İman nedir?
Cevap   : Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul
                edip dil ile tasdik etmektir.

Soru 2  : İmanın şarları nelerdir?
Cevap   : Allah (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe,
                kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar
                dirilmeye iman etmektir.

Soru 3  : Hak dinlerin gayesi nelerdir?
Cevap   : Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.

Soru 4  : İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
Cevap   : Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır.

Soru 5  : Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü
               üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
Cevap   : İcma-i Ümmet denir.

Soru 6  : Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi,Kitap,
                Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şeri delillerde sabit olan hükümler ışığında,
                aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?
                bu hükümleri verene Fakih denir.
Cevap   : Kıyası Fukaha.

Soru 7  : İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden
                oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
Cevap   : Mezhep adı verilir.

Soru 8  : İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz.
Cevap   :  a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
                 b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.

Soru 9  : Allah’ın zati sıfatlarını sayınız.
Cevap   : a- Vücut (Var olması)
                b- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması)
                c- Beka (Varlığının sonu olmaması)
                d- Vahdaniyet (Bir olması)
                e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi)
                f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)

Soru 10: Büyük günahlar nelerdir?
Cevap   : a- Allah (c.c.)’a ortak koşmak.
                b- Haksız yere adam öldürmek.
                c- Namuslu kadına iftira etmek.
                d- Sihir yapmak ve yaptırmak.
                e- Savaştan kaçmak
                f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
                e- Yetim malı yemek
                g- Mescidi Haram’da günah işlemek
                h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak

Soru 11: Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek
                isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki
                Allah (c.c.)’a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler
                veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa
                ulaşmış olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?
Cevap   : Esmaül Hüsna

Soru 12: Allah (c.c.)’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya
                ne denir?
Cevap   : Tevhit denir.

Soru 13: Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram
                ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında
                bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
Cevap   : Beytül-Mamur.

Soru 14: Allah’ın subuti sıfatlarını sayınız.
Cevap   : a- Hayat (Diri olması)
                b- İlim (Her şeyi bilmesi)
                c- Semi (İşitmesi)
                d- Basar (Görmesi)
                e- İrade (Dilemesi)
                f- Kudret (Gücünün yetmesi)
                g- Kelam (Konuşması)
                h- Tekvin (Yaratması)

Soru 15: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir?
Cevap   : a- Cebrail; Vahiy getiren melektir
                b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir
                c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
                d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alır.

Soru 16: Kendilerine Kitap verildiği Kur’an’ı Kerimde bildirilen peygamberler
                hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir?
Cevap   : a- Musa(a.s.); Tevrat
                b- Davut(a.s.); Zebur
                c- İsa(a.s.); İncil
                d- Muhammed(s.a.v.); Kur’an

Soru 17: Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç
                sahife verildiğini yazınız.
Cevap   : a- Adem(a.s.) 10 sahife
                b- Şit(a.s.) 50 sahife
                c- İdris(a.s.) 30 sahife
                d- İbrahim(a.s.) 10 sahife

Soru 18: Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam’da bilginin
                kaynakları nelerdir?
Cevap   : a- Sağlam duyu organları   b- Doğru haber   c- Akıl

Soru 19: İslamın kesin nasla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde
                inanmaya ve Allah (c.c.)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir?
Cevap   : İtikat denir.
 

Soru 20: İlk peygamber Hz. Adem (a.s.)’dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar
                gelen peygamberlere bildirilen Allah’ın dininin adı nedir?
Cevap   : İslam.

Soru 21: İnsanları iyiliğe yöneltmek için Allah (c.c.)’ın peygamberleri vasıtasıyla
                bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir?
Cevap   : Din denir.

Soru 22: İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi
                prensiplere ne ad verilir?
Cevap   : Şeriat.

Soru 23: İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir?
Cevap   : a- Mü’min  b- Münafık  c- Kafir.

Soru 24: Allah (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve
                inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir?
Cevap   : Mü’min.

Soru 25: İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir?
Cevap   : Kafir.

Soru 26: Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir?
Cevap   : Münafık.

Soru 27: İsyanda haddi aşan, zalim ve Allah (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı
                olan sistemlere ne ad verilir?
Cevap   : Tağut.

Soru 28: Allah (c.c.)’ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka
                varlıklarıda ilah kabul eden kimseye ne ad verilir?
Cevap   : Müşrik.

Soru 29: İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek
                vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını,
                sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel
                defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?
Cevap   : Kiramen Katibin.

Soru 30: İnsanlar ölüpte mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek
                gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar.
                Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?,
                Kıblen neresidir? şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?
Cevap   : Münker ve Nekir.

Soru 31: Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?
Cevap   : Rıdvan

Soru 32: Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir?
Cevap   : Malik.

Soru 33: Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son
                derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
Cevap   : İlliyyun melekleri.

Soru 34: Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap   : a- Sıdk; Doğru sözlü olmak
                b- Emanet; Güvenilir olmak
                c- Tebliğ; Tebliğ etmek
                d- Fetanet; Üstün akıl ve zekaya sahip olmak
                e- İsmet; Günah işlememek.

Soru 35: Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde
                mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı.
                İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti.
                İşte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir?
Cevap   : a- Ömrünü nerede tükettiği
                b- Gençliğini nasıl geçirdiği
                c- Malını nereden kazandığı
                d- Malını nereye harcadığını
                e- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır.

Soru 36: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını)
                tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
Cevap   : Mizan

Soru 37: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, mü’minler için
                geniş ve rahat olacak, kafirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri,
                ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir?
Cevap   : Sırat Köprüsü.

Soru 38: Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan
                canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici
                dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir?
Cevap   : Ecel.

Soru 39: İslam’ın şartları nelerdir?
Cevap   : 1-  Kelime-i Şahadet getirmek
                2- Namaz kılmak
                3- Oruç tutmak
                4- Hacca gitmek
                5- Zekat vermek.

Soru 40: Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin,
                gerçekten Allah (c.c.)’ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o
                olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir?
Cevap   : Mucize.

Soru 41: Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım
                olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir?
Cevap   : Keramet.
 

Soru 42: Hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir
                zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükafat alemi olan,
                yerini ancak Rabbimizin bildiği, yakuttan, inciden, elmastan döşenmiş köşklerin
                var olduğu, altından ırmakların aktığı, içinde hurilerin olduğu bildirilen ve
                Allah (c.c.)’a kul, habibine ümmet olmuşların, şehitlerin gideceği yer olarak
                bildirilen o güzel mekanın ismi nedir?
Cevap   : Cennet.

Soru 43: Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her
                bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkar mü’minlerinde ceza
                göreceği, kafirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekan olarak
                bildirilen bu yerin ismi nedir?
Cevap   : Cehennem.

Soru 44: Kainattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan Allah (c.c.)’ın bilmesi,
                dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde
                meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi
                ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir?
Cevap   : Kader.

Soru 45: Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince
                yine Allah (c.c.)’ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir?
Cevap   : Kaza.

Soru 46: Müellefe-i Kulüp kimlerdir?
Cevap   : Müslüman olmayıp, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlerdir.

Soru 47: Büyük günahlardan birini işlemiş veya küçük günahlara devam eden
                kimseye ne denir?
Cevap   : Fasık.

Soru 48: Günahı olan mü’minlerin affedilmesi, günahsızların daha yüksek mertebelere
                erişmeleri için Peygamberler ve evliyaların Allah (c.c.)’a yalvarmasına ne denir?
Cevap   : Şefaat.

Soru 49: Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsiniyaptıktan
                sonra, Allah (c.c.)’a güvenip ondan sonrasını Allah (c.c.)’a bırakmaya ne ad verilir?
Cevap   : Tevekkül.

Soru 50: Karzı hasen ne demektir?
Cevap   : Çıkar gözetmeksizin Allah (c.c.)’ın rızası için ödünç para vermektir.

Soru 51: Aynı peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir?
Cevap   : Ümmet.

Soru 52: Hasenat ne demektir?
Cevap   : İyi amellere, yapılan iyiliklere denir.

Soru 53: Cennetteki en büyük nimet nedir?
Cevap   : Ru’yetullah yani Allah (c.c.)’ın cemalini görmektir.
 
 

Soru 54: İslam dininde olmadığı halde sonradan insanların dindenmiş gibi
                hayatlarına geçirdikleri yanlış adetlere ne denir?
Cevap   : Bidat.

Soru 55: Yapılan her şeyin sırf Allah (c.c.)’ın rızası için yapmaya, gösterişten uzak
                amele ne denir?
Cevap   : İhlas denir.

Soru 56: Seyyiat ne demektir?
Cevap   : Kötülükler, günahlar ve suçlardır.

Soru 57: Münafığın alametleri nelerdir?
Cevap   : Konuştuğunda yalan söyler, söz verir sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

Soru 58: En güçlü insan kimdir?
Cevap   : Öfkesini yenen insandır.

Soru 59: Hacerul Esvet nedir, nerededir ve nereden gelmiştir?
Cevap   : Kabe’nin köşe duvarı içine yerleştirilmiş siyah bir taştır ve cennetten gelmiştir.

Soru 60: Akait ilminin ilk temsilcileri kimlerdir?
Cevap   : İmamı Azam Ebu Hanife, Ebu Mansur Maturidi, İmamı Eşari.

Soru 61: Davetçinin vasıfları nelerdir bir kaç tanesini sayınız
Cevap   : a- Çalışmalarının karşılığını Allah (c.c.)’dan beklemelidir.
                b- Yardımın yalnız Allah (c.c.)’dan olduğunu unutmamalı
                c- Vazifesini yapar ama neticeyi Allah (c.c.)’a bırakır
                d- Yumuşak huylu, seven, sevdiren,sevindiren, mütevazi olmalıdır
                e- Korkutucu değil, müjdeleyici olmalıdır
                f- Hareketlerini ve duyu organlarını Kur’an’a göre ayarlamalı ve onunla
                    terbiye etmelidir.

Soru 62: İslam devletinde müslümanlar gibi mal, can, din, namus ve nesil güvenlikleri
                devlet teminatı altında olan, fakat askerlik yapmayan, bunun karşılığında
                cizye ödeyen ve bir anlaşma ile halifeye bağlı olanlara ıstılahta ne ad verilir?
Cevap   : Zımmi.

Soru 63: Ateşten yaratılan, maddi varlıkları olmadıkları için melekler gibi görünmeyen,
                insanlar gibi iyileride, kötüleride olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine
                bizler gibi “Allah (c.c.)’a ibadet etmeleri için yaratılmış” olan mahlukların ismi nedir?
Cevap   : Cinler.

Soru 64: Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğuna göre, kıyamet günü Allah (c.c.)’ın
                gölgelendireceği yedi sınıf insan hangileridir?
Cevap   : a- Adil yöneticiler.
                b- Allah (c.c.)’a ibadet yolunda yetişen gençler.
                c- Camilere kalpten bağlı kimseler.
                d- Allah (c.c.) için birbirini seven kimseler.
                e- Makam sahibi bir kadın harama davet ettiğinde “Ben Allah’tan korkarım”
                    diyerek reddedenler.
                f- Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadaka verenler.
                g- Yalnızken Allah (c.c.)’ı anıp gözyaşı dökenler.

Soru 65: Kıyamet gününde en son dirilip, hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir?
Cevap   : Ümmeti Muhammed

Soru 66: İyiliğe kabiliyeti olmayan ruh cinsinden bir yaratıktır. Ateşten yaratılan, daima
                kötülük düşünen, insanları yoldan saptırmaya çalışan, bir adı da iblis olan bu
                yaratığı tanıdınız mı?
Cevap   : Şeytan.

Soru 67: Herkesin bilmesi gereken dört mesele nedir?
Cevap   : a- İlim; Allah (c.c.)’ı, Peygamber (s.a.v.)’i ve İslam dinini delilleri ile bilmek
                b- Amel; Bildiği ilim ile amel etmek
                c- Davet; Tebliğ görevini yerine getirmek.
                d- Sabır; Eziyet ve zulümlere sabretmek, yılmamak

Soru 68: Allah (c.c.)’ın katından yeni bir din getiren peygambere ne ad verilir?
Cevap   : Rasül

Soru 69: Yeryüzünde bütün varlıklar kime hizmet için yaratıldı?
Cevap   : İnsanlar için.

Soru 70: İnsanın yeryüzündeki konumu nedir?
Cevap   : Yeryüzünde Allah (c.c.)’ın halifesidir.

Soru 71: Kıyamet hangi gün kopacaktır?
Cevap   : Cuma günü.

Soru 72: Bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedi alemdir. Kıyamet koptuktan sonra
                bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yerdir. Orada ölüm yoktur.
                Bu yere inanmayan insan müslüman olamaz. Bu alemi bildiniz mi?
Cevap   : Ahiret

Soru 73: Nefis terbiyesinde başarılı olmak için terbiye edilmesi gereken iki unsur nedir?
Cevap   : a- Akıl    b- Kalp

Soru 74: Hakkı batıl, batılı hak yapmaya çalışan nedir?
Cevap   : Tağut

Soru 75: “Rab” kelimesinin manası nedir?
Cevap   : Terbiye eden, yöneten, mülkün sahibi, koruyan.
Soru 76: “İlah” kelimesinin manası nedir?
Cevap   : Kendisine sığınılan, güvenilen, sevilen, tapılan.

Soru 77: Gizli şirke iki örnek veriniz.
Cevap   : a- Başkasının övgüsünü kazanmaya çalışmak
                b- Başkasının gözüne girmek için namaz kılmak
                c- Nam ve şöhret için cihat
                d- Mevki ve makam için ilim.

Soru 78: Ehli sünnet itikadının mezhep alimlerinin adlarını yazınız.
Cevap   : a- Maturidi    b- Eşari

Soru 79: İslam’ın özelliklerinden olan irade neyi ayırt etmeye yarar?
Cevap   : Fayda ve zararı ayırt etmeye yarar.

Soru 80: İlim ile yönetimin çatışmasından ne doğar?
Cevap   : Sosyalizm

Soru 81: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe
                varmalarına ne denir?
Cevap   : İcma denir.

Soru 82: Herhangi bir konuda ayrı ayrı yerlerde bulunan alimlerin farklı görüş
                bildirmelerine ne denir?
Cevap   : İçtihat

Soru 83: Rabbimiz bizi neden imtihan ediyor?
Cevap   : Kemal sıfatı gereği.

Soru 84: İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir?
Cevap   : Takva.

Soru 85: Tağuti güçlerle işbirliği yapan ve onların iktidarlarını İslam’ı istismar ederek
                ayakta tutmaya çalışan din adamına ne denir?
Cevap   : Belam denir.

Soru 86: Küfrün çeşitleri nelerdir?
Cevap   : a- Cehli küfür   b- İnadi küfür   c- Hükmi küfür

Soru 87: İnsanı küfre götüren haller nelerdir?
Cevap   : a- Kur’an’ın ve sünnetin açık hükümlerine gizli manalar vermek
                b- Kur’an’ın ve sünnetin hükümlerini yalanlamak
                c- Din ile alay etmek
                d- Allah’tan ümidi kesmek
                e- Allah’ın azabını emin olmak (Allah bana azap etmez demek)
                f- Gaibden haber verdiğini söyleyen kahinlere inanmak.

Soru 88: Cennetin Kur’an’ı Kerim’de geçen isimleri nelerdir?
Cevap   : a- Adn b-Meva cenneti
                c- Firdevs cenneti
                d- Mukame cenneti
                e- Naim cenneti
                f- Darul Huld
                g- Darus-Selam
                i- Makamul Emin

Soru 89: Elfaz-ı  Küfür ne demektir?
Cevap   : İnsanı küfre götüren sözler demektir.

Soru 90: İkinci kez sura üflenince bütün insanların yeniden hayat bulup, hesap günü
                için toplanmasına ne ad verilir?
Cevap   : Mahşer.

Soru 91: İnsanların ölümden sonra, mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne
                ad verilir?
Cevap   : Berzah alemi.

Soru 92: Ezelde hiç bir şey yaratılmamışken sadece ruhların var olduğu ve Allah’a
                iman sözü verdiğimiz zamana ne ad verilir?
Cevap   : Galü Bela

Soru 93: Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek?
Cevap   : Haiye, Münafıklar girecek.

Soru 94: Allah’ın fiili sıfatları nelerdir?
Cevap   : a- Rızk verme   b- İhsan etme    c- İkramda bulunma
                d- Rıza gösterme   e- Muhabbet besleme   f- Gazap etme
                g- Öldürme   h- Diriltme.

Soru 95: Tevhidin kısımları nelerdir?
Cevap   : a- Rububiyet tevhidi
                b- Uluhiyet tevhidi
                c- İsimlerde ve sıfatlarda tevhit.

Soru 96: Allah’tan başka yaratıcı, rızk verici,Rab, terbiye edici ve kainatın işini
                düzene koyan başka ilah olmadığı hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
Cevap   : Rububiyet tevhidi

Soru 97  : Allah (c.c.)’ı Allah ve Rasülü nasıl isimlendirdi ve vasıflandırdı ise o şekilde
                Allah (c.c.)’ı isimlendirmek ve vasıflandırmak hangi kısım tevhit inancı
                gereğidir?
Cevap     : İsimlerde ve sıfatlarda tevhit

Soru 98  : “Allah (c.c.)’ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah (c.c.) sonradan meydana
                  gelmiş bir varlıkta değildir. Hiç bir şey yok iken O yine var idi.” Bu tanım
                   Allah (c.c.)’ın hangi sıfatlarından neyin açıklamasıdır?
Cevap     : Zati sıfatlarından Kıdem sıfatının.

Soru 99: İbadet ederken sadece Allah’ü Teala’ya ihlasla ve O’ndan başka ilah
                olmadığına inanarak ibadet etmek hangi kısım tevhit inancının gereğidir?
Cevap     : Uluhiyet tevhidi

Soru 100: Peygamberlerde, peygamberlik göreviyle görevlendirilmeden önce görülen
                  ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren bazı harikuladelikler görülür. Mesela:
                  Hz. İsa (a.s.)’ın daha beşikte iken konuşması. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i daha
                  çocukluğunda bir bulutun takip etmesi. Putların yüzüstü yıkılması gibi. Bu gibi
                  harikalara İslami ıstılahta ne ad verilir?
Cevap     : İrhasat

Soru 101: Mevcut alemlerin ve ahiret aleminin hükümdarı o Allah (c.c.)’dır. Her iki
                  cihandaki eşyanın tasarrufu Allah (c.c.)’a aittir. Ferman onundur. Onun dilediği
                  olur, dilemediği olmaz. Onun hükümdarlığı dünyadaki hükümdarlıklara
                  benzemez. Hüküm kendisine aittir. Bir yardımcıya bir vezire ihtiyacı yoktur.
                  Bütün mükevvenatın mevcut olan her şeyin sahibi ve mutlak hükümdarı manasına
                  gelen Esmaul Hüsna’da yer alan Allah (c.c.)’ın isimlerinden olan bu ismi nedir?
Cevap     : El-Melik

Soru 102: İçenin niyetine göre şifa olan, Hz. Hacer ve Hz. İsmail’in susuz kaldıklarında
                  ortaya çıkan, hacıların geri dönerken hediye olarak getirdikleri zemzem suyuna,
                  Allah (c.c.)’ın Hz. İsmail’i suya kandırması nedeni ile “Sakıyullahı İsmail”,
                  inananlara fayda verdiği için “Saibe”, sıhhat ve berekete sebep olduğu için
                  “Meymune”, yemeğin yerini tuttuğu için “Kafiye”, içenler rahatlık ve afiyet
                  bulduğu için “Afiye” denilmiştir. Doya doya içenlerin cehennem azabından
                  kurtulacakları müjdesinden dolayı verilen isim nedir?
Cevap     : Büşra

Soru 103: Akait ile ilgili meşhur eserler arasında İmamı Azamın meşhur kitabının adı nedir?
Cevap    : Fıkhi Ekber.

Soru 104: Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in
                  tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.
                  Bunlar:
                  a- Nefsi Emmare
                  b- Nefsi Levvame
                  c- Nefsi Mutmainne
                  d- Nefsi Safiyye (Kamile)
                  e- Nefsi Merdiyye’dir. Bizim saymadığımız diğer ikisini de siz söyleyiniz?
Cevap     : Nefsi Mülhime ve nefsi Raziye

Soru 105: Tasavvufi Ahlakta bir müslümanın kat etmesi gereken kaç merhale vardır?
Cevap     : 4 merhale vardır:
                  a- Şeriat
                  b- Tarikat
                  c- Marifet
                  d- Hakikat