Bir Zamanlar Samsun Fuarı Vardı

Bir Zamanlar Samsun Fuarı Vardı

Gelin sizlerle birlikte 1965li yılların Samsun fuarına
Bir yolculuğa çıkalım
Geçenlerde
Bir söyleşide
Eski Samsun fuarı anlatıldı
İsmail Bozdar ve Şeref Aydın
Geçmişin Samsun fuarını
Bugüne taşıdılar
Tam bir nostalji yaşadık
Samsun milli fuarı
1963 yılında kuruluyor
Valiler Hamdi Ömeroğlu
Altay Utkan, Rıfat Kaplan,
Haydar Özkan’dan söz ettiler
Samsun’dan Nazım Tıkıroğlu
Hacıbekir Keleşoğlu,
Turgut Oral, Ferruh Ören,
Özdemir Erol,Hikmet Gürcan,
Kemal Değermencioğlu
Ve Savaş beyden söz ettiler
Şunu ilave etmek
İhtiyacı duydum
Samsun fuarına emek verenler
Bu isimlerle sınırlandırılamaz
Bu sayfaya da sığmaz
Ama herkesten bahsedilse
Söyleşi bitmezdi
Söyleşi de
Fuar radyosundan ,stantlardan
Fuar sinemasından ,
Kaybolan çocuklardan
Yosun, sahil gazinosu
Evin, neco, kısmet,
 Fuar kibritleri
Karadeniz fuar gazozundan
Bahsedildi
Kısacası her Temmuzda açılan
Samsun fuarını
Yeniden yaşadık
Hey gidi
Güzel günler


Şakir DEMİRCİ 09 Temmuz 2014
Bir zamanlar Samsun fuarı vardı
Paylaş:  

Yorumlar