En Güzel Seyahat Sözler

En Güzel Seyahat Sözler

İnsanlar başka insanların yaptıklarından ilham alırlar.
Bazıları da kendilerini daha mutlu eden, başarıya götüren, ufkunu açan olaylar hakkında güzel cümleler sarf etmiş ve bu sarf ettiği cümleler ile başka insanlara ilham olmuşlardır.

1- ”Stuff your eyes with wonder, live as if you’d drop dead in ten seconds. 
See the world. It’s more fantastic than any dream made or paid for in factories”

”Gözlerini merakla doldur. On saniye içinde düşüp ölecekmiş gibi yaşa. 
Dünyayı gör. Dünya fabrikalarda yapılan ya da ödenen hayallerden daha harika” Ray Bradbury

2- ” One day, you’ll wake up and there won’t be any more time to do the things you’ve always wanted. Do it now”

”Bir gün uyanacaksın ve hayatında hep istediğin şeyleri yapmak için daha fazla zamanın olmayacak. O yüzden şimdi yap.” Paulo Coelho

3- ”The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has ever been before.”

”Kalabalığı takip eden kadın genellikle kalabalığın ötesine geçemez. Yalnız yürüyen kadının, kendini daha önce hiç kimsenin bulunmadığı yerlerde bulma ihtimali yüksektir.” Albert Einstein

4- “Travel brings power and love back into your life.”

”Seyahat, gücü ve sevgiyi hayatınıza geri getirir.” Mevlana Celaleddin-i Rumi

5- ”To travel is to live.”

” Seyahat etmek yaşamaktır.” Hans Christian Andersen

6- ”The world is big and I want to have a good look at it before it gets dark”

”Dünya büyük. Karanlık çökmeden önce ona güzelce bir göz atmak istiyorum.” John Muir

7- ”Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost.”
”Bazı güzel yollar kaybolmadan keşfedilemez.” Erol Ozan

8- ”The world is a book, and those who don’t travel only read one page.”

”Dünya bir kitaptır. Seyahat etmeyenler sadece teksayfasını okurlar.” Augustine of Hippo

9- ”Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness.”

”Seyahat, önyargı, bağnazlık ve dar fikirlilik açısından öldürücüdür.” Mark Twain

10- ”If you’re twenty-two, physically fit, hungry to learn and be better, I urge you to travel – as far and as widely as possible. Sleep on floors if you have to. Find out how other people live and eat and cook. Learn from them – wherever you go”

”Eğer yirmi iki yaşında, fiziksel olarak uygun, öğrenmek ve daha iyi olmak için açsanız, size olabildiğince uzağa seyahat etmenizi öneririm. Gerekirse yerde uyuyun. Diğer insanların nasıl yaşadığını, yemek yediklerini ve yemek yaptıklarını öğrenin. Nereye giderseniz gidin diğer insanlardan öğrenin. Anthony Bourdain

11- “So shut up, live, travel, adventure, bless and don’t be sorry”

”Çeneni kapat, yaşa, seyahat et, şükret ve sakın üzülme” Jack Kerouac

12- ”Bana ne kadar eğitimli olduğunu anlatma, ne kadar seyahat ettiğini anlat” Hz. Muhammed

13- ”Travel and change of place impart new vigour to the mind.”

”Seyahat ve yer değiştirme akıllara yeni bir enerji kazandırır. Seneca

14- ”A good traveller has no fixed plans and is not intent on arriving.”

”İyi bir gezginin sabit bir planı yoktur ve bir yere varma niyetinde değildir.” Lao Tzu

15- ”To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.”

”Seyahat etmek, herkesin diğer ülkeler hakkında yanlış düşündüğünü keşfetmektir.” Aldous Huxley

16- ”People don’t take trips… trips take people.”

”İnsanlar geziler yapmaz…geziler insanları yapar.” John Steinbeck

17- ”If you wish to travel far and fast, travel light. Take off all your envies, jealousies, unforgiveness, selfishness and fears.”

”Eğer hızlı ve çok uzağa seyahat etmek istiyorsanız, yüksüz seyahat edin. Tüm kıskançlıklarınızı, affedilmezliklerinizi, bencilliklerinizi ve korkularınızı geride bırakın. Cesare Pavese

18- ”Travel teaches toleration”

”Seyahat, hoşgörü öğretir.” Benjamin Disraeli

19- ”Wandering re-establishes the original harmony which once existed between man and the universe.”

”Gezinmek, bir zamanlar insan ile evren arasında var olan orijinal ahengi yeniden kurar.” Anatole France

20- ”Aç ruhumu doyuruyorum. yollarda tanıştığım insanlarla, gözlerinin içine baktığım fille, okyanusun dibinde bulduğum deniz kabuğuyla, gece boyu dans ettiğim şarkılarla” Niyazi Oğuz Saydam
( GEZİLERE ARAÇ TEMİN EDİLİR ) 
Eğer Beğendiyseniz Bizi Takip Etmeyi Unutmayın! Esen kalın..

DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN, YORUM YAZIN!
Paylaş:  

Yorumlar