Sultan Ahmet Gezilecek Yerler

Sultan Ahmet Gezilecek Yerler

Sultanahmet Camii Hakkında Bilgi
İstanbul'u ziyaret eden yerli yabancı herkes tarafından hayranlıkla izlenen ve şehrin önemli simgelerinden biri olan Sultanahmet Camii, yine çok önemli tarihi eserlerlerimizden biri olan Ayasofya Müzesi'nin tam karşısında yer almaktadır. Sultanahmet Meydanı da ismini Sultanahmet Camii'nden almıştır. Bu değerli yapı Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'a armağan edilmiş en önemli eserlerin başında gelmektedir. Sultanahmet Camii, Osmanlı Sultanı I. Ahmet tarafından 1609 – 1616 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Klâsik Türk sanatının en tipik örneği olan eser, orijinal olarak 6 minare ile inşa edilen ilk camidir. Mimar Sinan'ın eserlerinden biri olmadığı halde bu yapı Sinan'dan izler taşımaktadır. Sinan’ın öğrencisi Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa, söylenene göre, camiyi inşa ederken, üstadının daha önce denediği bir planı daha büyük bir ölçüde uygulamıştır.

► İstanbul'da Gezilecek Yerler

Sultanahmet Camii Mimari Özellikleri
Sultanahmet Camii'nde, birçok camide olduğu gibi sosyal ve kültürel içerikli pek çok yapıyı barındıran bir kompleks bulunmaktadır. Kompleksin içinde Kapalı Çarşı, Türk hamamı, aşevi, hastane, okullar, kervansaray ve Sultan Ahmed'in türbesi gibi eserler yer almaktadır. Caminin girişi, Sultanahmet'te yer alan ve Roma Devri'nden kalmış hipodrom tarafındadır. Bu değerli yapıda bir dış avlunun çevrelediği iç avlu ve esas mekân, yüksek bir podyum üzerindedir. İç avluya açılan kapıdan, şadırvan ve uyum içinde birbiri üzerine yükselen kubbeler görülür. İçeriye açılan üç kapıdan herhangi birinden girildiğinde, dış görünüşü tamamlayan boyama, çini ve vitray camlarının zengin ve renkli süslemeleri ile karşılaşılır.

► İlgili İçerik; Ayasofya Müzesi Hakkında Bilgi

Sultanahmet Camii'nin üç tarafı balkonlarla çevrilidir. Yapının yerleri ise her camide olduğu gibi halı ile kaplıdır. Ana giriş kapısının karşısında, caminin en yoğun olduğu günlerde bile namaz kılan kişilerin kolayca görebileceği şekilde tasarlanmış olan mihrap  ve mihrabın yanı başında da oyma işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan mermer minder bulunmaktadır. Tüm Osmanlı camilerinde en önemli unsurlardan biri olan kubbe, Sultanahmet Camii'nde çok daha görkemlidir. Ana kubbe 43 metre yüksekliğinde ve 23.5 metre çapındadır. Bu ölçüler Mehmet Ağa'nın bir mühendis olarak kabileyetin gösterir. Sultanahmet Camii'nin mimarisi Osmanlı ile Bizans kilise mimarisinin 200 yıllık tecrübesinin birleşimi sonucu müthiş bir hale gelmiştir. Ayasofya’dan esintiler bulunmasına rağmen bilen İslami mimari de ağır basar ve klasik dönemin muhteşem eseri olarak bilinir. Mimari yapısı olarak Sultanahamet Camii için çok mahirane yerleştirilen 260 pencere sayesinde ferah bir havaya bürünmüştür. Pencerelerin yerleştiriliş şeklinden dolayı büyük kubbe sanki havada asılı gibi durur. Bu cami, emsallerinin hiçbirinde olmadığı kadar aydınlık ve ferahtır.

► Eminönü'nde Görülmesi Gereken Yerler

Sultanahmet Camii'nin Akustik Yapısının Özellikleri
Sultanahmet Camii'nin iç yapıda ve dekorasyonda kullandığı 12 cins mermer, akustik ile duvar ve sütunlar ilişkisini camii içindeki mermer kaplamalarına özel bir kesme yontma ve yerleştirme olması nedeniyle özel bir akustik yapısı olduğunu göstermektedir. Çok fazla mermer kaplama kullanılmıştır,bu özelliğe diğer eserlerde rastlamak zordur. Akustik yapıya ustası Mimar Sinan gibi çok değer veren Mehmet Ağa, dünyanın konuştuğu bir eser de imzasını atmıştır. Mimari yapılırken tek kişinin konuşmasıyla çıkan çınlama, orta dolulukta çıkan çınlama ve tam dolulukta oluşan çınlama ve sesin bozulması incelenerek akustik yapısı düzenlenmiştir. Büyük mimar Mehmet Ağa'nın musiki bilgisi, Sultanahmet Camii'nin akustik yapısını geliştirmesinide büyük etkisi olmuştur.

► Sultanahmet'te Görülmesi Gereken Yerler

Sultanahmet Camii Bölümleri
Sultanahmet Camii birçok bölümden oluşmaktadır. Bünyesinde Sultanahmet Sultan 1. Ahmet Türbesi, medrese, hamam, muvakkithane,kütüphane, Arasta Çarşısı, Darüş-şifa ve Hünkar Kasrı barındırmaktadır.

Sultanahmet Sultan 1. Ahmet Türbesi
İstanbul Suriçi Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Sultan I. Ahmet Külliyesi’nin kuzeydoğu köşesine 1619 yılında inşa edilmiştir. Sultan I. Ahmet’in 1617’de ölümünden sonra Sultan I. Mustafa döneminde 1617 yıllarında türbenin yapımına başlanmış, Sultan II. Osman (1618–1622) döneminde 1619’da tamamlanmıştır. Türbe 16. yüzyıl türbelerinden ayrı bir mimari üslup göstermektedir. Türbenin üzeri çokgen bir kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür. Türbe girişi üç bölümlü bir revak görünümündedir. Bu revakın üst örtüsü önde dört, arkasında duvarlara gömülü iki sütun üzerine oturmaktadır. Buradaki mukarnas başlıklı mermer sütunlar iki ayrı renkli taştan örülmüş ve bunlar birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Bu kemerlerin ortasında ayna tonoz, iki yanında da birer kubbe bulunmaktadır. Üst örtünün içerisi bitkisel kalem işleri ile bezenmiştir. Türbe giriş revakı daha geniş tutulmuş ve iki yanına da mermer korkuluklu sekiler yerleştirilmiştir.

► Eyüp'te Gezilecek Yerler

Muvakkithane
Osmanlı Dönemi'nde halkın namaz vakitlerini öğrenmesi için yapılmış olan 38 adet muvakkithaneden günümüze kadar gelmiş olan 29 âdetinden bir tanesi de Sultanahmet Camii'nde bulunmaktadır. Muvakkithane içerisinde, ortada, mermer ayaklı, yekpare mermerden yuvarlak bir masa yer almaktadır. Yapının muvakkithane olarak kullanıldığı dönemde, sarkaç ayarının bozulmaması için masa üzerinde duran saat ile iç kısımdaki saatlerin, dışarıdan bakıldığında herkes tarafından görülebilmesi amacıyla pencereler büyük yapılmıştır. Cami döneminde muvakkithane içerisinde yer alan büyük ayaklı saatlerin bir kısmı günümüzde müze deposunda korunmaktadır. Yapı günümüzde Müze Ofisi olarak kullanılmaktadır.

Sıbyan Mektebi
İstanbul Suriçi Sultanahmet’te, Sultan I. Ahmet’in 1609–1619 yıllarında yaptırmış olduğu yapı topluluğunun bir bölümünü oluşturan sıbyan mektebi Sedefkar Mehmet Ağa tarafından 1619 yılında tamamlanmıştır. Sıbyan Mektebi caminin dış avlu duvarının köşesinde yer almaktadır. Küfeki taşından yapılmış olan mektebin zemin katında bir çeşme ile dükkânlar, üst katında da kare planlı dershane bölümü bulunmaktadır. Dershanenin dışa kapalı olan kuzey duvarının ortasına iki yanında birer niş bulunan ocak yerleştirilmiştir. Yapı güneydoğu ve güneybatı cephelerinde üçü altta, üçü de yukarıda olmak üzere altı pencere ile aydınlatılmıştır. Sultanahmet’te 1912 yılında çıkan yangın sırasında harap olmuş, daha sonra restore edilmiştir. Günümüzde içten tavan, dıştan da kurşun kaplı kırma bir çatı ile örtülüdür. Orijinal durumunda yangın geçirmesinden ötürü kubbeli olup olmadığı bilinmemektedir.

Arasta Çarşısı
Arasta el sanatları türünden çeşitli eşyaların satıldığı çarşıdır. İstanbul’da Sultanahmet Camisi’nin hemen arkasındaki Torun Caddesi’nin kuzey kanadında yer alır. Çarşıda yetmişten fazla dükkân olup; Osmanlı zamanında sipahilerin malzemeleri satılmasından dolayı, Sipahiler Çarşısı olarak da anılmıştır.

Sultanahmet Hamamı
Hamam bölümünde çıkan yangından sonra bir çok bölümü yağmalanmış ve sökülerek satılmıştır. Okadarki bu güne kadar gelmesi bile çok önemli bir olaydır. Hamamın ayakta duran kısımları ılıklık, halvet, külhan ve haznedir. Hamamın halvetin kubbesi yıkılmış, göbek taşı kurna gibi bölümlerinden eser yoktur. Altıgen bir planla yapılmıştır. Bu şekilde yapılması zamına göre görülmemiş bir şekildedir. Sultanahmet Camii baştan aşağıya farklı bir mimariyle gerçekleşmiştir.

Darüş-şifa
Darüş-şifa, bugünkü adıyla hastane demek yanlış olmaz. 17. yy da ilk Darüş-şifa olan Sultanahmet Camii'nde yapılmıştır. 26 odadan oluşur. Burada eğitim almak isteyenler özel seçilmiş ve insan tabiatından anlayan kişilerle çalışılırdı. Temizliğe önem veren Darüş-şifa, bir hamamı bulunmaktadır. Hastanenin yapımında hekimler ve hastalar için özel bir planlama yapılmıştır. Buranın daha etkin kullanımı için At Meydanı'ndan ve sarnıçtanda faydalanılmıştır.

Hünkar Kasrı
Hünkar Kasrı, padişahın namazdan önce ve sonrasında ziyaretçilerin karşılayacağı, sohbet edeceği ve dinleyeneceği caminin yanına yapılan konutun adırır. Bir çok tadilat geçriren yapı günümüze kadar zarar görmeden gelmiştir. Sultanahmet Camii, Hünkar Kasrı iki odadan oluşur. Bir çok süslemeyle yapılan yapıdan günümüze gelirken bazılarını kaybetmiştir.  

► Sirkeci'de Görülmesi Gereken Yerler

Sultanahmet Camii Nerededir ve Nasıl Gidilir?
Camiye ulaşmak için en kolay yol, Tarihi Yarımada’dan da geçen Bağcılar- Kabataş Tramvay Hattı’nı kullanarak gelmektir;
Bunun için Anadolu’dan gelecek olanlar Kabataş’a ya da Eminönü’ne deniz yolu ile gelip buradan tramvaya binebilir.
Edirne-Atatürk Havalimanı yönünden gelecek olanlar metroyu kullanarak Yusufpaşa Durağı’nda inerlerse, buradan tramvay hattına rahatlıkla geçiş yapabilir.
Şahsi aracı ile gelmek isteyenlerse Tarihi Yarımada içinde sorun yaşayabilecekleri için araçlarını Eminönü’nde bırakıp, buradan yürüyerek ya da tramvaya binerek Sultanahmet Camisi’ne ulaşabilir.
sultan ahmet cami ile ilgili aramalar sultan ahmet camii özellikleri  sultan ahmet camii nerede  sultan ahmet camii içi  sultan ahmet camii ile ilgili kısa bir araştırma  sultan ahmet camii ile ilgili kısa sözler  sultan ahmet camii hikayesi  sultan ahmet cami özeti  sultan ahmet camii girişinde ne yazıyor
( GEZİLERE ARAÇ TEMİN EDİLİR ) 
Eğer Beğendiyseniz Bizi Takip Etmeyi Unutmayın! Esen kalın..
DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN, YORUM YAZIN!
Paylaş: