Bursa Atasözleri

Bursa Atasözleri 

Abacı Keçeci sen neci 

Acemi katır kapı önünde yük indirir 

Aç elini kara sokar 

Açın yanında sarpın kucaklanmaz 

Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur 

Ağaç dikenin sapı ekenin 

Ağanın gözü yiğidin özü 

Ağır kazan geç kaynar 

Ağız yediğini eğin giydiğini bilir 

Gezen kurt aç kalmaz 

Alçak yerin tepeciği dağ görünür 

Allah kardeşi kardeş yaratmış kesesini ayrı yapmış 

Allah uçmayan kuşa alçacık dal verir 

Anadan olur daya hamurdan olur maya 

Ar dünyası değil kar dünyası 

Adam adamdır olmasa pulu eşek eşektir olmasa çulu 

Adam sandık eşeği dört bıraktık döşeği 

Al basma mor basma her söze kulak asma 

Alçak yerde yatma el alır yüksek yerde yatma yel alır 

Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma 

Aptal hayret eder akıllı sorar 

Arı söğüdü akıllı öğüdü sever 

Arı kızdıranı sokar 

Ana bir bacı bir gerisi yalandır bil 

Analık fenalık kara kırpanlık 

Arlı köpek tüyünü atamaz 

Az yiyen az uyur çok yiyen güç uyur 

Bağ bakanın gül dikenin olur 

Bağ bayırda tarla çayırda olur 

Başını acemi berbere teslim eden pamuğunu cebinde taşır 

Başkasının ipiyle çukura inilmez 

Başa gelmedik iş olmaz ayağa değmedik taş olmaz 

Balık demiş ki etimi yiyen doymasın avımı yapan onmasın 

Bağın taşlısı karının saçlısı 

Bey aşı borç düğün aşı ödünç 

Ben ağa sen ağa bu ineği kim sağa 

Beş parmağın beşi bir değil 

Boş küp çok inler 

Bostansız harman taşsız düvene benzer 

Bursa soğan ekmek yer durursa 

Bülbülün öttüğü yerde şenlik olur 

Cahilin sofusu şeytanın maskarasıdır. 

Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır 

Cambaz ipte balık tipte gerek 

Çayın yanında çeşme çağlamaz 

Çiğ yamadım ki karnım ağırsın 

Çingeneyi kral yapmışlar önce babasını kesmiş 

Çirkin bürünür güzel görünür 

Çobanın gönlü olursa tekeden süt çıkarır 

Çocukla karı eşekli dayı ile yola çıkma 

Çocuk seversen beşikte koca seversen döşekte 

Doğdu dövmeye gelmez büyüdü boğmaya gelmez 

Dağ başına kış gelir insanın başına iş gelir 

Dağ dağ üstüne olmuş ev ev üstüne olmamış 

Dağlarda çalı çok insanlarda çalı çok 

Daneyi harmanda dalı ormanda ara 

Değirmene giden nöbet kapar 

Değirmeni su döndürür insanı dil 

Demirden korkan trene binmez 

Dere kıyısından tarla alma sel alır; kırk yaşından sonra evlenme el alır 

Deve kabeye gitmekle hacı olmaz 

Dişin ağrımaz elin durursa , başın ağırmaz dilin durursa 

Düşmana silah gerek, ya düşmandan ırak gerek 

Ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını 

El ağzına bakan sel ağzına yuva yapar 

El eliyle yılan tut onuda yalan tut 

El terazi göz mizan olmalıdır. 

Elti elti ile barışmaz çamurda eşek yarışmaz 

Emanet eşeğin palgımı yokuştu kopar 

Er ekmeği er kursağında kalmaz 

Er doğan kuzuya kurt ermez 

Eski kurt yolunu şaşmaz 

Eti koldan kızı soydan almalı 

Evin varsa içinde gemin varsa kıçında 

El olmayınca gel olmaz 

Elden alıp ele verem , kel kulağımı kesip sana verem 

Erine göre bağla başını tencerene göre pişir aşını 

Gavurun alına çingenenin falına inanma 

Gece ağaran gündüz kararan yere basma 

Geliyor mu az ye gidiyor mu kaz ye 

Göğe direk denize kapak olmaz 

Görmemiş görmüş gülmeden ölmüş 

Gelinin güzelliği güveyin harcından olur 

Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş 

Gönül verme evliye eve gider unutur 

Geceler gebedir sabaha kadar sultan doğar 

Gök ağlamayınca yer gülmez 

Gidi gele sana güç oldu bana 

Güneş çarığı çarık ayağı sıkar 

Hacı hacıyı mekkede derviş dervişi tekkede bulur 

Halının tozu delinin sözü bitmez 

Her ağacın dibinde yatılmaz 

Her yumru koz olmaz 

Hovardasına güvenen karı kocasız kalır 

Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz 

Hanım kırarsa kaza halayık kırarsa suç olur 

Her kadın kadın olsa süpürgelerden koca olur 

Hastalık şaşırtır ölüm düşürür 

Haddini bilmeyeni kara toprak yer 

Haziranda yılandan ramazanda imamdan sakın 

Horoz evlenir komşu tellenir 

İnik alacaksan yörükten kız alacaksan söğütten 

İnegöl eğlende gör 

İnsan ayaktan at tırnaktan kopar 

İnanma dostuna saman teper postuna 

İnsan hayal eder kader güler 

İnsanın yüzünde gözü vardır 

İşine hor bakan boynuna torba asar 

İt ite buyurur it de kuyruğuna 

İtle çuvala girilmez 

İyi sürtün de geç kötüden sakında geç 

İyilik iki baştan olur 

İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı 

İnanma martın yazına elleme damın sazına gelirsin babanın nazına 

İlkbaharda attan ,harmanda Türkten , zemheride kurttan,Yaylada yörükten sakın 

Kadı yalan söyler gübre yalan söylemez 

Kadınlar evde kalınca hiç olur erkek evde kalınca koç olur 

Kan düşen yer katili çeker 

Kahvecinin söylemezi berberin solumazı iyidir. 

Karaya al bağla geç karşısına ağla 

Karayı atlar geçer beyazı kaplar geçer 

Karı malı kapı mandalı 

Karnına kız sandığa bez at. 

Kaşla göz gerisi söz 

Kaygılıya sohbet haramdır. 

Kılla akıl bir yerde bulunmaz 

Kırkından sonra azanı teneşir paklar 

Komşu akrabadan ileridir 

Kursağı bol olanın ekmeği dar olur 

Kul azdı hak yazdı 

Kuzu kebrede büyür 

Mart ayların çingenesidir. 

Leylek yılan için yaratılmış 

Malı kırağı öldürür kışın adı çıkmış 

Martın onundan şubatın sonundan kork 

Mazlumun ahı tahttan indirir şahı 

Malı ongun olanın adı angın olur 

Ne dere kenarında yatarım ne kurbağadan korkarım 

Neler geldi neler geçti felekten,un elerken deve geçti 

Oğlum oldu gülüm oldu nişanlandı komşum oldu evlendi elin oldu. 

Olursa piç değil durursa aç değil 

Öğleye kadar kiminle gezersen akşamı da onunla edersin 

Öz ağlamayınca göz ağlamaz 

Para faizsiz tarla icrasız verilmez 

Pazar yerini kırağı yakmaz 

Paranın zaptı delinin zaptından zordur 

Rençber isen nadası üçle Yörük isen sahilde kışla tüccar isen küçükten başla. 

Sorma kişinin aslını sohbetinden anlarsın atasını 

Soğanı sabah kendine , öğlen dostuna , akşam düşmanına yedir. 

Söz kadın iş erkektir 

Sabır arıdır meyvesi tatlı 

Serçeden korkan darı ekmez 

Sessiz atın tekkesi sert olur 

Seyret git dostuna kalksın ayak üstüne 

Sabreyle işine hayır gelmez başına 

Şeftaliler çiçek açtı gecelerin tadı kaçtı 

Şalgam yemeli , hiç değilse yılda bir defa tarlasından geçmeli 

Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar 

Şırayı içen leyleği geçer 

Tarlanı gez de geç suyunu süz de geç 

Tavşan dağda suyu ateşte 

Testi kadar kocam olusun kulpu kadar itibarım olsun 

Tok ağırlaması güç olur Türk sever bayramı lık lık içer ayranı 

Tencere kapağını bulmayınca kaynamaz 

Terziye göç demişler iğnem başımda demiş 

Türkün kesesi bir olur 

Ucuz etin yahnisi yavan olur 

Usta çiviyi çakmaz yere düşeni almaz 

Uyku kırk kantar uyudukça artar 

Ucuzlukta satıcı, pahalılıkta alıcı olma 

Yufkayı yapan da yer kapıdan bakan da 

Yanık yerin otu tez biter 

Yiğit yiğite at bağışlar 

Yiğidim baş olsun isterse kesesi boş olsun 

Yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında biter 

Yüzü yumuşak olanın donunu ağı kurumaz 

Yazın serçeye kim olsa yem verir 

Yoldan kal yoldaştan kalma 

Zorla kalkan dertli olur 

Zengin aklını tartar fukara işini satar 

Zor kapıdan girerse şeriat kapıdan çıkar 

Züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak daha iyidir. 

Züğürt çingenede gümüş zurna ne yapsın
Bursa Atasözleri ile ilgili aramalar soğanı sabah kendine öğlen dostuna akşam düşmanına yedir anlamı  türkçe atasözleri  bursa da turizm kısaca  bursa kültürü  deyimli atasözleri  atasözleri sözlüğü
Eğer Beğendiyseniz Bizi Takip Etmeyi Unutmayın! Esen kalın..
Görüş Ve Düşüncelerinizi Bizimle Paylaşın Yorum Yazın :)
Kategoriler: Sosyete Travel Sosyete Sözler Sosyete Trend Sosyete Karadeniz
Paylaş:  

Yorumlar