Klinik Hemşire Uzmanı

Klinik Hemşire Uzmanı


Klinik Hemşire Uzmanı Nedir?
Bir klinik hemşire uzmanı (CNS), tercih edilen bir uzmanlık dalında sertifikalı yüksek lisans düzeyinde kayıtlı bir hemşiredir. Uzmanlık sertifikası almak, ileri bir bilgi düzeyinin yanı sıra niş bir hemşirelik alanındaki ileri klinik becerileri gösterir.

Bir hemşire uygulayıcı (NP) ve CNS arasında farklılıklar vardır. Her ikisi de ileri pratik kayıtlı hemşireler olsa da, rolleri farklıdır.

Pratisyen hemşireler:

Kapsamlı sağlık geçmişlerini alın
Kronik ve akut hastalıkları teşhis edin, tedavi edin ve yönetin
Genellikle bir birincil bakım sağlayıcısı davranır
Reçeteli ilaçlar
Klinik hemşire uzmanlarının farklı uygulama alanları vardır. Yetkisi için başvuruda bulunurlarsa ilaç yazabilirler, ancak uygulamalarında bu her zaman gerekli değildir. Genellikle eğitim, araştırma ve danışmanlık üzerine yoğunlaşırlar.

Klinik Hemşire Uzman Programları Ara
Aşağıdaki seçenekleri seçerek hemşirelik programlarında arama yapın.Klinik Hemşire Uzmanları Neden Bu Kadar Önemli?
Klinik hemşire uzmanları hemşirelik alanında liderdir. Mentor, eğitimci ve avukat olarak görev yapıyorlar. Uzmanlık alanlarında uzmanlık sergiliyorlar ve güçlü klinik becerilerini sürdürüyorlar.

Liderler olarak değişimi de teşvik edebilir ve kolaylaştırabilirler. Diğer hemşireleri eğitmek ve bakımın sunumunda maliyet tasarrufu stratejileri geliştirmeye yardımcı olmak için kanıta dayalı uygulamaları kullanırlar. Ayrıca hasta bakımı konusundaki gözlemlerini ve deneyimlerini de getirebilir ve araştırmaya, politikalara ve uygulamaları geliştirmek için uygulayabilirler.

Klinik Hemşire Uzmanı Nasıl Olunur?
Bir CNS'ye ilerlemek isteyen hemşireler kanıta dayalı uygulamaya değer vermelidir. Bu, klinik araştırmalarla etkili olduğu kanıtlanmış uygulamalara bağlı kalmak anlamına gelir. Araştırma ve bu nedenle uygulama her zaman değiştiğinden, CNS rolüyle ilgilenen hemşireler esnek olmalı ve değişikliği kolaylaştırmaya ve kabul etmeye istekli olmalıdır.

Diğer hemşireleri en iyi uygulamalar konusunda eğitmek ve mevcut araştırmalar yaptıklarının önemli bir bileşeni olduğundan, hemşireler de eğitimle ilgilenmelidir.

Hemşireler gruplar halinde iyi çalışabilmeli ve sağlık hizmetlerinde ekip yaklaşımını kullanabilmelidir. CNS rolünün büyük bir kısmı sağlık ekibinin tüm üyeleriyle işbirliği yapmaktır. Etkili iletişim esastır.

Liderlik becerileri de CNS'ler ile bir zorunluluktur. Hemşirelere mentor olarak hizmet ederler ve hasta yatağı hemşireliği bilgilerini klinik pratiği geliştirmek için örgütsel liderliğe getirirler.

Klinik Hemşire Uzmanı İçin Eğitim Gereksinimleri Nelerdir?
Klinik hemşire uzmanları, hemşirelik ( MSN ) veya doktora programında ( DNP ) yüksek lisans programını tamamlamış olan ileri yaşta kayıtlı olan hemşirelerdir . Araştırmaya odaklanmak isteyenler için bir DNP gereklidir.

Hemşirelikte yüksek lisans veya doktora derecesine geçmek için, bir öğrencinin akredite bir hemşirelik programını tamamlaması ve hemşirelik alanında lisans derecesi ( BSN ) alması gerekir . Öğrenciler, okulun Kolej Hemşireliği Eğitimi Komisyonu (CCNE) veya Hemşirelikte Eğitim Akreditasyonu Komisyonu (ACEN) tarafından onaylanmış olduğundan emin olmalıdır.

Lisans için NCLEX-RN'in başarıyla tamamlanması gerekiyor. MSN almak için geçen süre hemşirenin başlangıç ​​noktasına bağlıdır:

Yaklaşık dört yılda tamamlanan bir BSN programına kayıtlı olan hemşirelik öğrencileri
BSN BSN yaklaşık iki yıl sürer
Msn bnn yaklaşık iki yıl sürer
BSN'den DNP'ye üç ila dört yıl sürer
DNP'den MSN'ye 1-2 yıl kadar
Ek olarak, hem çevrimiçi programlar hem de sınıf programları öğrencileri ağırlamak için kullanılabilir. Her iki türün de öğrencilerin ihtiyaçlarına göre artıları ve eksileri vardır, bu nedenle bireysel okulları araştırmak teşvik edilir.

Klinik Hemşire Uzman Programları Ara
Aşağıdaki seçenekleri seçerek hemşirelik programlarında arama yapın.Bir klinik hemşire uzmanı programı bulun .

Okullar CNS pistlerinde şunları önerebilir:

Yetişkin sağlığı
Yetişkin gerontolojisi
Akut bakım
pediatri
Psikiyatrik / zihinsel sağlık
Kadın Sağlığı
Toplum bakımı / sağlık
Genel ileri uygulama dersleri aşağıdaki gibi kavramları içerir:

Sağlık teşviki ve bakımı
İleri patofizyoloji
Gelişmiş sağlık değerlendirmesi
İleri düzey hemşireler için farmakoloji
Klinik hemşire uzmanları için çekirdek müfredat aşağıdakileri içeren kursları içerir:

Teori ve etik
Araştırmanın pratiğe uygulanması
İleri uygulama hemşireliği için sağlık hizmetleri bağlamı
Hemşirelik araştırmalarında istatistik
Herhangi Bir Sertifika veya Kimlik Gerekir mi?
MSN veya DNP programını tamamladıktan sonra, klinik hemşire uzmanları, tercih edilen uzmanlık alanında ek sertifikalar alabilir. American Nurses Credentialing Center (ANCC) aşağıdaki alanlarda sertifikasyon sunar :

Yetişkin sağlığı
Yetişkin-gerontoloji
Yetişkin psikiyatrik-zihinsel sağlık
Çocuk / ergen psikiyatrik ruh sağlığı
pediatri
Sertifika için temel şartlar:

Mevcut RN lisansı
MSN, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi
Lisansüstü programda üç ayrı ders içermelidir
Gelişmiş fiziksel / sağlık değerlendirmesi
Gelişmiş Farmakoloji
İleri patofizyoloji
CNS rolü ve tercih edilen popülasyonda asgari 500 denetimli, klinik saat çalışmış
Yetişkin gerontolojisinde, pediatrik ve ruh sağlığı uzmanlıklarında sertifikasyon için ek gereksinimler gereklidir. Sertifika sınavla alınır ve beş yıl geçerlidir.

Diğer sertifikalar da mevcuttur ve devlet kurulu şartlarını karşılayabilir. Örneğin, Amerikan Kritik Bakım Hemşireleri Birliği (AACN) yetişkin, çocuk ve yenidoğan akut bakım CNS'leri için sertifika sunar ve California BRN standartlarını karşılar. Hemşirelerin, devlet kayıtlarında kayıtlı hemşirelik kurullarında belirtilen şartları gözden geçirmeleri teşvik edilir.

BRN gereklilikleri eyaletten eyalete değişebilse de, CNS'lerin lisans için aşağıdakileri tamamlamaları gerekir:

Bir lisansüstü programın tamamlandığının onayını gönderin
Tamamlanan lisansüstü programın transkriptlerini gönderin
Bir kuruluştan / dernekten (ANCC gibi) sertifikasyonun doğrulanmasını sağlamak
Klinik Hemşire Uzmanı SSS
 Hemşire Müdürü ile Hemşire Lideri Arasındaki Fark Nedir?
 Hemşire Terimini Kimler Kullanabilir?
 Öğretime Odaklanmak isteyen Hemşireler İçin Bazı Yollar Nelerdir?
 Klinik Hemşire Lideri - Klinik Hemşire Lideri
 Bir Klinik Hemşire Uzmanı (CNS) Uzmanlıkları Değiştirebilir mi?
Bir Klinik Hemşire Uzmanı Ne Yapar?
Klinik hemşire uzmanlarının sağlık alanında birçok rolü vardır. Sorumlu olanlar:

Tıbbi testler sipariş etme / tedavi
Hastaları incelemek ve hastalıkları teşhis etmek
Uzmanlık alanlarına has bir hastalığı tedavi etmek
Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi
Uzmanlık alanlarında araştırma yapmak
Mevcut kanıta dayalı araştırmaları kullanarak politika ve prosedürlerin yanı sıra bakım standartlarının oluşturulmasına, korunmasına ve gözden geçirilmesine yardımcı olmak
Çeşitli klinik alanlarda klinik uzmanlık sağlayın
Bakım ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek için tıbbi kayıtlardan ve hastalardan veri toplayın
Tedavi planlarını oluşturmak, gözden geçirmek ve gözden geçirmek için disiplinlerarası sağlık ekibi ile işbirliği yapın
Eğitmek ve hemşirelere mentor
Farklı hasta bakımı ve eğitim programlarının kalitesini değerlendirmek için değerlendirme araçları tasarlama
Hemşirelik ve yardımcı personel için amir veya yönetici olarak hareket etmek
Klinik Hemşire Uzmanı Konsantrasyon Alanları
Klinik hemşire uzmanları çok çeşitli uzmanlık seçenekleri arasından seçim yapabilir. Özel alanlar şunlara dayanabilir:

Stres / anksiyete
Bu beş uzmanlık alanı da örtüşebilir. Örneğin, bir CNS pediatrik nörolojide çalışabilir veya halk sağlığı CNS HIV / bulaşıcı hastalıklarda uzmanlaşabilir.

Klinik Hemşire Uzmanı Çalışma Koşulları
Klinik hemşire uzmanları aşağıdaki alanlarda çalışabilir:

Hastaneler
Ayakta tedavi (klinik) ayarları
Doktor ofisleri
Öğrenci sağlığı merkezleri
Toplum sağlığı merkezleri
Evde sağlık ajansları
Akıl sağlığı tesisleri
Klinik hemşire uzmanları genellikle düzenli iş saatlerinde çalışırlar. Bununla birlikte, doktorlar ve sağlık personeli arasındaki işbirliği, ara sıra hafta sonu, akşam ve tatil değişimleri gerektirebilir - özellikle hastanede çalışan çoğu CNS'nin çalışması göz önüne alındığında.

CNS'ler genellikle doğrudan hasta bakımında çalışır, ancak bazıları doğrudan hasta bakımının gerekli olmadığı idari, danışmanlık, araştırma ve denetim pozisyonlarında çalışır.

Klinik hemşire uzmanları, kendilerini işyerinde şiddete, kanla bulaşan patojenlere ve kimyasallara maruz bırakabilecek yüksek riskli alanlarda çalışabilir. Ancak, araştırma ve eğitim gibi tüm çalışma alanları riskli değildir. Seçilen çalışma alanı ne olursa olsun, işyeri güvenliği eğitimi zorunlu ve süreklidir ve çoğu kuruluş çalışanlarının güvenliğini korumak için çaba gösterir.

Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Sosyete Sözler - Sosyete Karadeniz
Hastaneler Ayakta tedavi (klinik) ayarları Doktor ofisleri Öğrenci sağlığı merkezleri Toplum sağlığı merkezleri Evde sağlık ajansları Akıl sağlığı tesisleri
Sözler Blog / Travel Blog / Trend Blog
Paylaş:  

Yorumlar