En Güzel Erkek isimleri -D-

En Güzel Erkek isimleri -D-

DAĞARDI: Dağın sırt kısmı,arkası
DAĞAŞAN: Dağları aşıp giden, engel tanımayan
DAĞHAN: Oğuz tanrılarından biri
DAĞISTAN: Türk kökenli Kafkasya ülkesi
DAĞLI: Dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse
DAĞTEKİN: Yalnız ıssız dağ
DALAN: Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı
DALAY: Deniz, dal gibi ince, ay gibi güzel
DALOKAY: Çokça beğenilen
DALSAR: Saldır ve sar, saldır ve kuşat
DAMRA: Peygamber efendimizin süt kardeşinin adı
DANIŞ: Bilgi, bilme, danışma
DARCAN: Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş
DARDOĞAN: Zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan
DARE: Yoldaş, arkadaş
DAVRAN: Hamle yap, atak yap
DAVUT: Sevgili, bir Peygamber adı
DAYANÇ: Katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış
DAYANÇ: Sabretme gücü
DEĞER: Bir şeyin önemi,ederi
DEHA: Dahi
DELAL: Sevgiden üstün tutulan, hoş, sevimli, naz, cilve
DELİCE: Deli gibi taşkın
DELİKAN: Coşkulu, yerinde duramayan, çocukluk çağından ergenliğe eren kimse
DEMİR: Çok sağlam bir metal
DEMİRALP: Demir gibi sağlam yiğit
DEMİRAY: Demir gibi sağlam ve ay gibi güzel
DEMİRBİLEK: Sağlam bilekli, güçlü kimse
DEMİRBÜKEN: Demiri bükebilecek denli yiğit kimse
DEMİRCAN: Çok canlı, sağlam
DEMİRDELEN: Demiri delebilecek güçte olan
DEMİREL: Güçlü el
DEMİRER: Demir gibi sağlam kimse, güçlü kimse
DEMİRGÜÇ: Sağlam ve güçlü kimse
DEMİRHAN: Güçlü hükümdar
DEMİRKAN: Sağlam ve güçlü kan
DEMİRKAYA: Demir ve kaya gibi sağlam kimse
DEMİRKIRAN: Güçlü kimse, babayiğit
DEMİROK: Sağlam ok, demirden yapılmış ok
DEMİROL: Demir gibi güçlü ol
DEMİRÖZ: Özü demir gibi sağlam olan
DEMİRSU: Demir gibi sağlam ve su kadar berrak olan
DEMİRTAŞ: Demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle
DEMİRTİKEN: Demir gibi sağlam biricik olan, demir şehzade
DEMİRTUĞ: Demirden yapılmış sorguç
DEMİRTÜRK: Demir gibi Türk
DEMİRYÜREK: Yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse
DEMREN: Okun ucuna geçirilmiş demir parçası
DENGİZ: Deniz
DENGİZER: Denizci, deniz eri, deniz adamı
DENİZALP: Denizler yiğidi
DENİZER: Denizci, deniz eri, deniz adamı
DENİZMAN: Denizci, deniz adamı
DENK: Uygunluk, eşitlik durumu
DENKER: Uygun er
DENKTAŞ: Yük yüklemeye yarayan, taş, denk taşı, aynı yaşta bulunan, yaşıt, akran, eşit özdeş
DERAN: Güzellik
DERİNÖZ : Özü derin olan kimse, derin özlü
DERLEN: Başkaları seni toplasın, derleme işine konu ol, toparlasınlar, toplan
DERVİŞ: Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi
DEVAN: Koşmak, hızla gitmek
DEVRAN: Çağ, zaman
DEVRİMER: Devrimci, devrim yapan kimse, devrimin yiğidi
DİJDAR: Kale bekçisi
DİKALP: Dik başlı yiğit
DİKER: Başı dik kimse, dik başlı yiğit
DİKRAN: Bir kral ismi
DİKTAŞ: Eğik olmayan taş
DİLAVER: Yiğit, yürekli
DİLERCAN: Dileyen can, dileyen kimse
DİLMAÇ: Dili çok iyi bilen, dil ustası
DİLSAFA: Derdi olmayan, rahat
DİLŞAD: Gönlü hoş
DİNCEL: Dinç bir duruma gel, dinçleş, dinç el güçlü el
DİNÇ: Güçlü, kuvvetli, dayanıklı
DİNÇALP: Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit
DİNÇAY: Güçlü ve ay gibi
DİNÇER: Güçlü yiğit kişi
DİNÇERK: Güçlü kuvvetli kişi
DİNÇKAL: Hep dinç ol
DİNÇKAYA: Güçlü kaya, kaya gibi sağlam güçlü
DİNÇMEN: Sağlam, güçlü, kimse, güçlü erkek
DİNÇOK: Sağlam ok, güçlü ok
DİNÇOL: Gücü kuvveti yerinde biri ol, güçlü ol
DİNÇÖZ: Dinç kimse, dinç özlü, güçlü kimse
DİNÇSAN : Dinç ve ünlü
DİNÇSEL: Güçlü sel
DİNÇTAŞ: Güçlü taş
DİNÇTÜRK: Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk
DİRENÇ: Karşı koyma
DİRİCAN: Sağlıklı güçlü kimse
DİRİMTEKİN: Hayat dolu şehzade
DİRİSOY: Güçlü soy, canlı soy
DİRLİK: Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç
DİZDAR: Kale komutanı
DOĞAL: Olağan olarak ortaya çıkmış olan, doğaya uygun, yapay olmayan, yapmacıksız
DOĞAN: Yırtıcı bir kuş
DOĞANALP: Şahin ve yiğit, yiğit kimse
DOĞANER: Şahin gibi kimse, şahin gibi yiğit
DOĞANTAN: Tan gibi doğmuş olan, yeni tan
DOĞAR: Doğmazlık etmez
DOĞRUER: Yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan kimse, içi dışı bir kimse
DOĞRUL: Herhangi bir yöne doğru yönlen, toparlan, dik duruma gel doğru ol
DOĞRUOL: Eğrilikten kaçın, haksızlık etme, içi dışı bir ol
DOĞRUÖZ: İçi dışı bir kimse, özü doğru
DOĞUER: Doğu yiğidi
DOĞUHAN: Doğunun hükümdarı
DOĞUKAN: Doğunun hakanı
DOĞUŞ: Hayata geliş
DOLUN: Dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü
DORUKHAN: Yüksekteki hükümdar
DORUKTEKİN: Yüce ve biricik, yüce şehzade
DOST: Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş
DÖNMEZ: İnandığından geri dönmeyen kişi
DÖNMEZER: İnandığını yapan kimse, inandığı yolda giden kimse, sözünde duran yiğit
DÖNMEZSOY: Sözünden dönmeyen soy
DUHA: Kuşluk vakti, tan yeri
DUHAN: Kıyamet gününde çıkacak duman
DUMRUL: Dedem Korkut öykülerinde geçen bir ad
DURAN: Yerinde kalan, bekleyen
DURANER: Duran yiğit
DURCAN: Sen cansın, sevgilisin ve yaşamalısın anlamında
DURGUNER: Sakin kimse
DURHAN: Turhan
DURKAN: Soyu tükenmeyen
DURMUŞ/Dursun: Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi
DURSUN: Kalsın, yaşasın
DURUALP: Temiz ve yiğit kimse
DURUKAL : Temiz kal, berrak kal
DURUKAN: Soylu kan sahibi
DURUL: Suyun durulması, aklanması
DURUÖZ: Temiz özlü kimse
DURUSAN: Adı sanı temiz kimse
DURUSOY: Temiz soylu, saf kanlı
DURUTEKİN: Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temiz şehzade
DUYAL: Duygulu duyarlı çabuk duygulanan
DÜZGÜN: Yamuk olmayan,doğru

Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Sosyete Sözler - Sosyete Karadeniz
Çocuk Bebek Aşk Yenidoğan Bebek Bighead Çocuk Bebek Insan Yeni Doğmuş Çocuk Bebek Sevimli Küçük Masumiyet Kız Güzel Çocuk Erkek Bebek Çocuk Erkek Portre Çocuklar Insanlar Sevimli Çocuklar Çocuk Eğlence Aile Aşk Oyun Bebek Mutluluk Yalan Çocuk Gülümsemek Oğlan Oğlan Yakışıklı Adam Fotoğraf Bebek Aile
Sözler Blog / Travel Blog / Trend Blog
Paylaş:  

Yorumlar