En Güzel Erkek isimleri -Ö-

En Güzel Erkek isimleri -Ö-

Ö ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları
ÖCAL: Öç almaktan, intikal alan
ÖGEDAY: Çok akıllı, bilgili, Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlu
ÖKKEŞ: Erkek örümcek, bir dağ adı
ÖKMEN: Akıllı, zeki
ÖKMENER: Akıllı, yiğit
ÖKSEL: Akılla ilgili, zeka ile ilgili, ussal, akılsal
ÖKTEM: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü
ÖKTEMER: Yürekli yiğit, güçlü yiğit, görkemli yiğit, ünlü yiğit
ÖKTEN: Güçlü, yiğit
ÖMER: Dirlik, canlılık yaşam gücü
ÖMÜRCAN: Yaşam boyu süren dostluk
ÖNAL: Daima önde olmak
ÖNALAN: Önce davranan, önde giden, başa geçen
ÖNCEL: Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren
ÖNCÜ: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan
ÖNCÜER: Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit
ÖNDER: Lider, yönetici, şef
ÖNDERSARP: Ulaşılması zor lider
ÖNEL: Bir işin yapılması için verilen süre
ÖNEM: Bir şeyin nitelik ya da nicelik yönünden değeri olma durumu, değer
ÖNER: Önde gelen yiğit, önde giden erkek
ÖNGÖR: Önceden gör, ilerde olacakları sez
ÖNGÖREN: Önceden gören, önceden kestiren
ÖNGÜN: Önemli bir günün ya da bir bayramın öncesindeki gün, arife
ÖNOL: Önderlik et
ÖNSEL: Hiçbir denemeye dayanmadan, yalnızca akıl yordamıyla
ÖNSOY: Önde gelen soy
ÖNUMUT: Önde gelen umut, ilk umut
ÖRSAL: Örsü al
ÖRSAN: Örsü an
ÖRSEL: Örs gibi sağlam el
ÖRSKAN: Sağlam kan, örs gibi sağlam kan
ÖVER: Bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun değerini belirtir
ÖVÜŞ: Birinin iyiliklerini söyleyerek beğenildiğini belirtme, Övme biçimi, övme yolu
ÖYMEN: Uğurlu, talihli
ÖZ: Bir kimsenin benliği, içsel varlığı; bir şeyin temel öğesi (mecaz olarak) ana nokta, can alıcı nokta
ÖZAK: Özü ak, özü beyaz, ak öz, beyaz öz
ÖZAKAY: Özü ak ay, özü beyaz ay
ÖZALP: Özü yiğit, öz yiğit
ÖZBAY: Özü zengin
ÖZBERK: Özü sert, özü sağlam
ÖZBEY: Özü bey
ÖZBİLGİN: Bilgin kimse, özce bilgili kimse
ÖZBİR: Özü sözü bir, doğru özlü
ÖZÇELİK: Özü çelik olan kimse, sağlam özlü
ÖZÇETİN: Özü çetin olan kimse, çetin kimse
ÖZÇEVİK: Hemen durum alabilen kimse, çevik kimse
ÖZDEĞER: Değerli kimse, özü değerli
ÖZDEM: içsel varlığım olan özü demir olan, demir özlü
ÖZDEMİR: Gerçek, özlü demir
ÖZDİLEK: İçten dilenen şey, içsel dilek
ÖZDİLP: Özü dilli, tatlı dilli
ÖZDİNÇ: Dinç kimse, özü dinç
ÖZDOĞA: Özce doğaya benzeyen kimse
ÖZDOĞAL: Özce doğaya uygun, doğal kimse
ÖZDOĞAN: Özce şahin gibi olan kimse
ÖZDOĞRU: Doğru kimse, özü doğru
ÖZDURU: İçsel varlığı duru kimse, temiz kimse
ÖZDURUL: İçsel varlıkça durulaş, özünü durulaştır, duru özlü ol
ÖZEK: Ağacın, bitkinin içi, özü, çalışkan, güç, soluk, nefes, okla Boyunduruğu birbirine bağlayan demir
ÖZEL: Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her Vakit görülenden ayrı, alışılmıştan
ÖZER: Özü er olan
ÖZERCAN: Özce erkek olan sevgili kimse, yiğit ve sevgil kimse
ÖZERDAL: Özce yiğit ve dal gibi kimse
ÖZERDEM: Özce erdemli kimse, özce iyilikçi, alçak gönüllü kimse
ÖZERK: Kendi kendini yöneten
ÖZERKİN: Özgür kimse, özerk kimse
ÖZEROL: Özce yiğit ol
ÖZERTAN: Özce şafak vakti gibi olan
ÖZERTEM: Özce erdemli kimse, iyilikçi, alçak gönüllü
ÖZGEBAY: Yaradılışça başka ve zengin kimse
ÖZGEER: Yaradılışça başka olan yiğit
ÖZGENALP: Özgür yiğit
ÖZGENÇ: Genç kimse, özce genç
ÖZGENER: Özgür yiğit
ÖZGER: Özge er, başka er, özge yiğit
ÖZGÜÇ: Özü güçlü
ÖZGÜLEÇ: Güler yüzlü kimse, özü güleç
ÖZGÜNER: Hiç kimseye benzemeyen yiğit
ÖZGÜNEŞ: Güneş gibi kimse, özü güneş
ÖZGÜRCAN: Özgür kimse, başkasının kölesi olmayan can, hür can
ÖZGÜREL: Özgürce iş gören el
ÖZGÜVEN: İnsanın kendine inanma duygusu, insanın kendi özüne duyduğu güven
ÖZHAN: Han soyundan gelen
ÖZİLTER: Özü yurdu savunan
ÖZİNAL: Özü inanç verici
ÖZİNAN: Özü inandırıcı
ÖZKAN: Temiz kan, soylu kişinin kanından gelen
ÖZKAYA: Özü kaya, özü sağlam
ÖZKER: Sağlam, sağlıklı, er; temiz yürekli yiğit, yardımsever
ÖZKUT: Uğurlu kimse, özü kutlu
ÖZKUTAY: Uğurlu ay gibi kimse, özü uğurlu
ÖZKUTLU: Özü uğurlu, kutlu kimse
ÖZLEK: Toprağın özlü, verimli yeri; zaman; doğaüstü güç
ÖZLÜ: Özü olan, öz bölümü çokça olan; özleşmiş olan; içten gerçek
ÖZLÜER: Özü olan yiğit
ÖZMEN: Özlü kimse, içten kimse
ÖZMUŞTU: Özü müjde olan kimse
ÖZMUT: Mutluluk veren
ÖZOĞUZ: Tam Oğuz olan
ÖZOK: Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse
ÖZOL: Bir şeyin en güçlü bölümü ol
ÖZOZAN: Özü olan kimse, şair kimse
ÖZÖNDER: Gerçek önder olan kimse
ÖZPEKER: Özü sağlam yiğit
ÖZPOLAT: Özü çelik gibi yiğit
ÖZSOY: Özü temiz, soylu kimse
ÖZTAN: Gerçek şafak
ÖZTAŞ: Özü taş, taş gibi sağlam kimse
ÖZTEK: Eşi benzeri olmayan kimse, özü tek olan
ÖZTEKİN: Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade
ÖZTİMUR: Özü demir olan, öz demir
ÖZTİN: Gerçek ruh, öz ruh
ÖZTİNER: Gerçek ruh olan yiğit
ÖZTOK: Her şeye doymuş kimse, özü tok
ÖZTUNA: Gerçek Tuna Irmağı
ÖZTUNÇ: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç
ÖZTÜRK: Gerçek Türk; özü Türk, öz Türk
ÖZÜAK: Temiz özlü kimse
ÖZÜDOĞRU: Doğru kimse, doğru özlü
ÖZÜPEK: Sağlam kimse
ÖZÜTOK: Her şeye doymuş kimse
ÖZVEREN:  Kendi özünden veren kimse, özverili

Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Sosyete Sözler - Sosyete Karadeniz
Çocuk Yenidoğan Sevimli Genç Portre Ahşap Çocuk Ücreti Sihirli Kelebek Kanat Kelebek Kanatları Çocuklar Kardeşler Kardeş Kardeş Arkadaşlar Kız Erkek Çocukluk Bebek Kostüm Yenidoğan Aşk ihale Duygu Çocukluk Kişi Erkek Bebek Portre Çocuk Sevinç Esneme Şirin Bebek Kız Çocuk Erkek Çocukluk Çocuk Mutlu
Sözler Blog / Travel Blog / Trend Blog
Paylaş:  

Yorumlar