En Güzel Erkek isimleri -S-

En Güzel Erkek isimleri -S-

S ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları
SABAHATTİN: Güzellik
SABİH: Güzel, şirin
SABİT: Yerinde duran kımıldamayan
SABRİ: Sabırla ilgili, sabırlı
SACİT: Secdeye varan, ibadet eden
SADAK: Sabah rüzgarı; ok kılıfı
SADETTİN: Saadete erme, mübarek olma
SADIK: Gerçek dost, yürekten bağlı
SADİ: Baht açıklığı
SADİCAN: Bahtı açık, candan, iyi insan
SADRİ: Anaya göre çocuk
SADULLAH: Tanrı kulu
SADUN: Yıldız bilimine göre, uğurlu olan
SAFA: Saflık berraklık, gönül rahatlığı
SAFFET: Saflık, temizlik
SAFİ: Katıksız, ayırt edilmiş
SAĞAY: Yenisey Türklerine bağlı bir Türk boyunun adı
SAĞCAN: Sağlıklı can, sağlıklı kimse
SAĞHAN: İyi kağan, saygın saygıdeğer, kutsal kimse; hekim
SAĞLAM: Dayanıklı, güçlü
SAĞLAMER: Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit
SAĞLAR: Sağ olan; bulan, buluşturan
SAĞNAK: Kısa süreli şiddetli yağmur
SAHABİ: Hz. Muhammed'i görmüş, birlikte bulunmuş kimse
SAHİH: Makbul olan
SAİD: Kutlu, cennetlik
SAİM: Oruç tutan, oruçlu
SAİT: Kutlu, cennetlik
SAKIP: Parlak, aydınlık, delip geçen
SAKİN: Uslu, kendi halinde
SAKMAN:  Akıllı
SALGIR: Akarsu
SALİH: İyi, yararlı, yetkili
SALİM: Eksiksiz, sağ, sağlam
SALMAN: Özgür, hür
SALTI: Gezgin, seyahat eden
SALTUK: Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan
SALUR: Oğuzların Üçok boyuna bağlı bir Türk kabilesi
SAMET: Sonsuz, ebedi
SAMİ: İşiten, dinleyen
SAMİM: Bir şeyin merkezi
SAMİR: Meyve veren ağaç
SANALP: Ünlü yiğit
SANBERK: Gücü ile anılan
SANCAK: Kutsal bayrak, çok değerli
SANCAR: Eski Türk adlarından; kısa kama
SANLI: Ünlü, meşhur
SANVER: Ününü ver
SARAÇ: At binim takımları yapan kişi
SARAL: Sararak al
SARAN: Kuşatan, örten, çevreleyen
SARGUT: Eski adlardan; açık saman rengi
SARP: Çetin, dik, ulaşılması zor
SARPER: Güçlü, dayanıklı kişi
SARPHAN: Sarp kağan
SARUHAN: Eski bir Türk beyi
SARVAN: Önde giden, deve süren
SATUK: Satı, satılmış
SAVA: Haber, müjde
SAVAŞ: Barışın olmadığı ortam, çatışma hali
SAVAŞER: Savaşçı yiğit
SAVAŞKAN: İyi savaşan
SAVTUNÇ: Sağlam tunç
SAYAN: Saygı gösteren, saymak eylemini yapan
SAYAR: Saygı gösterir, saygılı
SAYGI: Dikkatli, ölçülü, sevgi dolu davranma, hürmet
SAYGIM: Saydığım kimse, benim saygım
SAYGIN: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören
SAYGUT: Sayılan ve uğurlu, kutlu sayılan
SAYGUTER: Sayılan ve kutlu bilinen yiğit
SAYHAN: Saygı gösteren kağan
SAYIL: Kendini saydır, saygı gör, önemsen
SAYINER: Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit
SAYKUT: Sayılan ve kutsal kimse
SAYRAÇ: Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü
SAYTEKİN: Sayılan ve biricik, sayılan şehzade
SAZAK: Soğuk rüzgar; sazlık; kaynak
SEBÜK: Hızlı, çabuk; sevgili
SEBÜKALP: Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit
SEBÜKTEKİN: Hızlı ve biricik; hızlı şehzade, hızlı prens
SECCAD: Secde eden
SECEM: Yağan ilk yağmur
SEÇİM: Seçme işi; seçim günü doğmuş çocuğa verilen ad
SEÇKİNER: Herkesçe beğenilen yiğit
SEÇMEER: Seçilerek alınmış yiğit
SEDAT: Doğruluk, haklılık
SEFA: Saflık berraklık
SEFER: Yolculuk, savaş hali
SEFFAH: Cömert, eli açık
SEHA: Eli açık, cömert
SELAHADDİN: Dinine bağlı kişi
SELAHATTİN: Dinine bağlı kimse
SELAHATTİN Efe: Dinine bağlı
SELAMİ: Huzurla, selametle ilgili
SELÇUKER: Tezcanlı yiğit, hızlı yiğit, evecen yiğit
SELER: Taşkın yiğit, sel gibi yiğit
SELİM: Yumuşak huylu, sağlam
SELMAN: Özgür, hür
SEMAVİ: Sema ile ilgili anlamının yanında, semaya mensup diye de bilinir
SEMİ: İşiten, işitme kuvveti olan
SEMİH: Bol, cömert gönüllü
SEMİN: Değeri çok olan
SEMİR: Dost, arkadaş
SENAD: Övgü
SENAN: Parlak
SENCER: Kale
SENER: Sen yiğitsin
SENİH: Yüce, yüksek
SERBAY : Komutan, lider
SERBÜLENT: Baş savaşçı, lider
SERCAN: Canların özü, canın başı
SERDAL: Önde olan, lider
SERDAR: Komutan, önde giden asker
SERGEN: Raf, vitrin, yorgun
SERHAD: Sınır boyu
SERHAN: Hanların başı
SERHAT: Sınır boyu
SERİM: Başlangıç, sabırlı
SERKAN: Baş han
SERKUT: Mutlu, şanslı insan
SERMET: Öncesiz ve sonrasız
SEROL: Önder ol, başa geç
SERT: Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, katı
SERTAÇ: Baş tacı edilen kimse
SERTAN: Gecenin en karanlık en anında dünyaya gelen ilk ışıklar
SERTER: Sert erkek
SERVER: Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis
SERVET: Varlık, zenginlik
SETTAR: Günahları örten
SEVÜK: Sevi, sevgi; sevilmiş, sevilen, sevgili; dost, arkadaş
SEYFEDDİN: Dini koruyan
SEYFETTİN: Dinin kılıcı
SEYFİ: Kılıç şeklinde olan
SEYHUN: Bir akarsu
SEYİT: İleri gelen
SEYMEN: Yiğit
SEYYİD: Lider, ileri gelen kişi
SEZA: Uygun olan, yakışır olan
SEZAİ: Uygun, yaraşır
SEZGİNER: Sezme yeteneği olan yiğit
SEZİ: Duyu, algılama
SIDAL: Biraz olgunlaşmış, erginleşmeye başlamış
SIDAR: Dayanıklı, güçlü
SIDDIK: Çok içten ve doğru kimse
SIĞANAY: Alageyik ve Ay gibi güzel
SIRAÇ: Nur saçan, ışıklı.
SIRAT: Yol
SIRRI: Gizemle, sırla ilgili olan
SITKI: Yalan söylemeyen, dürüst
SİDAR: Ağaç gölgesi
SİNA: İlaç yapılan bir tür bitki
SİNAN: Mızrak, süngü
SİPAHİ: Tımar sahibi asker
SİRAÇ: Işık, lamba, fener, mum, kandil
SOMER: Katışıksız yiğit, tam yiğit
SONA: Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk
SONDAL: Artık ondan sonrası olmayan dal; (mecaz olarak) son çocuk
SONDER:  Son diyen; (mecaz olarak) son çocuk
SONEL: Artık ondan sonrası olmayan el; (mecaz olarak)son erkek çocuk,
SONER: Sonuncu yiğit
SONSUZ: Sonsuzluk
SORAL: Sorduktan sonra al
SORKUN: Bir tür söğüt
SOYALP: Soyu yiğit, soylu yiğit
SOYDANER: Soylu yiğit, iyi soydan gelen yiğit
SOYDİNÇ: Soyu dinç
SOYDİNÇER: Soyu dinç yiğit
SOYER: Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit
SOYHAN:  Soyu han olan, kağan soylu
SOYKAN: Soylu kan
SOYKURT: Soylu kurt, kurt gibi bir soydan gelen
SOYKUT: Soyu uğurlu kimse, soyca kutlu
SOYLU: Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan
SOYSAL: Uygar
SOYTEKİN: Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade
SOYUER: Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu
SÖKMEN: Yiğit
SÖNMEZER: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit
SÖZER: İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
SÖZMEN: İyi ve güzel konuşan kimse
SUAD: Mutlu, mutlulukla ilgili
SUAVİ: Zorluklara dayanan
SUAY: Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı
SUBUTAY: Cengiz Han'ın ünlü Moğol generalinin adı
SUDEYSİ: Kabe imamlarından Abdurrahman Es Sudeysi ’nin soyadı
SUFİ: Tasavvuf erbabı
SUNGU: Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu
SUNGUN: Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte
SUNGUR: Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan
SUNGURALP: Atmaca gibi ve yiğit, şahin yiğit
SUPHİ: Sabahla, aydınlıkla ilgili
SÜALP: Asker yiğit
SÜER:  Yiğit asker
SÜHA: Büyükayı takım yıldızının en küçük yıldızı
SÜHAN: Söz
SÜHEYL: Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, yıldırak
SÜKAN: Yiğit, yürekli, asker kan
SÜLEYMAN: Davud peygamberin oğlu
SÜMBÜL: Zambakgillerden, salkım çiçekli, keskin kokulu, soğanlı otsu bitki
SÜMER: Mezopotamya'da eski zamanlarda yaşamış olan bir kavim
SÜNER: Esneyebilir, esnek, uzayabilir, uzar
SÜNTER: Kızıl renkli, çavdara benzer sert buğday
SÜPHAN: Sönmüş volkan
SÜREL: Süreyle, zamanla ilgili, süreye değgin
SÜREYYA: Ülker yıldız takımı
SÜRSOY: Soyu sürdür; süren soy
SÜRURİ: Sevinçli, sevinçle ilgili

Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Sosyete Sözler - Sosyete Karadeniz
Sevimli Bebek Kutlama Çocuk Yılbaşı Santa Sevimli Oğlan Çocuklar Sevimli Eğlence Kız Mutluluk Sevimli Çocuk Noel Bebek Sevimli Mavi Gözler Sonbahar Sonbahar Erkek Bebek Çocuk Sevimli Çocuk Açık Parkı Tavşan Bebek Bebek Yenidoğan Photoshoot Rüyası Tavşan Tavşan Bebek Kız Stüdyo Oyuncak Güzel Sevimli
Sözler Blog / Travel Blog / Trend Blog
Paylaş:  

Yorumlar