En Güzel Erkek isimleri -T-

En Güzel Erkek isimleri -T-

T ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları
TACETTİN: Taca ait
TACİ:  Taç ile ilgili
TAÇKIN:  Gurur
TAĞALP:  Dağ gibi yiğit
TAHA:  Hz. Ömer'e Müslüman olmadan önce okunan ilk sure
TAHİR:  Pak, temiz
TAHSİN:  Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
TALAS:  Rüzgarın kaldırdığı toz; fırtına; kasırga
TALAT:  Yüz, surat, çehre
TALAY:  Büyük deniz, büyük nehir
TALAYER: Çok yiğit, deniz eri denizci
TALAYHAN:  Dal gibi kağan
TALAZ:  Dalga, kasırga
TALHA:  İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri, cennetle müjdelenmiştir
TALİP:  İstekli, isteyen, talep eden
TALU:  İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
TAMER:  Her şeyi ile yiğit olan
TAMERK:  Tam güçlü, özerk
TAMKAN:  Soylu kimse
TAMTÜRK:     Tümüyle Türk, herşeyi ile Türk
TANAÇAN:  Şafak gibi açılan, aydınlatan
TANAÇAR:  Şafak vaktinde açar
TANAĞAR:  Şafak vaktinin kızıllığı
TANAL:  Şafak vaktinin al rengi
TANALP:  Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
TANBERK:  Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
TANBEY:  Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
TANCAN:  Şafak vakti doğan can
TANDOĞAN:  Ağaran şafak; şafakta doğan
TANDOĞDU:  Şafak vakti doğmuş olan
TANEL:  Eli ile ışık getiren
TANER:  Şafak gibi parlayan
TANERCAN:  Şafak gibi güzel ve can yiğit
TANERK:  Şafak gücü; güçlü şafak
TANFER:  Tan vakti
TANGÜÇ:  Şafak gücü
TANHAN:  Şafak kağan
TANIL:  Herkesçe bilinme, tanınma
TANJU:  Çince imparator, tanrı
TANKUT:  Şafak sevinci
TANKUTLU:  Uğurlu şafak, kutlu şafak
TANSEV:  Şafağı seven kimse
TANSOY:  Şafak gibi güzel soydan kimse
TANTÜRK: Şafak gibi Türk
TANUĞUR:  Şafak vaktinin uğuru
TANVER:  Işık saç
TANYER:  Şafağın doğduğu yer
TANYU:  Hakan, kağan, hükümdar; Çinliler’in eskiden Türk hakanlarına verdiği unvan
TANYUALP:  Yiğit kağan
TANYUTEKİN:  Biricik kağan, yiğit şehzade
TANYÜCEL:  Şafak vakti yüce ol
TANZER:  Altın rengindeki şafak
TARAN:  Tarla, geniş toprak, geniş yer
TARCAN:  Ayrıcalıklı dost
TARDU:  Armağan, hediye
TARHAN:  Soylu kimse, bey varsıl kimse
TARIK:  Sabah yıldızı
TARKAN:  Ayrıcalıklı, saygın
TAŞAR:  Kabına sığmaz, coşar, coşkun
TAŞCAN:  Taş gibi
TAŞDEMİR:  Taş ve demir gibi kimse
TAŞEL:  Sert elli
TAŞER:  Taş gibi sert yiğit
TAŞKAN:  Taş gibi sağlam bir kandan gelen
TAŞKIN:  Çoşun sular gibi hareketli kişi
TAŞKINER:  Kabına sığmayan yiğit, coşkun yiğit
TAŞTAN:  Taş gibi, taştan yapılmış gibi sağlam, taştan yapılmış
TAŞTEKİN:  Taştan yapılmış ve biricik olan; taş gibi sağlam şehzade
TATAR:     Bir Türk kavmi
TAYANÇ:  Dayanma gücü; sırdaş
TAYBARS:  Yavru pars
TAYCAN:  Genç ve güçlü kimse, tay canlı
TAYFUN:  Şiddetli rüzgar
TAYFUR:  Bir küçük kuş cinsi
TAYGAN:  Eşsiz, biricik
TAYGUN:  Çocuk genç
TAYGUNER:  Genç yiğit
TAYİP:  İyi, hoş, güzel
TAYKUT:  Genç ve kutlu, uğurlu
TAYLAN:  İnce, kibar, uzun boylu
TAYLANER:  Uzun boylu ve yakışıklı yiğit
TAYMAN:  Genç
TAYTİMUR:  Genç demir
TAYYAR:  Uçan, uçucu
TAYYİB:  İyi, hoş çok temiz
TECER:  Becerikli
TEKALP:  Biricik yiğit, tek yiğit
TEKANT:  Biricik yemin, tek yemin
TEKCAN:  Biricik sevgili
TEKİN:  Uslu, uğurlu, tek
TEKİN ALP:  Şehzade, yiğit
TEKİNALP:  Biricik yiğit; yiğit, şehzade
TEKİNER: Biricik yiğit
TEZKİNSOY:  Biricik soydan, biricik soy
TEKİZ:  Bir tek iz; ikiden azız, biriz
TEKOK:  Bir ok
TEKOL:  Biricik olasın
TEKSOY:  Biricik soy
TEMEL:  Asıl olan, önemli
TEOMAN:  Duman
TERİM:  Kavram
TEVFİK:  Başarıya ulaştırma
TEVHİT:  Allah’ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma
TEYFİK:  Uygun duruma getirme, Tanrı’nın yardımına kavuşma
TEZALP:  Aceleci yiğit, tez canlı yiğit
TEZEREN:  Çabuk yetişen
TEZOK:  Çabuk giden ok
TEZOL:  Elini çabuk tut
TINAZ:  Ot, saman; savrulmaya hazır ekin
TİBET:  Çin'in batısında özerk bir bölge
TİMUÇİN:  Sağlam, demir gibi
TİMUR:  Türk- Moğol imparatoru
TİMURCAN:  Demir can
TİMURHAN:  Demir han, sert kağan
TİMURKAN:  Demir kan
TİMURLENK:  Timurlar hanedanının kurucusu ve ilk hükümdar.
TİMURTAŞ:  Demir taş
TOKCAN:  Doymuş kimse
TOKER:  Gözü gönlü tok yiğit
TOKTAMIŞ:  Bir yerde yerleşik oturan
TOKTAŞ:  Tok gözlü ve taş gibi
TOKTİMUR:  Tok gözlü ve demir gibi; sağlam demir
TOKYAY:  Tok gözlü ve yay gibi çevik
TOLAY:  Topluluk cemiyet
TOLGAHAN:  Güçlü lider
TOLGAY:  Etraf, çevre
TOLUN:  Dolgun, dolun, bedir
TOLUNAY:  Dolunay, tam ay
TOLUNBAY:  Dolgun ve zengin
TONGUÇ:  İlk çocuk; çocuk
TORALP: Eğitilmemiş, toy yiğit
TORAMAN:  Sonradan ortaya çıkan, sonradan türeyen; tombul, iri yapılı
TOROS:     Güneydeki dağ sırası
TORUN:  Bir kimseye göre çocuğun çocuğu
TOYCAN:  Deneysiz genç, toy kimse, genç insan
TOYGAR:  Çayır kuşu
TÖREHAN:  Görgülü er, mert, yiğit
TUAL:  Resim yapmak için kullanılan çerçeveli bez zemin
TUFAN:  Çok ağır yağmur
TUGAY:  Bir askeri birlik
TUGBERK:  Göklerin hakimi
TUĞ:  Tepe tüyü
TUĞALP:  Tuğlu yiğit, sorguçlu yiğit
TUĞBAY:  tugay idare eden general anlamında
TUĞBERK:  Göklerin hakimi
TUĞER:  Tuğlu yiğit
TUĞFAN:  Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur
TUĞKAN:  Türkçe kökenli bir erkek ismi olup, "Soyu savaşçı olan kimse." manasına gelmektedir
TUĞLAN:  Sorguç sahibi ol
TUĞLU:  Şımarık
TUĞRA:  Padişah mühürü
TUĞRAB:  Topraktan gelen kişi
TUĞRUL:  Yırtıcı bir kuş
TUĞSAN:  Tuğuyla ünlü olmuş kimse
TUĞTEKİN:  Tuğlu şehzade
TUNAHAN:  Tuna nehri kenarında yaşayan son Osmanlı hükümdarına erilen son ad
TUNCA:  Bir nehir adı
TUNCAL:  Al renkli tunç
TUNCALP:  Tunç gibi yiğit, tunç yiğit
TUNCEL:  Tunç gibi el
TUNCER:  Tunç gibi er
TUNÇ:  Bir metal karışımı
TUNÇASLAN:  Tunçtan yapılmış aslan, tunç gibi sağlam, aslan gibi güçlü
TUNÇAY:  Tunç renkli ay
TUNÇBAY:  Tunç gibi sağlam ve zengin kimse
TUNÇBİLEK:  Tunçtan yapılmış bilek
TUNÇOK:  Tunçtan yapılmış ok
TUNÇSOY:  Sağlam soy, güçlü soy, tunç gibi soy
TUNÇTÜRK:  Tunç gibi Türk
TUNGA:  Güçlü, yiğit, rütbe
TURA:  Tuğra, Kalkan, siper
TURAB:  Hz Ali'nin lakaplarından biri
TURAÇ:  Keklik türünden, eti yenen bir av kuşu
TURAL:  Yaşamak
TURAN:  Dünyadaki tüm Türklerin yaşayacağına inanılan ülke
TURAY:  Tur ay
TURGUT:  Konut
TURHAN: Onurlu kişi
TURNA:  Göçmen bir kuş
TUTUNÇ:  Tutunulacak şey
TUYAN:  Zengin, besili
TUYGAN:  Duyumsayan, duygulu, duyan
TUYGUN:  Duyumsayan, duygulu
TÜKEL:  Bütün
TÜMER:  Her şeyi ile yiğit kişi
TÜMHAN:  Tam bir kağan gibi olan kimse
TÜMKAN:  Soylu kan, tam kan
TÜMTÜRK:  Her şeyiyle Türk, tam Türk
TÜRKALP:  Yiğit Türk
TÜRKASLAN:  Aslan Türk
TÜRKAY:  Ay gibi parlayan Türk
TÜRKCAN:  Can Türk, sevgili Türk
TÜRKDOĞAN:  Türk doğmuş olan
TÜRKDOĞDU:  Türk olarak doğmuş olan
TÜRKER:  Türk erkeği
TÜRKEŞ:  Orhun yazıtlarında söz konusu edilen bir kahraman adı
TÜRKKAN:  Türk soylu
TÜRKMEN:  Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse
TÜRKNOYAN:  Türk başkomutanı
TÜRKÖZ:  Özü Türk olan
TÜRKSAN: Sanı Türk olan, Türk sanlı
TÜZÜNALP:  Düzgün yiğit, doğru yiğit

Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Sosyete Sözler - Sosyete Karadeniz
Kız Yürüyüş Oyuncak Ayı Çocuk Yürüyüş Kadın Genç Kız Çocuk Çocuklar Yürümeye Başlayan Gençlik Yaz Oyun Kızlar Çocuklar Çocuklar Arkadaşlar Genç Mutlu Çocukluk Kış Kız Bebek Don Portre Çocuklar Mavi Yaz Kadın Anne insanlar Sevinç Oğlan Çocuk Rüya Gibi Gözler Bak Bebek Arka Plan Rüya Mavi Göz
Sözler Blog / Travel Blog / Trend Blog
Paylaş:  

Yorumlar