ingilizce Youtube Kanal isimleri

İngilizce Youtube Kanal İsimleri

MinyBook                                  Moon Lord: AyınLordu      Just Book: Sadece Kitap
Art Style                                  Webbook                             Webook
Book Tree                                 Werewolf: Kurt Adam         Happy Life
My Book World                          List10                                  Quality life
The Bookstore: Kitap Dükkanı   One Blue:  Bir Mavi            Our Way: Bizim Yol
New İdeas: Yeni Fikirler   Cute swan: Sevimli kuğu    Think Different: Farklı Düşün
Science line: Bilim Çizgisi  Art Point: Sanat Noktası     Good idea:İyi bir Fikir
Tiny Caterpillars: Minik Tırtıl     Golden Dawn: Altın Şafak  Aeon : Sonsuzluk

A gleam of hope: Bir Ümit Işığı             A different topic: Farklı bir konu
A la mode: Modaya Uygun, Son Moda   Blue Mode: Mavi Tarz, Mavi Moda
Learning point: Öğrenme Noktası          Words of wisdom: Özlü Söz

Voice ideas: Sesli Düşünceler, Sesli Fikirler          Design Genius: Tasarım Dehası
A paragon of virtue: Bir Fazilet Örneği                A piece of cake: Bir Parça Kek
Pushover: Basit iş,  Çocuk Oyuncağı                       Successful People: Başarılı İnsanlar
Talented pen: Yetenekli Kalem                              A riot of colour: Renk Cümbüşü
Abiding: Sonsuz,ebedi, bitmez tükenmez              Secret Ability: Gizli Yetenek 
Ability: Yetenek, beceri, kabiliyet                          Open İdea: Açık Fikir
Over Poetry: Şiir Üzerine                                       Happy Stories
Best Style                                                                BlueAbility: Mavi Yetenek
Pink Acacia: Pembe Akasya         
Good accessories: İyi Aksesuarlar    Good Reading       Game Story
İntelligent mind: Akıllı Zihin           Pure mind: Saf Zihin

Admirable Places: Takdire Şayan Yerler     Admirable Books:Takdire Değer Kitaplar
Admirable İdeas:Takdire Değer Fikirler      Affableness: Nezaket, nazilik
Afternoon Tea: Akşam Çayı                        Afterpiece: Ek oyun. Asıl piyesten sonraki oyun.
Good Watching                                       Short History
Workspace: Çalışma Alanı                      Workstation: İş İstasyonu
Woodworm: Ağaç Kurdu                         Music Box: Müzik Kutusu                                           
Weathercock: Rüzgar Gülü             Wayward man: Şımarık Adam, Kararsız Adam
Waterfowl: Su kuşu                            Warbler: Çalı bülbülü
Wanderer: Avare,gezgin                      Wallflower: Sarı Şebboy
Voluble girl: Konuşkan Kız,Geveze Kız   Visionary: Düşsel
Varicolored: Rengarenk                                 

Visionary İdeas:Düşsel Fikirler, Vizyoner Fikirler
Admirable: Takdire Değer, Beğenilen, Çok İyi

Verbosity: Laf Salatası, Laf Kalabalığı      Man of the page: Sayfanın Adamı         
Benefits of life: Yaşam Avantajları             Chess Prodigy: Satranç Dahisi             
Good fun: Eğlenceli                                    Unison : Ahenk, uyum
Blue Cape: Mavi Pelerin                             Black Cape: Siyah Pelerin   
Red Cape: Kırmızı Pelerin                          Tiny: Küçücük, minicik     

Universal Time: Evrensel Zaman                       
Sunday Night Cinema: Pazar Gecesi Sineması     
Pretty Good  İdeas: Oldukça İyi Fikirler             
Rise of Technology:Teknolojinin Yükselişi         

Thingumajig: Zımpırtı                                The Other Day: Geçen Gün
Face to face: Yüz Yüze                               Termite: Beyaz Karınca     
Target Language: Hedef Dil                      Tactful:İnce ruhlu,düşünceli,diplomatça
Ta ta: Hoşçakal, eyvallah, görüşürüz          Ta ever so: Çok Sağ ol
Ever so easy: O denli kolay ki                    Agate: Akik Taşı                         
Do the best: En İyisini Yap                         İn Harmony: Ahenk İçinde
Modern Design: Modern Tasarım              Clean Lines: Temiz Çizgiler
Art Culture                                                 Black Moor: Siyah Çayır
Trinket Box: İncik Boncuk Kutusu            Tremendous İdeas: Muazzam Fikirler
Torchlight: Meşale Işığı                             Fictional Life: Kurgusal Hayat
                             
This and that: Öteberi, ıvır zıvır, ordan burdan         Supposition: Varsayım
Think Twice:  İyi Düşünmek, Etraflıca Düşünmek    Superfine: Çok zarif, Çok ince
Kategoriler Çevik Mimari Yetenekleri CIO Endişeleri Bulut İşbirliği İletişim Danışmanlık Kültür Dan Blogları Veri Dave'in Blogları David'in Blogları Teslimat yöntemleri maliye yenilik bütünleşme Jeff'in Blogları John'un Blogları Kyle'ın Blogları Lauren Blogları yağsız Yasal Lisa'nın Blogları seyyar Operasyonlar organizasyon Diğer Performans Yönetimi Süreç geliştirme Ürün Yönetimi verimlilik Proje Yönetimi Sean'ın Blogları strateji Tedarik zinciri Yetenek yönetimi teknoloji Hizmetlerde Düşünce Satıcı seçimi görünürlük İş Dünyasında Kadınlar Yoo Mi'nin Blogları
Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Paylaş:  

Yorumlar