En Yeni ingilizce Sözler ingilizce Güzel Sözler

En Yeni İngilizce Sözler İngilizce Güzel Sözler


If you’re absent during my struggle, don’t expect to be present during my success.
Eğer mücadelem süresince yanımda yoksan, başarım sırasında yanımda olmayı bekleme.

Chose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.

Love the life you live. Live the life you love.
Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
Dünya için bir kişi olabilirsin fakat bir kişi için de dünya sen olabilirsin.

I need a six month vacation twice a year.
Yılda iki kez altı aylık bir tatile ihtiyacım var.

I had a horribIy busy day converting oxygen into carbon dioxide.
Bugün oksijeni karbondioksite çevirmek için aşırı derecede meşgulüm.

I’m not perfect, but I’m loyal.
Mükemmel değilim fakat sadığım.

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.
Hiç kimseye bir şey öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim.

 I need a six month vacation twice a year.
Yılda iki kez altı aylık bir tatile ihtiyacım var.

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.
Başarısız olmadım, sadece işe yaramayan 10,000 yöntemi bulmuş oldum.

Teachers open the door but you must walk through it yourself.
Öğretmenler kapıyı aralayanlardır ancak içinden kendin geçip gitmelisin.

Love the life you live. Live the life you love.
Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.

If you’re absent during my struggle, don’t expect to be present during my success.
Eğer mücadelem süresince yanımda yoksan, başarım sırasında yanımda olmayı bekleme.

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.
Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım.

You only live once, but if you do it right, once is enough.
Bir kez yaşarsın, ama eğer doğru yaparsan, bir kere de yeterlidir.

Before you  judge me, Make sure that you’re perfect.
Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.

I could either watch it happen or be a part of it.
Ya gerçekleşmesini izlerim ya da bunun bir parçası olurum.

Pardon others often, thyself never.
Başkalarını sık sık affet ama kendini asla.

Having one chiId makes you a parent, having two makes you a referee.
Bir çocuğa sahip olmak seni aiIe yapar, iki çocuk ise hakem.

Everything has beauty, but not everyone sees it.
Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
Dünya için bir kişi olabilirsin fakat bir kişi için de dünya sen olabilirsin.

Friendship often ends in love; but love in friendship, never.
Arkadaşlık genelde aşk ile son bulur; fakat arkadaşlıkta aşk, asla.

Don’t criticize what you can’t understand.
Anlayamadığın şeyi eleştirme.

You must be the change you wish to see in the world.
Dünyada görmek istediğin değişim sen olmalısın.

Live together, die alone.
Birlikte yaşa, yalnız öl.

Everything you can imagine is real.
Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

There is only one happiness in life — to love and to be loved.
Hayatta sadece tek bir mutluluk vardır sevmek ve sevilmek.

You will win if you don’t quit.
Eğer bırakmazsan kazanırsın.

If you want to shine like the sun, first burn like the sun.
Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Aklın gerçek kaynağı bilgi değil hayal gücüdür.

To improve is to change; to be perfect is to change often.
Değişmek gelişmektir; sık değişmek ise mükemmel olmaktır.

Silence is the most powerful scream.
Sessizlik en güçlü çığlıktır.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.

Sosyete Karadeniz ~ Sosyete Sözler ~ Sosyete Trend ~ Sosyete Travel
İngilizce Aşk Sözleri Kısa, İngilizce Aşk Mesajları, İngilizce Aşk Sözleri Ve Anlamları, İngilizce Aşk Sözleri Yeni, İngilizce Aşk Sözleri Facebook, İngilizce Aşk Sözleri Twitter, İngilizce Aşk Sözleri Whatsapp, İngilizce Aşk Sözleri En Yeni ingilizce Sözler ingilizce Güzel Sözler ile ilgili aramalar ingilizce güzel sözler aşk  ingilizce güzel sözler tumblr  ingilizce güzel sözler kısa  ingilizce sözler kısa cool  ingilizce havalı sözler kısa instagram  ingilizce komik sözler  ingilizce dostluk sözleri kısa  ingilizce kısa sözler dövme
Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Paylaş:  

Yorumlar