İngilizce Burçlar

İngilizce Blog İngilizce Dersleri İngilizce Burçlar

Zodiac or star signs consists of 12 horoscopes. There are 3 Fire elements, 3 Air elements, 3 Water elements and 3 Earth elements. Which means horoscopes are divided into 4 groups. In every group there are 3 signs. If one knows which group he belongs, he can understand his basic personalities better.

The Fire Signs – Aries, Leo, Sagittarius
The Earth Signs – Taurus, Virgo, Capricorn
The Air Signs – Gemini, Libra, Aquarius
The Water Signs – Cancer, Scorpio & Pisces
Çevirisi:

Zodyak ya da burçlar kuşağı 12 burçtan oluşur. 3 Ateş elementi, 3 Hava elementi, 3 Su elementi ve 3’te Toprak elementi vardır. Astrolojide burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Kişinin hangi gruba ait olduğu bilinirse temel kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabildiği varsayılır.

Ateş burçları; Koç, Aslan ve Yay’dır.
Toprak burçları; Boğa, Başak ve Oğlak’tır.
Hava burçları; İkizler, Terazi ve Kova’dır.
Su burçları; Yengeç, Akrep ve Balık’tır.ingilizce burclar
İngilizce Burç İsimleri
Aries = Koç
Leo = Aslan
Sagittarius = Yay
Taurus = Boğa
Virgo = Başak
Capricorn = Oğlak
Gemini = İkizler
Libra = Terazi
Aquarius = Kova
Cancer = Yengeç
Scorpio = Akrep
Pisces = Balık
İngilizce Burçların Özellikleri
Traits of Fire; energetic, ambitious and brave
Traits of Earth; practical, patient and trustworthy
Traits of Air; social, active and realistic
Traits of Water; emotional, creative and unselfish
Çevirisi:

Ateşin özelliği enerjik, hevesli ve cesur olmasıdır.
Toprağın özelliği de pratik, sabırlı ve güvenilir olmasıdır.
Havanın özelliği, sosyal,hareketli ve realist
Suyun özelliği, duygusal, yaratıcı ve fedakar
Burçlar ve Genel özellikleri – Horoscopes and General Traits

 • Aries (March 21- April 20): Aries is the first sign of the zodiac. Those who are Aries are independent and courageous. They enjoy leading others and bringing excitement into the lives of others. An Aries is enthusiastic and very goal-oriented.
 • Koç (Mart 21 – Nisan 20): Zodiac’ın ilk burcu koçtur. Koç burcundakiler özgür ve cesaretli insanlardır. Diğer insanları yönlendirmeyi ve başkalarının hayatına heyecan getirmeyi severler. Koç burcu coşkulu ve hedef odaklıdırlar.
 • Taurus (April 21- May 21): The second sign of the zodiac, those who are a Taurus are solid and fight for what they want. A Taurus is very easy going but can also be stubborn. A Taurus can be procrastinators but also have a good-work ethic.
 • Boğa (Nisan 21 –Mayıs 21): 2. Burçtur. Boğa burcu güvenilir ve arzuladıkları şeyler uğruna savaşmaya hazırlardır. Boğa çok kolay anlaşılabilen insan tipidir ama bir de inatçı olabilirler. Boğa her şeyi erteleyen bir yapısı olmasına rağmen iyi bir iş etiği vardır.
 • Gemini (May 22- June 21): Gemini is the third sign of the zodiac. Geminis have many sides and are known for their energy. They are very talkative and are considered social butterflies. A Gemini will always take their lives in the direction they want to go.
 • İkizler (Mayıs 22 –Haziran 21): Zodiacın 3. Burcu olan ikizlerin bir çok yönü vardır ve enerjik kişilikleriyle tanınırlar. Çok konuşkan ve sosyal kelebektir kendileri. İkizler her zaman canları ne istiyorsa o yönde hayatlarını yaşarlar.
 • Cancer (June 22- July 22): Cancer is the fourth sign of the zodiac. This sign is marked by inconsistency. They enjoy security but also seek adventure. A Cancer is not very predictable and always keep others guessing.
 • Yengeç (Haziran 22 – Temmuz 22): 4. sıradaki yengeç tutarsızlığıyla kendini göstermiştir. Hem güvende olmaktan hoşlanırlar hem de macera ararlar. Yengeç ön görülemeze kişiliğiyle başkalarını hep tahmin etmeye zorlamışlardır.
 • Leo (July 23- August 21): Leo is the fifth sign in the zodiac. Leos have high self esteem and are very devoted. They are also very kind and generous. A Leo is known for being hot tempered yet forgiving.
 • Aslan (Temmuz 23 – Ağustos 21): Zodiac’ın 5. sıradaki burcudur. Aslan burcuna mensup kişilerin kendilerine yüksek güvenleri vardır. Çok fedakar insanlardır. Bir de çok nazik ve cömerttir. Aslan kolayca kızabilme özelliğiyle tanınmasına rağmen affedicidir.
 • Virgo (August 22- September 23): The sixth sign of the zodiac, Virgo is very mind oriented. They are constantly analyzing and thinking. They enjoy bettering themselves and those around them.
 • Başak (Ağustos 22 –Eylül 23): 6. Burçtur kendileri. Aklı ön planda tutarlar. Sürekli analiz yapmak ve düşünmek üzerine hayatlarını kurarlar. Kendilerini ve etrafını daha iyi hale getirmekten zevk alırlar.
 • Libra (September 24- October 23): The seventh sign of the zodiac, Libras are known for their diplomatic nature. They get along well with everyone and are ambitious. They have very expensive taste and work hard to make money.
 • Terazi (Eylül 24 – Ekim 23): Zodiacın 7. Burcu terazidir. Terazi burcuna mensup şahıslar diplomatik kişilikleriyle ön plana çıkarlar. Herkesle iyi anlaşırlar ayrıyeten hırslıdırlar. Pahalı zevkleri vardır ve para kazanmak için çok çalışırlar.
 • Scorpio (October 24- November 22): The eight sign of the zodiac, Scorpios are very intense. They like to question everything and work hard at making sense of things. Scorpios treat others with kindness and loyalty.
 • Akrep (Ekim 24- Kasım 22): Sekizinci burç olan akreplerin çok yoğun kişilikleri vardır. Her şeyi sorgulamayı severler ve kendileri için anlamı olan her şeyde çok çalışırlar. Akrepler diğer kişilere nezaket ve sadakatla davranırlar.
 • Sagittarius (November 23- December 22): The ninth sign of the zodiac, a Sagittarius has a very positive outlook on life. They have vibrant personalities and enjoy meeting new people. They can also be reckless.
 • Yay (Kasım 23 – Aralık 22): Zodiacın 9. burcu olan yayın hayata bakış açısı çok pozitiftir. Canlı bir kişilikleri vardır ve yeni insanlarla eğlenmekten hoşlanırlar. Bir de umursamaz olabilirler.
 • Capricorn (December 23- January 20): The 10th sign of the zodiac, those who are Capricorns are marked by their ambitious nature. They have very active minds and always have to be in control of their lives.
 • Oğlak (Aralık 23 –Ocak 20): Zodiacın 10. Burcudur. Oğlak burcuna mensup kişiler hırslı, tutkulu doğalarıyla tanınır. Onların gayet aktif bir akılları vardır ve de her zaman hayatlarını kontrol altında tutmak zorundadırlar.
 • Aquarius (January 21- February 19): Aquarius is the 11th sign of the zodiac. Aquarians don’t always care what others think about them. They take each opportunity they have and work towards formulating new ideas.
 • Kova (Ocak 21- Şubat 19): Kova zodiacın 11. Burcudur. Kova burcundakiler başkalarının kendileri hakkında ne düşündüklerini her zaman önemsemezler. Sahip oldukları her fırsatı kullanırlar ve yeni fikirler üretmek için kullanırlar.
 • Pisces (February 20- March 20): Pisces is the 12th and last sign of the zodiac. Those who are Pisces are extremely sensitive and reserved. They like to escape from reality. A Pisces is a very good listener and friend.
 • Balık (Şubat 20 – Mart 20)Balık Zodiac’ın 12. ve en son burcudur. Balık burcu olan kişiler son derece duygusaldır ve ayrı bir dünyada yaşarlar. Gerçeklikten kaçmak isterler. Balık burcu kişiler iyi bir arkadaş ve dinleyicidirler.


ÖZET

Libra Hangi Burç?

Libra İngilizce’de terazi burcunu ifade eder. Terazi burcu Zodiac’ın yedinci burudur. 24 Eylül ve 23 Ekim arasında doğan Terazi burcunda olan kişiler diplomatik kişilikleriyle ön plana çıkarlar. Libra burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Cancer Hangi Burç?

Cancer İngilizce’de yengeç burcunu ifade eder. Yengeç Burcu Zodiac’ın dördüncü burcudur. 22 Haziran ve 22 Temmuz arasında doğan Yengeç burcu kişiler, hem macera ararlar hem de güvende olmak isterler. Yengeç burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Balık Burcu İngilizcesi Nedir?

Balık burcunun İngilizce’de ki karşılığı virgodur. Balık burcu kişiler, mantığı ön planda tutarlar.

Koç Burcu İngilizcesi Nedir?

Koç burcunun İngilizce’de karşılığı ariestir. Koç burcu kişiler, başkalarının hayatına heyecan katmayı severler ve diğer insanları yönlendirirler. Koç burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Aries Hangi Burç?

Aries İngilizce’de Koç burcunu ifade eder. Koç burcu Zodiac’ın ilk burcudur. Özgü ve cesaretli insanları tarif eder. Aries burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Taurus Hangi Burç?

Taurus İngilizce’de boğa burcunu ifade eder. Boğa burcu Zodiac’ın ikinci burcudur. 21 Nisan ve 21 Mayıs arasında doğan kişilerin burcu Boğa burcudur. Güvenilir karaktere sahiptirler. Taurus burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Gemini Hangi Burç?

Gemini İngilizce’de İkizler burcunu ifade eder. İkizler burcu Zodiac’ın üçüncü burcudur. 22 Mayıs ve 21 Haziran arasında doğan kişilerin burcu İkizler burcudur. Enerjik karakter yapısına sahiptirler. Gemini burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Leo Hangi Burç?

Leo İngilizce’de Aslan burcunu ifade eder. Aslan burcu Zodiac’ın beşinci burcudur. 23 Temmuz ve 21 Ağustos arasında doğan Aslan burcu kişilerin kendilerine yüksek güven duyan bir karaktere sahiptirler. Leo burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Virgo Hangi Burç?

Virgo İngilizce’de Başak burcunu ifade eder. Başak burcu Zodiac’ın altıncı burcudur. 22 Ağustos ve 23 Eylül arasında doğan Başak burcu kişilerin mantığı ön plandadır. Virgo burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Scorpio Hangi Burç?

Scorpio İngilizce’de Akrep burcunu ifade eder. Akrep burcu Zodiac’ın sekizinci burcudur. 24 Ekim ve 22 Kasım arasında doğan Akrep burcu kişiler çok çalışkan bir karaktere sahiptirler. Scorpio burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Sagittarius Hangi Burç?

Sagittarius İngilizce’de Yay burcunu ifade eder. Yay burcu Zociac’ın dokuzuncu burcudur. 23 Kasım ve 22 Aralık arasında doğan Yay burcu kişiler, canlı karaktere sahiptirler. Sagittarius burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Capricorn Hangi Burç?

Capricorn İngilizce’de Oğlak burcunu ifade eder. Oğlak burcu Zodiac’ın onuncu burcudur. 23 Aralık ve 20 Ocak arasında doğan oğlak burcu kişiler hayatlarını kontrol altında tutmaya çalışan bir karaktere sahiptirler. Capricorn burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Aquarius Hangi Burç?

Aquarius İngilizce’de Kova burcunu ifade eder. Kova burcu Zodiac’ın onbirinci burcudur. 21 Ocak ve 19 Şubat arasında doğan kova burcu kişiler üretken bir karaktere sahiptirler. Aquarius burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Pisces Hangi Burç?

Pisces İngilizce’de Balık burcunu ifade eder. Balık burcu Zodiac’ın onikinci burcudur. 20 Şubat ve 20 Mart arasında doğan balık burcu kişiler iyi bir arkadaş ve dinleyicidirler. Pisces burcu ve diğer tüm burçların İngilizce isimleri ve özellikleri burada.

Sosyete Karadeniz ~ Sosyete Sözler ~ Sosyete Trend ~ Sosyete Travel
İngilizce A ve An İle İlgili Örnek Cümleler (Detaylı Rehber) Die İkinci ve Üçüncü Hali Blow İkinci ve Üçüncü Hali Think İkinci ve Üçüncü Hali İngilizce Whatsapp Durum Sözleri Take İkinci ve Üçüncü Hali Add İkinci ve Üçüncü Hali Show İkinci ve Üçüncü Hali
Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Paylaş:  

Yorumlar