İngilizce Saatler

İngilizce Blog İngilizce Dersleri İngilizce Saatler

Günlük hayatta İngilizce konuşurken en sık karşımıza çıkan konulardan biri İngilizce saatlerdir.
Bu dersimizde İngilizce saatlerin yazılışı, İngilizce nasıl saat söylenir ve İngilizce saatler nasıl yazılır gibi sorulara cevap bulacağız.

İngilizce Saat
 Time: Seconds, Minutes, Hours, Years

İngilizce’de zaman saniyeler, dakikalar, saatler ve yıllarla ölçülebilen sayılamayan bir birimdir.

İngilizceyi Konuşarak Öğren

How much time do we have for this exam?
Children nowadays spend more time watching TV than playing.
***Not: … spend more times …

Bazı ifadelerde time çoğul olarak kullanılabilir.

At a time in our history when technology is developing so fast, we can’t afford not to invest in Information Technology.
I haven’t seen Ben for a long time.

İngilizce Saat Kaç?
İngilizce’de saat sormak için genellikle şu kalıplar kullanılır:
What time is it? ve What’s the time? Bunların dışında günlük konuşma dilinde farklı soru kalıpları kullanarak da bu soru sorulabilir. Örneğin;

Do you have the time?
What time do you have?
Saati kibarca sormanın bir yolu da aşağıdaki gibidir:

Could you tell me the time please?
What time is it?
What is the time?
Do you have the time?
Do you know what time is it?
Can you tell me what time is it, please?
Could you tell me the time, please?
Do you happen to have the time?
Have you got the right time?
What time do you make it?
Zamanı belli bir olay aşağıdaki şekilde sorulabilir:

What time…?

When…?

What time does the flight to New York leave?
When does the bus arrive from London?
When does the concert begin?
İngilizce saat okunuşu ise iki farklı yöntemle yapılabilir. Bunlardan ilki dijital saatlerde diğeri ise birazdan anlatacağımız şekilde ifade edilir. Dijital saatlerin İngilizce okunuşu oldukça basittir.
Bu yöntemde ekranda görünen şekliyle önce saat sonra dakika okunur. Diğer yöntem daha karmaşık görünse de bir kaç kuralı bildiğimiz taktirde İngilizce saatleri kolayca okuyabiliriz.

İngilizce saatler konusunu en iyi şekilde pratik edebilmeniz için size özel hazırladığımız mini sınavı çözün, kendinizi sınayın!

İngilizce Dijital Saat Okuma

Dijital saatleri pratik olarak saat söylemek için Türkçe’de olduğu gibi aynen sayılar okunabilir:

02.20 : two twenty
04.30 : two thirty
09.45 : nine forty five
Günlük konuşma dilinde 17:00 19:00 gibi saatler 12 saatlik zaman dilimine göre söylenir.

Örneğin;

17:20 – twenty past five

On Time In Time Farkı
On time zamanı belli olan ve vaktinde gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılır.

Örnek:

-The trains are usually on time. (They arrive at the scheduled times, not early or late.)
-I was lucky. The flight to Chicago arrived right on time, so I got my connection.
In time ise geç kalınmayan, henüz gerçekleşmek için vakti gelmemiş olayları anlatmak için kullanılır.

Örnek:

-If we leave here at about nine, we should arrive at the beach in time for lunch.
-I hope to be there in time to see you before dinner. (early enough to have time to see you before lunch)

İngilizce Zaman Bildiren Edatlar
***İngilizce zamanları bildirmek için edatlar kullanılır. Bu edatlar;

Belli bir zamanda gerçekleşecek olaylar için: at
‘I am meeting them at two o’clock’.
Zamanı henüz çok da belli olmayan olaylar için: in
‘I am meeting them  in two hours’
In aynı zamanda aşağıdaki kalıplar ile kullanılır.
For example ‘in the morning’, ‘in the afternoon’ and ‘in the evening’.
Gece için kullanılan iki edat vardır: at ve in
In the night : Belirli bir gecede olan olayları anlatmak için kullanılır.
Örnek: In the night before his examination he couldn’t sleep
At night : Genellikle tüm geceleri kast etmek için kullanılır.
Örnek:
At night, he dreams.
***Zamanı belli olan bir olayı anlatmak için zaman kalıbından önce ‘at’ kullanılmalıdır.

The bus arrives at midday (12:00).
The flight leaves at a quarter to two (1:45).
The concert begins at 6 o’clock. (18:00)
The plane will take off at a quarter past six ( 06:15 )
The show started at 3 o’clock.
The boss called me at 8 a.m.
He works from 9 am to 6 pm.
İngilizce Tam Saatler
İngilizce’de tam saatler her zaman ”It is … o’clock ” yapısıyla ifade edilmektedir.
Bu kalıpta ve diğer göstereceğimiz kalıpların başında ”It is.. ” olmasının temel nedeni time yani zaman kavramının İngilizce ‘de sayılamayan isimler grubunda olmasıdır.

O’clock Kullanımı

O’clock of the clock deyiminin kısaltılmışı olarak kullanılmaktadır.
Bu kalıp sadece tam saatlerde kullanılabilir. Dakikaları da söylemeniz gerektiğinde o’clock kullanılmamalıdır.

Örnek;

“Sir, do you know what time it is now?”
“It is twelve o’clock in the afternoon.”
İngilizce Saatler Tablosu
Her bir saat için o’clock kullanımı;

Saat İngilizce Okunuşu
1:00 One o’clock
2:00 Two o’clock
3:00 Three o’clock
4:00 Four o’clock
5:00 Five o’clock
6:00 Six o’clock
7:00 Seven o’clock
8:00 Eight o’clock
9:00 Nine o’clock
10:00 Ten o’clock
11:00 Eleven o’clock
12:00 Twelve o’clock

İngilizce Saatler Nasıl Yazılır?
Bazı insanlar saati yazarken saat ve dakika arasına nokta koymayı tercih eder. (2.30 pm gibi) Kimileri ise bunun yerine iki nokta üst üste işaretini kullanır. (13:30 gibi) İki nokta özellikle dijital saatlerde sık kullanılır. Bazı insanlar ise saat ve dakika arasına hiçbir işaret koymaz (1220 gibi) Hangi saat formatını kullanırsanız kullanın tutarlı olarak kullanmaya devam ettiğiniz takdirde sorun çıkmayacaktır.

İstisna olarak gece yarısı saatin İngilizce yazılışı ve okunuşu için ”It’s midnight”  ifadesi kullanılır. Gündüz ise ‘’It’s midday’’ ya da ‘’It’s noon’’ ifadesi kullanılır.

00:00= It’s midnight
12:00 = It’s midday ya da It’s noon.
İngilizce Yarım Saat Nasıl Yazılır?
İngilizce saatlerde yarımları ifade ederken ”It’s half past … ” kalıbı kullanılır. Ancak bu kısımda dikkat edilmesi gereken İngilizce saatlerin okunuşunda Türkçenin aksine saat her zaman ‘half past’ kalıpından sonra gelmektedir. Buçuklu saatlerin yazılışı ve okunuşlarına örnek vermek gerekirse;

05.30= It’s half past five = Saat beş buçuk
11:30= It’s half past eleven = Saat on bir buçuk
Yarıma Kadar Olan Saatlerde İngilizce Saat Yazılışı
İngilizce saatlerde geçiyor ifadesi Türkçenin aksine 29 geçeye kadar ifade edilmektedir. Yani İngilizce çeviri olarak ”4’ü 35 geçiyor” gibi bir kullanım şekli yer almamaktadır. Çeyrek saat dışında yarıma kadar kullanılan İngilizce saat okunuşu ”It is … past … ” formundadır. Burada saatin her zaman sona gelmesi gerekliliğine dikkat edilmelidir. Yarıma kadar olan saatlerin İngilizce yazılışı ve okunuşlarına örnek vermek istersek;

05:10= It’s ten past five = Saat beşi on geçiyor
11:20= It’s twenty past eleven = Saat on biri yirmi geçiyor
Yarıma kadar olan saatlerin okunuşunda dakikaları söylerken 5 ve beşin katları haricindeki diğer rakamlarda ”minutes” eklenir.

02:16= It is sixteen minutes past two
11: 23= It is twenty-three minutes past eleven
İngilizce Çeyrek Geçe ve Kala Saat Örnekleri
İngilizce’de ‘çeyrek geçe’ ve ‘çeyrek kala’ gibi saatleri ifade ederken ”It is quarter to .. ” formu kullanılır. Çeyrek saatlerin İngilizce okunuşlarına örnek vermek istersek;

03:15= It’s quarter past three
10:15= It’s quarter past ten
05:45= It’s quarter to six = Saat altıya çeyrek var
11:45= It’s quarter to twelve = Saat on ikiye çeyrek var
Yarım Sonrası Saatlerde İngilizce Saat Yazılışı
Saatlerde yarımdan sonrası zaman dilimini belirtmek, Türkçe’de ‘.. var’ kalıbını ifade etmek için ”It is .. to …” formu kullanılır. Yarımdan sonrası saatlerin İngilizce okunuşuna örnek vermek istersek;

05:35= It’s twenty five to six = Saat altıya yirmi beş var
11:50= It’s ten to twelve = Saat on ikiye on var
-e var demek için : “to” kullanılmalıdır.

03:40 : It is twenty to four.
06:55 : It is five to seven.

Yarım sonrası saatlerin okunuşunda dakikaları söylerken 5 ve beşin katları haricindeki diğer rakamlarda ”minutes” eklenir.

04:48= It’s twelve minutes to five
10: 33= It’s twenty seven minutes to eleven
A.M ve P.M Farkı Nedir?

İngilizce yazışmalarda ve telefon görüşmelerinde bilindiği gibi çoğunlukla kısa zaman formatı kullanılıyor. Bu yüzden bu gibi durumlarda herhangi bir karışıklık yaşanmaması için a.m ve p.m yapıları kullanılıyor. A.M ve P.M kısaltmaları Latince’den gelir A.M yani “Ante Meridiem”, “öğleden önce” anlamına gelirken; P.M yani “Post Meridiem” ise “öğleden sonra” anlamına gelir.

am : Gece 12.00’den öğlen 12.00’ye kadar olan vakit aralığı
pm : Öğlen 12.00’dan gece yarısı 12.00’a kadar olan vakit

Örnekler:

01.10 pm : Öğlen saat 01.10
04.20 am : Sabaha karşı saat 4.20

***a.m ve p.m yapıların kullanımına örnek vermek istersek; 

The train leaves at 03:00 a.m = Tren saat üçte gidiyor. (sabah)
The train leaves at 10:30 p.m = Tren saat on buçukta gidiyor. (akşam)
***a.m ve p.m İngilizce konuşanlar tarafından da sık sık karıştırıldığı için saati doğru belirtmek adına şu kalıpları da cümlenize dahil edebilirsiniz:

in the morning, in the afternoon, in the evening, at night
In the morning: Öğlen 12’den önce
In the afternoon: Öğleden sonra
Örnek;

***3:15 – a quarter past three in the morning ya da a quarter past three at night

Amerikan İngilizcesi’nde Zaman Kullanımı

Amerikalılar ‘past’ yerine sıklıkla ‘after’ kelimesini tercih ederler.

Örnek:

06:10 – ten past/after six
To yerine Amerikalılar before, of ya da till kelimelerini de sıklıkla kullanır.
Örnek:

05:50 – ten to/before/of/till six
İngilizce Sabah, öğleden sonra, akşam ve gece
Saat sabah 6 ve öğleden sonra 6’yı birbirine karıştırmamak için aşağıdaki şekilde saatleri düşünebilirsiniz.

Basitçe saatten sonra günün hangi vaktine denk geldiğini söylerseniz karşınızdaki kişi için de anlaması bir o kadar kolay olacaktır.

Morning: Sabah:
Afternoon: Öğleden sonra
Evening: Akşam
Night: Gece
Morning (Gece 12’den Gündüz 12’ye kadar)
1:00 a.m. — It is one in the morning.
6:00 a.m. — It is six in the morning.
11:00 a.m. — It is eleven in the morning.
Afternoon (öğleden sonra 12’den güneşin batışına dek)
1:00 p.m. — It is one in the afternoon.
3:00 p.m. — It is three in the afternoon.
4:00 p.m. — It is four in the afternoon.
Evening (Akşam 5’ten Akşam 8’e Kadar)
6:00 p.m. — It is six in the evening.
8:00 p.m. — It is eight in the evening.
Night (Akşam 6’dan Gece 12’ye Kadar)
İngilizce saatler günlük hayatta çok sık karşılan konulardan biri olduğundan sizlere bu yazı ile konuyu özetlemeye çalıştık. Umuyoruz ki bu yazı, İngilizce saatleri öğrenme sürecinde sizlere yeterince faydalı olur. Bir sonraki yazımızda başka bir konuda görüşmek dileğiyle.

ÖZET

Yarım Saatlerde İngilizce Saatler Nasıl Yazılır?

Saatler İngilizcede yarımları ifade ederken ”It’s half past … ” kalıbı ile kullanılmaktadır. Örnek; 06.30= It’s half past six = Saat altı buçuk

Yarıma Kadar Olan Saatlerde İngilizce Saatler Nasıl Yazılır?

Saatler İngilizcede geçiyor ifadesi kullanılırken Türkçenin aksine 29 geçeye kadar ifade edilmektedir. Örnek; 06:10= It’s ten past six = Saat altıyı on geçiyor

Çeyrek Saatlarde İngilizce Saatler Nasıl Yazılır?

İngilizce’de ‘çeyrek geçe’ ve ‘çeyrek kala’ saatlerin ifade edilmesinde ”It is quarter to .. ” kalıbı kullanılmaktadır. Örnek; 04:15= It’s quarter past four, Saat dördü çeyrek geçiyor.

Yarım Sonrası Saatlerde İngilizce Saatler Nasıl Yazılır?

İngilizce Saatlerde yarımdan sonraki saatleri belirtmek için, Türkçe’de ‘.. var’ kalıbını ifade etmek için ”It is .. to …” kalıbı kullanılmaktadır. Örnek; 06:35= It’s twenty five to seven = Saat yediye yirmi beş var.

Sosyete Karadeniz ~ Sosyete Sözler ~ Sosyete Trend ~ Sosyete Travel
İngilizce Saat İngilizce Saat Kaç? On Time In Time Farkı İngilizce Zaman Bildiren Edatlar İngilizce Tam Saatler İngilizce Saatler Tablosu İngilizce Saatler Nasıl Yazılır? İngilizce Yarım Saat Nasıl Yazılır? Yarıma Kadar Olan Saatlerde İngilizce Saat Yazılışı  İngilizce Çeyrek Geçe ve Kala Saat Örnekleri Yarım Sonrası Saatlerde İngilizce Saat Yazılışı  İngilizce Sabah, öğleden sonra, akşam ve gece
Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Paylaş:  

Yorumlar