En Güzel Kız isimleri Listesi

En Güzel Kız isimleri Listesi


Farklı, modern ve popüler kız bebek isimleri arasından seçiminizi hemen yapabilirsiniz. İşte en güzel kız isimleri!
 
A
AÇANGÜL Açılan gül çiçeği
AÇILAY Ay’ın şekilleri, yansıması
ADAL Ün kazan
AFET Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın
AĞÇA Temiz, saf
AHENK Uyum
AHSEN Çok güzel, olağanüstü güzel
AHU Ceylan, karaca
AHUSE Coşkulu güzellik
AJLAN Hızlı, çabuk, telaşlı
AKASYA Güzel kokulu bir süs bitkisi
AKEL Eli uğurlu anlamında
AKGÜN Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün
AKSU Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
AKŞİN Beyaz tenli kadın
AKTAN Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
ALA Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
ALÇİN Kızıl renkli küçük bir kuş
ALEDA Nazlı, kaprisli
ALEV Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
ALEYNA Bizim üzerimize olsun
ALGIN Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
B
BADE Aşk, kutsal sevgi
BAHA Değerli, kıymeti çok
BAHAR Yazla kış arasında olan mevsim
BALA Yavru çocuk
BALCA Bal gibi, bala benzer
BALIN Yar, sevgili
BALKIN Pırıldayan, parlak
BALKIZ Bal kadar tatlı kız
BANU Prenses; Hanımefendi
BAŞAK Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı
BEDİZ Resim, tasvir, süs, bezek
BEGÜM Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses
BEHİN İyinin iyisi
BELDE Memleket, şehir, kasaba
BELEMİR Peygamber çiçeği olarak biliniyor.Açtığı kokusunun dağilmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında
BELEN Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol
C
CANA “Can”ın – e hali
CANAN Gönülden sevilmiş, yar
CANDAN İçten, gönülden
CANDAŞ Candan, değerli dost
CANEDA İçten, sevimli kişi
CANFEZA Müzikte bileşik bir makam
CANKIZ Sevilen, sevimli, şirin kız
CANKUT Sevimli, cana yakın
CANSU Yaşam veren su
CEMRE Ateş parçası, kor; Şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
CEREN Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan
CEVZA İkizler burcunun eski adı
CEYDA İnce-uzun boyunlu ve güzel
Ç
ÇEVREN Gökyüzünün yerle bitişik gibi görünen kenarları, ufuk
ÇİÇEK Bir bitkinin değişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü
ÇİĞDEM Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi
ÇIĞLIK İnce ve keskin bağırış
ÇİLER Şarkılar söyleyen, şakıyan
ÇİSE(M) Hafif yağan yağmur(um)
ÇİSİL İnce ince yağan yağmur
ÇOLPAN Çoban yıldızı
D
DALGA Hareketli su kütlesi; Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi
DAMLA Yağmur ya da bir sıvının çok küçük yuvarlak biçimli parçası
DEFNE Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki
DEMET Çiçek bağlamı, deste
DEMRE Noel Baba’nın doğduğu sanılan tarihi yer
DENİZ Yeryüzünün çoğunu örten engin su
DEREN Toplayan, düzenleyen, pekiştiren
DERİN Sığ olmayan
DERYA Büyük deniz anlamında
DESEN Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri
DESTEGÜL Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek
DEVİN Hareket, kımıldanış
DEVRİM Yerleşik toplumsal düzeni, köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak niteliksel değiştirme ve yeniden biçimlendirme işlemi
DİCLE Bir nehir adı
DİDE Göz, göz bebeği
DİDEM Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim
DİLARA Gönül alan, gönül okşayan.
DİLAY Gönle ışık saçan, ay kadar güzel
E
ECE Türdeşleri arasında üstünlüğü yeteneği olan kadın, güzel kadın; Kraliçe
ECEGÜN Çok güzel bir günde doğan
ECEM Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında
ECMEL Çok güzel
EDA Naz, cilve anlamında
EFSUN Büyü, sihir
EGE Türkiye’nin batısında yer alan deniz
ELÇİN Deste, tutam
ELİF Arap alfabesinin ilk harfi; Anadolu’da kibar, narin yapılı, ince-uzun anlamında kullanılır
ELVAN Renkler,çeşitler
EMET Bereket, bolluk
ENER Dağ eteği
EREM Cennet
ERENDİZ Jüpiter gezegeninin adı
ERKE Enerji, iş başarma gücü; Nazlı
ESEN Sağlıklı, salim
ESER Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt; Yok olmuş bir nesneden kalan parça
ESİN Sabah rüzgarı
ESNA Yüksek, yüce
F
FİLİZ Tohumdan çıkan sürgün
FİRUZE Açık mavi renkte, değerli bir süs taşı
FULYA Nergisgillerden güzel kokulu sarı bir çiçek
FUNDA Çalı ormanı, çalılık; Püskül, tepelik
FÜRUZAN Parlayan, parlak
FÜSUN Büyü
G
GAMZE 1. Süzgün ve yan bakış. 2. Çenedeki ya da yanaktaki çukurluk.
GİZEM Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.
GÖKÇE 1. Güzel, gösterişli, mavi gözlü kimse. 2. Melek.
GÖRKEM Gösterişli, göz alıcı olma.
GÜLAY Güllerin açtığı ay.
GÜLÇİN Gül toplayan, gül devşiren.
H
HANDE Gülüş, gülme.
HATİCE Erken doğan kız çocuğu.
HAYRÜNNİSA Kadınların hayırlısı, uğurlusu.
HAZAL Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
HÜLYA 1. Tatlı düş. 2. Kuruntu, vehim, hayal.
HÜMEYRA Kızıllık, pembelik.
I
ILGAZ 1. Atın dört nala koşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Anadolu’da bir dağ adı.
ILGIN 1. Serap, belli belirsiz görünme. 2. Gök erimi, ufuk.
IŞIL Işıldayan, parlayan.
ITIR Işıldayan, parlayan.
İ
İCLAL 1. Büyüklük, ululuk. 2. Saygı gösterme, ağırlama, ikram.
İDİL 1. Volga Nehri’ne Türklerin verdiği isim. 2. Aşkla ilgili olup, köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı. 3. Yun. İçten ve saf aşk.
İLAYDA Su perisi.
İLKAY Ayın hilâl durumu, yeni ay.
İREM 1. Cennete benzetilerek yapılan bahçe. 2. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe.
İZGİ İyi, güzel, akıllı; adaletli.
J
JALE Kırağı, çiy.
JEYAN Coşmuş, kükremiş, kızgın.
JULİDE Karmakarışık, dağınık, birbirine girmiş.
K
KADRİYE Değer, kıymet, onurla ilgili.
KAYRA Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan
KIVANÇ 1. Övünç, iftihar
KUMRU Güvercinden küçük boz renkli kuş
KÜBRA En büyük, çok büyük olan.
L
LEMAN Parlama, parıldama
LERZAN Titreyen, titrek.
LEYLA 1. Gece. 2. mec. Saçları gece gibi simsiyah olan (kadın). 3. Arabî ayların son gecesi.
M
MELTEM Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı.
MERİÇ Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.
MERVE Mekke`de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.
MİNA 1. Şarap şişesi. 2. Mine. 3. Gökyüzü. 4. Ar. Liman.
MİNE 1. Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı. 2. İnce ve parlak nakış. 3. Çiçekleri başak durumunda, alacalı, mavi veya menekşe renginde, ıtırlı bir bitki.
MÜGE İnci çiçeği.

N
NAZ Kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.
NAZAN Nazlanan, nazlı, cilveli.
NEHİR 1. Akarsu; ırmak. 2. Çok, bol, fazla.
NEVA 1. Ses, ahenk, nağme. 2. Refah, mutluluk.
NEVİN Yeni, çok yeni.
O
OLCAY 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli.
OYA 1. Genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel. 2. mec. İnce, güzel, nazik.
OYLUM 1. Vadi, koyak. 2. Çukur, oyuk.
OYTUN 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova.
Ö
ÖZGE 1. Başka. 2. Yabancı. 3. İyi, güzel. 4. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer. 5. Şakacı. 6. Cana yakın, sıcakkanlı.
ÖZGEN Özü geniş, rahat, sakin kimse.
ÖZGÜ 1. Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.
P
PELİN Bileşikgillerden, yapraklarında acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte ve içki yapımında kullanılan bir bitki.
PERÇEM 1. Kâkül. 2. Yele. 3. Mızrak, bayrak gibi şeylerin başlarına konan püskül.
PEREN Ülker yıldızı.
PERİHAN 1. Büyücü; perileri davet eden. 2. Periler hükümdarı.
PİRAYE Süs; ziynet.
R
RABİA 1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat`tan sonra memurlukta bir rütbe.
RANA Güzel, göze hoş görünen.
RENGİN 1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. 3. Süslü.
REYHAN Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.
RUŞEN Aydın, parlak.
RÜYA 1. Düş. 2. Hayal; umut.
S
SERTAP İnatçı, direngen.
SILA Doğup büyüdüğü yere gidip, ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma.
SİBEL 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası.
SİMAY Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay.
SİNEM “Gönlüm,yüreğim; çok sevdiğim” anlamında kullanılır.
SUDE 1. Sürmüş, sürülmüş. 2. Ezilmiş, dövülmüş.
SÜREYYA Ülker yıldızı.
Ş
ŞEBNEM Havada buğu durumunda iken gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları, çiy.
ŞENAY Parlak, canlı, neşeli ay.
ŞEVVAL Hicri takvime göre yılın onuncu ayı; ilk üç günü Ramazan Bayramıdır.
ŞEYDA Çılgın; çok tutkun, âşık.
ŞİMAL Eski dilde kuzey
ŞULE Alev, ateş alevi.
ŞÜKRAN İyilik bilme, gönül borcu.
T
TUBA 1. Güzellik, iyilik, hoşluk. 2. Cennette bulunduğuna inanılan, dalları bütün cenneti gölgeleyen ilâhî ağaç. TUĞÇE Küçük tuğ.
TUNA 1. Çok, bol. 2. Yavru. 3.Karaormanlardan doğan, Karadeniz`e dökülen, Avrupa`nın Volga`dan sonra en uzun ırmağı. 4. Görkemli, gösterişli.
U
UĞUR Kimi şeylerde, insanlarda görülen ve iyilik getirdiğine inanılan belirti veya iyilik kaynağı.
UMAY 1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı. 2. Devlet kuşu.
UMUT Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.
UTKU Üstünlük, zafer.
Ü
ÜLKEM Yurdum, vatanım.
ÜLKER Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.
ÜLKÜ Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.
ÜMİT Umut
V
VERDA Gül.
VUSLAT 1. Ulaşma, yetişme. * 2. Kavuşma, sevgiliye kavuşma.
Y
YAĞMUR Hava yuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı.
YALIN 1.Gösterişsiz, sade. 2. Alev, ateş.
YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.
YAPRAK Bitkilerin solunumunu sağlayan, çoğunlukla yeşil ve türlü biçimlerdeki bölümü.
YASEMİN Beyaz, kırmızı veya sarı renkli, kokulu çiçekler açan bir ağaç
Z
ZEHRA Yüzü pek beyaz ve parlak olan.
ZEREN Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.
ZERRİN 1. Altından yapılmış. 2. Altın gibi sarı, parlak. 3. Fulya.

Sosyete Karadeniz ~ Sosyete Sözler ~ Sosyete Trend ~ Sosyete Travel
Aşk Aile Kadın Kız Ev Anne Çocuk Anne Kadın Yaşam tarzı İlişki Ev halkı Yatay Ebeveynlik anne Kız evlat Kucakladı
En Güzel Kız isimleri Listesi
Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz

Paylaş:  

Yorumlar