LadikTe Tarihi Eserler Turizme Kazandırılıyor

Ladik'te Tarihi Eserler Turizme Kazandırılıyor

Turizm ile öne çıkmayı planlayan Ladik İlçesi, tarihini de günümüze taşıyor.
Restore çalışmalarıyla 'tarih kokan eserlerini' turizme kazandırabilmek için Samsun Valiliği ve Ladik Kaymakamlığı, projeleri hayata geçiriyor. Ladik Kaymakamı Kadir Pe
İşte tarihi günümüze taşıyan O projeler:
Tarihi Eski Hamam restore edilecek

Ladik İlçesi Yenicami Mahallesinde 63 ada 3 parselde bulunan Eski Hamam ismiyle bilinen bina 1970 yılına kadar hamam olarak kullanıldı. Sultan II. Beyazıt'ın annesi Bülbül Hatun tarafından yapılmış. Hamamın yapısı dikdörtgen olup, dış duvarları taş, içerdeki kemerle kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. İç kısımlarında külhan, soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümleri tahribat görmeye başlamıştır.
Hamamla ilgili olarak İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışma neticesinde çıkarılan Taşınmaz Kültür Varlıkları 2009 isimli kitabın Ladik İlçesi Dinsel ve Kültürel Yapılar bölümünde yer verilmiştir.
Tarihi eski hamam restoresi planlanan projeler arasına dahil edildi.

Osmanbey Konağı geleceğe taşınacak

Restore edilecek projeler arasında yer alan bir tarihi doku da Ladik İlçesinde bulunan Osmanbey Konağı'dır. Koğa Mahallesi Türbeler Caddesinde 86 ada 3 parselde yer alan ahşap binadır.
Tarihi- kültürel ve sosyal geçmişinin bütün izlerini taşıyan ilçemizde en eski yapısı konumunda bulunan ahşap; iki katlı, çok odalı ve işlemelidir.
Osman Bey konağı namıyla anılan taşınmazın kültür varlığı olarak korunması amacıyla Kaymakamlık Makamına 12.03.1999 tarih ve Halk Kütüphanesi 72/21 sayılı yazı ile Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne müracaat edilmiştir.
Devletin, Özel İdarenin mali ve teknik yardımlarıyla ve gönüllü halk katılımıyla ilçenin sosyal, kültürel, zirai, ticari ve turistik hizmetlerini yürütmek ve 'Kültür Varlıkları ve Tarihi Eserler Bulundukları Yerde Yaşatılmalı' düşüncesiyle restore planlaması içine alındı.

Cumhuriyetimizin 80 Yılı kutlamaları çerçevesinde '80.Yıl Türk Evi' oluşturmak amacıyla konak İl Özel İdaresi tarafından satın alınarak Kültür Bakanlığı'na devri hususundaki Samsun Valiliği'ne başvuru yapıldı.
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna yapılan başvuruya istinaden 'Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik' hükümleri korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olduğuna karar verilmiş ve Tapu Kütüğü'ne şerh konulmuştur. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Osmanbey Konağı'nın gelecek nesillere aktarılabilmesi için kaymakamlık ve Özel İdare, restore çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarihi Yeni Hamam korunmaya alındı

Uygulamaya alınacak projeler kapsamında bulunan hamam, Saray Mahallesi İskender Efendi ve Namık Kemal Sokaklarının kesiştiği yerde bulunmaktadır.
Ladik eşrafından Tortumoğlu lakabıyla bilinen aile tarafından başka şahıslara satılmıştır. 343 ada ve 5 no.lu parsel üzerinde yer alan hamamın ilk girişteki soyunmalık bölümünün üzerine 1992 yılında yeni sahipleri tarafından üç katlı bir betonarme bina yapılmıştır. 1976 yılına kadar faal durumda bulunan hamamın ılıklık ve sıcaklık bölümleri ise halen eski halini korumaktadır.
Kesme taşlardan yapılmış kemerli bir kapıdan hamama giriş halen mümkündür.
Kapısı ahşap olup, hamamın içinden sonradan yapılan beton binaya girişte görülmektedir.
Hamamın kubbelerinin dış kısmı betonla kaplanmış vaziyettedir.
Mevcut mimari yapı dikkate alınınca Eski Hamam'dan sonra inşa edildiği anlaşılmakta olup, bu nedenle de halk arasında da Yeni Hamam olarak adlandırılmıştır.
1976 yılına kadar hizmet veren hamamın soğukluk bölümünde gayet muntazam altıgen yekpare mermerlerden oluşmuş fıskiyeli havuz halen varlığını korumaktadır.
Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 08.09.2007 tarih ve 1377 sayılı kararı ile koruma altına alınmıştır.
Hamamla ilgili olarak İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışma neticesinde çıkarılan Taşınmaz Kültür Varlıkları 2009 isimli kitabın Ladik İlçesi Dinsel ve Kültürel Yapılar Bölümünde yer verilmiştir.

Ambarköy Açık Hava Müzesi, bölgenin tarihi

Bir bölgenin tarihini hatırlamada zorlanmamasının ümidini taşıyan bir proje.
Ahşap mimaride etnografik eser olarak birkaç asırı deviren nadir yapıların korunması maksadı ile başlayan, bugün 18,19 ve 20. yüzyılın en önemli yerleşim yeri olan köyün unutulmasına mani olmak amacıyla oluşturulan ve köylünün emeklerinin eseri bir proje.
Şimdiye kadar işgücü temininde Türkiye İş Kurumu Samsun İl Müdürlüğü'nün Toplum Yararına Çalışma Programı tarafından desteklenen başta Samsun Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'un destekleri ile İl Özel İdaresi ve Samsun İl Kültür, Turizm Proje Ofisinin emekleri, 56 köyün maddi ve manevi desteğiyle yaklaşık olarak 50 civarındaki sponsor şahıs ve şirketlerin desteğini alan bir proje. 18 adet ambar, 1 adet cami, 2 ev, 1 köy okulu, 1 ahşap han, 4 adet kuyu, 1 fırın, 1 değirmen, 1 müze binası (bedestan), 2 adet sergen, 2 adet serende ile taş lahitler, soku ve dilek taşlarından müteşekkil gerçek bir köy.

Tarihi Ali Bey Konağı Ladik Kültür Evi oldu

Ladik ilçesi birinci derecede deprem kuşağında Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunması nedeniyle sık sık deprem yaşadığından ve en son olarak da 26 Kasım 1943 tarihinde 7.2 ve 10 şiddetinde yaşadığı depremde tarihi yapılar büyük oranda yıkılmıştır.
Kültürel yapılardan olarak mukavemeti güçlü olan ahşap binalardan bazıları ayakta kalarak tarihi geçmişimizi günümüze ulaştırmıştır.
Ali Bey Konağı olarak bilinen Yenicami Mahallesindeki Konak depremden önce yapılmış ve halen ayaktadır. Konağın sahibi F.
Işık Yeten Hanımefendi tarafından İl Özel İdaresine bağış yapılan Konak Kültür Evi değerlendirmek üzere bağış yapanın ölümünden sonra İl Özel İdaresi’ne kalacak şekilde devir işlemleri yapılmış,
İl Özel İdaresi tarafından tapusu alınmıştır.
Konağın gelecek nesillere olduğu gibi aktarılması için İl Özel İdaresi tarafından restorasyon ihalesi yapılmış olup, 30 Kasım 2011 itibariyle müteahhide yer teslimi yapılmıştır

Ladik'te tarihi eserler turizme kazandırılıyor
Paylaş:  

Yorumlar