Seyahatte ingilizce Görebileceğiniz işaretler 2

Seyahatte İngilizce Görebileceğiniz işaretler 2


In the departure lounge – Gidiş salonunda
what’s the flight number?
uçuş numaranız nedir?
which gate do we need?
hangi kapıya gitmemiz gerek?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32
Miami’ye giden yolcu Smith için son cağrı, lütfen 32 numaralı kapıya gidiniz
the flight’s been delayed
ucuş gecikti
the flight’s been cancelled
ucuş iptal edildi
we’d like to apologise for the delay
gecikme için özür dilerim
could I see your passport and boarding card, please?
pasaport ve biniş kartınızı görebilir miyim?
On the plane – Uçakta
what’s your seat number?
koltuk numaranız nedir?
could you please put that in the overhead locker?
onu lütfen başınızın üstündeki dolaba yerleştirir misiniz?
please pay attention to this short safety demonstration
lütfen bu kısa güvenlik açıklamasına dikkat edin
please turn off all mobile phones and electronic devices
lütfen tüm cep telefonlarını ve elektronik aletleri kapatınız
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign
pilot Kemer Bağla işaretini kapattı
how long does the flight take?
ucuş ne kadar sürecek?
would you like any food or refreshments?
yemek veya içecek ister misiniz?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign
pilot Kemer Bağla işaretini açtı
we’ll be landing in about fifteen minutes
onbeş dakika içinde inişe geçeceğiz
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position
lütfen kemerlerinizi bağlayınız ve koltuğunuzu dik duruma getiriniz
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off
lütfen uçak tamamıyle durana ve kemer bağla işareti sönene kadar koltuğunuzdan kalkmayınız
the local time is …
yerel saat …
9.34pm
21.34
Things you might see – Karşılaşabileceğiniz işaretler
Short stay (Short stay car park‘ın kısaltılmış hali)
Kısa süreli otopark
Long stay (Long stay car park‘ın kısaltılmış hali)
Uzun sureli otopark
Arrivals
Geliş
Departures
Gidiş
International check-in
Dış hatlar check-in
International departures
Dış hatlar gidiş
Domestic flights
İç hatlar
Toilets
Tuvaletler
Information
Danışma
Ticket offices
Bilet ofisi
Lockers
Dolaplar
Payphones
Ankesörlü telefon
Restaurant
Lokanta
Gates 1-32
Kapı 1-32
Tax free shopping
Vergisiz alışveriş
Duty free shopping
Gümrüksüz alışveriş
Transfers
Aktarmalar
Flight connections
Bağlantılı uçuşlar
Baggage reclaim
Bagaj alış
Passport control
Pasaport kontrol
Customs
Gümrük
Taxis
Taksi
Car hire
Araba kiralama
Departures board
Gidiş panosu
Check-in open
Check in işlemleri başladı
Go to Gate …
numaralı kapıya gidiniz
Delayed
Gecikme
Cancelled
İptal
Now boarding
Kalkışa hazır
Last call
Son çağrı
Gate closed
Kapı kapandı
Departed
Kalktı
Arrivals board
Geliş panosu
Expected 23:25
23:25’de İnecek
Landed 09:52
09:52’de İndi
Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Sosyete Sözler - Sosyete Karadeniz
EN ÇOK KULLANILAN İNGİLİZCE KELİMELERGÜNLÜK İNGİLİZCE KONUŞMALARİNGİLİZCE CÜMLE KURMAİNGİLİZCE GÜNLÜK KONUŞMAİNGİLİZCE KELİMELERİNGİLİZCE KONUŞMA KALIPLARIİNGİLİZCE KONUŞMALARİNGİLİZCE SÖZCÜKLERİNGİLİZCE TEMEL KELİMELERPRATİK İNGİLİZCE CÜMLELERPRATİK İNGİLİZCE KELİMELERPRATİK KONUŞMA KLAVUZUSEYAHAT İNGİLİZCESİ
Seyahat İngilizcesi Traveling Phrases Pratik ve Hzılı İngilizce
Sözler Blog / Travel Blog / Trend Blog
Paylaş:  

Yorumlar