Edebiyat Dersi Konuları

Edebiyat Dersi Konuları


TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı
Sözlü Edebiyat
Yazılı Edebiyat

 İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Halk Edebiyatı

Karahanlı Dönemi Edebiyatı

Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Beş Hececiler
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Yedi Meşaleciler
Garipçiler
İkinci Yeniciler
Toplumcu Gerçekçiler
Maviciler
Hisarcılar

 SÖZ SANATLARI

Benzetme (Teşbih)
Kişileştirme (Teşhis)
Abartma (Mübalağa)
Mecaz (Değişmece)
Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
Cinas
Kinaye
Akrostiş Sanatı
Güzel Neden Bulma (Hüsn-i Talil)
Konuşturma (İntak)
Atasözü Kullanma (İrsal-i Mesel)
Eğretileme (İstiare)
Soru Sorma (İstifham)
Türetme (İştikak)
Dudak Değmez (Lebdeğmez)
Sıralı Açıklama (Leff-ü Neşr)
Seslenme (Nida)
İç Kafiye (Seci)
Bilmezlikten Gelme (Tecahül-i Arif)
Hatırlatma (Telmih)
Yineleme (Tekrir)
Uygunluk (Tenasüp)
Amacı Gizleme (Tevriye)
Karşıtlık (Tezat)
Yansıtma (Akis)
Ses Tekrarı (Aliterasyon)
Asonans
İham

 EDEBÎ AKIMLAR

 Divan Edebiyatındaki Akımlar
Sebk-i Hindi Akımı
Hikemi Tarz
Mahallileşme / Türki Basit Akımı

Cumhuriyet / Halk Edebiyatındaki Akımlar
Birinci Eskiler
Memleket Edebiyatı
Gözlemci Gerçekçiler
Folklorik ve Hamasi Şiir
Marksist Şiir Akımı
Mistik Şiir
Yedi Meşaleciler
Garip Akımı
İkinci Yeniler
Hisarcılar
Maviciler
Beş Hececiler
Son Dönem Türk Şiiri

Yeni Lisan / Ömer Seyfettin
Yeni Lisan Makalesi
Yeni Lisan Makalesinin Özellikleri

Dünya Edebiyatındaki Akımlar
Dadaizm (Kuralsızlık)
Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)
Empresyonizm (İzlenimcilik)
Entüisyonizm (Sezgicilik)
Fütürizm (Gelecekçilik)
Klasisizm (Kuralcılık)
Kübizm
Letrizm (Harfçilik)
Natüralizm (Doğalcılık)
Hümanizm (İnsancıllık)
Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik)
Realizm (Gerçekçilik)
Romantizm (Coşumculuk)
Sembolizm (Simgecilik)
Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

 EDEBÎ TÜRLER

Masal
Hikaye
Roman
Destan
Efsane
Deneme
Makale
Şiir
Anı
Biyografi
Otobiyografi
Söyleşi
Mektup
Haber Yazısı
Gezi Yazısı
Tiyatro
Fıkra
Eleştiri
Günlük
Nutuk
Ağıt
Mani
Ninni
Tekerleme

Rapor
Özgeçmiş
Dilekçe

Metinlerin Sınıflandırması
Edebi Metinler / Sanat Metinleri
Öğretici Metinler

ÇOCUK EDEBİYATI

Çocuk Edebiyatı Nedir?
Çocuk Edebiyatı Niçin Önemlidir?
Türkiye’de Çocuk Edebiyatı
Çocuk Edebiyatı’nın gelişimi
Çocuk ve Kitap
Çocuk Edebiyatının Amaçları ve Katkıları
Türk Çocuk Kitabı Yazar ve Şairleri

 ŞİİR BİLGİSİ

Şiir Nedir? – Özellikleri
Şiir Türleri
Şiirin Özellikleri
Şiirde Gerçeklik ve Anlam
Şiirde Tema ve Konu
Şiir Dili
Şiir ve Gelenek
Metin ve Şair
Şiir ve Yorum
Saf (Öz) Şiir
Şiir Sanatı Üzerine

Uyak (Kafiye)
– Uyak Nedir?
– Uyak Türleri
– Kafiye Örgüsü
– Redif

Ölçü (Vezin)
– Hece Ölçüsü
– Aruz Ölçüsü
– Serbest Ölçü

Yararlı Sayfalar
İstiklal Marşı
Hızlı Okuma
Okuma Alışkanlığı
Yüz Temel Eser
Kitap Özetleri
Özlü Sözler
Biyografiler
Edebiyat Sunuları

 DİL – ANLATIM KONULARI

 Dil Kavramı
Dil Nedir?
Lehçe / Şive Nedir?
Dillerin Kökeni
Dillerin Doğuşu
Dil Türleri
Yapay Diller
Argo Nedir?
Jargon / Özel Dil
Ortak Dil
Yazı Dili
Konuşma Dili
Şiir Dili
Devlet Dili
Eğitim ve Bilim Dili
Edebiyat Dili
Radyo ve Televizyon Dili
İnternet ve Kısa Mesaj Dili

Dilin İşlevleri Nelerdir?
Dilin Temel İşlevleri
Dilde Varyasyon
Dil ve Mantık İlişkisi
Dil ve Toplum İlişkisi
Dil ve Düşünce İlişkisi
Dil ve Kültür İlişkisi

 Sözlü Anlatım
Hazırlıklı Konuşmalar
Hazırlıksız Konuşmalar

Açılış ve Takdim Konuşmaları
Konferans
Bilgi Şöleni (Sempozyum)
Bildiri
Anket
Açık Oturum
Panel
Forum
Söylev (Hitabet)

Münazara Nedir?
Münazara Nasıl Yapılır?
Diksiyon Tekerlemeleri
Güzel ve Etkili Konuşma

 Yazılı Anlatım
Sözlü ve Yazılı Anlatımın Özellikleri
Yazılı Anlatımla Sözlü Anlatım Arasındaki Farklar

İyi Bir Konuşmacının Özellikleri
İyi Bir Yazarın Özellikleri
İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri
İyi Bir Okuyucunun Özellikleri

 Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tanımlama
Örneklendirme
Karşılaştırma
Tanık Gösterme
Sayısal Verilerden Yararlanma
Benzetme
Somutlama
Soyutlama

 Anlatım Biçimleri
Açıklama
Tartışma
Betimleme
Öyküleme

Anlatımın Özellikleri
Anlatıcı Türleri
Birinci Ağızdan Anlatım
Üçüncü Ağızdan Anlatım

Sosyete Karadeniz ~ Sosyete Sözler ~ Sosyete Trend ~ Sosyete Travel
Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Ses Bilgisi Sözcük Türleri Fiil Çatısı Çekim ve Yapım Ekleri Cümlenin Öğeleri Cümle Türleri Anlatım Bozuklukları Dil Bilgisi Sunuları Kompozisyon Hızlı Okuma Rehberlik Özlü Sözler Dünyanın Enleri Bunları Biliyor musunuz? Üç Boyutlu Resimler Dünyanın Yedi Harikası Hazır Cevaplar Güzel Sözler İlginç Bilgiler Bilmeceler Kim Kimdir? Roman Özetleri Yüz Temel Eser Türk Efsaneleri Türk Destanları Edebiyat Nedir? Halk Edebiyatı Divan Edebiyatı Tanzimat Edebiyatı Edebiyat Akımları Edebi Sanatlar Uyak ve Ölçü Anlatım Biçimleri Anlatımın Özellikleri Düşünceyi Geliştirme Yolları İstiklal Marşı Edebiyatımızda İlkler Pratik Edebiyat Bilgileri Çocuk Edebiyatı Edebiyat Sunuları Türkçenin Tarihi Alfabeler Türk Dilleri Ailesi Türk Lehçeleri Göktürkçe Önemli Türkologlar Dil Devrimi Türkoloji Türkçe Öğretimi Terimler Deyimler Atasözleri Yazım Kılavuzu Şiir Hikaye Efsane Deneme Biyografi Özgeçmiş Mani Ninni Mektup Eleştiri Söyleşi Günlük Roman Destan Makale Anı Ağıt Tekerleme Dilekçe Gezi Yazısı Haber Fıkra Rapor Nutuk Türkçenin Tarihi Gelişimi Çağdaş Türk Lehçeleri Türklerin Kullandıkları Alfabeler Dünya Dilleri Bağdaştırma Nedir? Gösterge Nedir? Gösterge Çeşitleri İletişimde Kullanılan Gösterge Çeşitleri Dil Göstergesinin Özellikleri Tanrısal Bakış Açısı Üslup Nedir? Özgünlük Nedir?
Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Paylaş:  

Yorumlar