Motive Eden İngilizce Sözler

Motive Eden İngilizce Sözler


“Don’t be distracted by criticism. Remember – the only taste of success some people have is when they take a bite out of you.” -Zig Ziglar

“Eleştirilerden rahatsız olma. Unutmayın – bazı insanların sahip oldukları başarının tek tadı, sizden bir şeyler almalarıdır. ”-Zig Ziglar

“Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be successful or happy.” -Norman Vincent Peale

“Kendine inan! Yeteneklerine inancın olsun! Kendi gücünüze mütevazi ama makul bir güven olmadan, başarılı veya mutlu olamazsınız. ”-Norman Vincent Peale

“Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.” -Helen Keller

“İyimserlik, başarıya giden inançtır. Hiçbir şey umut ve güven olmadan yapılamaz. ”-Helen Keller

“Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.” -Helen Keller

“Kafanı asla eyme. Her zaman yüksek tut. Dümdüz gözle dünyaya bak. ”-Helen Keller

“Regardless of how you feel inside, always try to look like a winner. Even if you are behind, a sustained look of control and confidence can give you a mental edge that results in victory.”

“İçinizden nasıl hissederseniz hissedin, daima bir kazanan gibi görünmeye çalış. Geride olsanız bile, sürekli kontrol ve güven bakışı size zaferle sonuçlanan zihinsel bir avantaj sağlayabilir. ”

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.” -Louisa May Alcott

“Yelkenlerimi açmayı öğrendiğim için fırtınalardan korkmuyorum.” -Louisa May Alcott

“Don’t wait until everything is just right. It will never be perfect. There will always be challenges, obstacles and less than perfect conditions. So what? Get started now. With each step you take, you will grow stronger and stronger, more and more skilled, more and more self-confident and more and more successful.” -Mark Victor Hansen

“Her şey yolunda gidene kadar beklemeyin. Asla mükemmel olmayacak. Her zaman zorluklar, engeller ve mükemmel koşullardan daha az olacaktır. Ne olmuş yani? Şimdi başla. Attığınız her adımda, daha güçlü ve daha güçlü, daha fazla ve daha yetenekli, daha fazla ve kendinden emin ve daha başarılı olacaksınız. ”-Mark Victor Hansen

Sosyete Karadeniz ~ Sosyete Sözler ~ Sosyete Trend ~ Sosyete Travel
Motive Eden İngilizce Sözler ile ilgili aramalar ingilizce spor motivasyon sözleri  motive edici sözler ingilizce türkçe  ingilizce fitness motivasyon sözleri  ingilizce motivasyon kelimeleri  ingilizce iddialı sözler  ingilizce etkileyici sözler ve anlamları  ingilizce sözler kısa cool  ingilizce havalı sözler kısa
Motivasyon Hakkında En Güzel İngilizce Sözler ve Türkçe
Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Paylaş:  

Yorumlar