İngilizce Motive Edici Sözler ve Anlamları

İngilizce Motive Edici Sözler ve Anlamları


“Sonner or later, those who win are those who think they can.” -Paul Tournier

“yakında ya da sonra, kazananlar kazanabileceklerini düşünüyorlar.” -Paul Tournier

“If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life.” -Marcus Garvey

“Kendine güvenmiyorsan, yaşam yarışında iki kez yenildin.” -Marcus Garvey

“You wouldn’t worry so much about what others think of you if you realized how seldom they do.” -Eleanor Roosevelt

“Onların arada ne yaptıklarını fark edersen, başkalarının senin hakkında ne düşündüğü hakkında çok endişelenmezsin.” -Eleanor Roosevelt

“When you have confidence, you can have a lot of fun. And when you have fun, you can do amazing things.” -Joe Namath

“Kendine güven duyduğun zaman, çok eğlenebilirsin. Ve eğlendiğin zaman harika şeyler yapabilirsin. ”
“No one can make you feel inferior without your consent.” -Eleanor Roosevelt

“Hiç kimse izniniz olmadan kendinizi değersiz hissetmenize neden olamaz.” -Eleanor Roosevelt

“You’re never as good as everyone tells you when you win, and you’re never as bad as they say when you lose.” -Lou Holtz

“Kazandığın zaman sana söyleyebileceğin kadar iyi değilsin, ve kaybettiğinde söylediğin kadar asla kötü olamazsın.” -Lou Holtz

İngilizce Motive Sözleri
“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.” -Anais Nin

“Yaşam, birinin cesaretiyle orantılı olarak küçülür veya genişler.” -Anais Nin

“Man often becomes what he believes himself to be. If I keep on saying to myself that I cannot do a certain thing, it is possible that I may end by really becoming incapable of doing it. On the contrary, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning.”

“İnsan genellikle olduğuna inandığı şey olur. Kendime kesin bir şey yapamayacağımı söylemeye devam edersem, gerçekten yapamayacak hale gelmekle bitebilirim. Aksine, benim yapabileceğim inancına sahipsem, başlangıçta olmasam bile, kesinlikle yapma kapasitesine sahip olacağım. ”

“The more validation I need, the less discernment I have.” -Kurt Hanks

“İhtiyacım arttıkça, daha az sezgiye sahip oluyorum.” -Kurt Hanks

“It took me a long time not to judge myself through someone else’s eyes.” -Sally Field

“Kendimi başkasının gözünden yargılamam uzun zaman aldı.” -Sally Field

“Class is an aura of confidence that is being sure without being cocky. Class has nothing to do with money. Class never runs scared. It is self-discipline and self-knowledge. It’s the sure-footedness that comes with having proved you can meet life.” -Ann Landers

“Sınıf, ukala olmadan emin olunan bir güven havasıdır. Sınıfın parayla ilgisi yok. Sınıf asla korkmaz. Öz disiplin ve öz bilgidir. Hayatla tanışabileceğinizi kanıtlamış olmanın getirdiği kesin ayaktır. ”-Ann Landers

“You’ve got to take the initiative and play your game. In a decisive set, confidence is the difference.” -Chris Evert

“Girişimi başlatmanız ve oyununuzu oynamanız gerekiyor. Kararlı bir sette, güven farktır. ”-Chris Evert

“If you don’t ask, the answer is always no.” -Nora Roberts

“Sormazsan, cevap her zaman hayır” (Noora Roberts)

“Experience tells you what to do; confidence allows you to do it.” -Stan Smith

“Tecrübe size ne yapacağınızı söyler; güven bunu yapmanıza izin verir. ”-Stan Smith

Eklemek istediğiniz motive edici İngilizce sözleri aşağıdaki yorum alanından sizler de paylaşabilirsiniz.

Sosyete Karadeniz ~ Sosyete Sözler ~ Sosyete Trend ~ Sosyete Travel
Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Paylaş:  

Yorumlar