işin Geleceği için ihtiyacın Olan Beceri

İşin Geleceği İçin İhtiyacın Olan Önemli Beceri


Hızlı tempolu teknolojik yenilikler çoğumuzun iş yerlerimizi yakında yapay zeka ve botlarla paylaşacağımız anlamına geliyor, peki nasıl çağın ötesinde kalabilirsin?

Gelecekteki iş yerinde başarılı olman için gereken becerileri edinebilmen için yaşam boyu öğrenmeye dair bir taahhüt vererek başlayabilirsin.

İşte işin geleceği için ihtiyacın olan 10 beceri:

1. Yaratıcılık

Tüm yeni şeylerin -yeni ürünlerin, çalışma yöntemlerinin ve teknolojilerin; faydalarının tam olarak anlaşılması için insanların gelecekte daha yaratıcı olmaları gerekecek. Robotlar şu anda yaratıcılık konusunda insanlarla rekabet edemiyor. Gelecekteğin iş yerleri yeni düşünme yöntemleri talep edecek, bu yüzden insan yaratıcılığı bunun anahtarı!

2. Duygusal zeka (EQ)

Kişinin başkalarının duygularının farkında olmasının yanı sıra kendi duygularını tanıması, kontrol etmesi ve ifade etmesi duygusal zekasını tanımlar. Eğer empati kurarsan, dürüst olursan ve başkalarıyla iyi bir şekilde çalışırsan yüksek duygusal zeka sergilersin. Bir makine bir insanın başka bir insana bağlanma yeteneğini kolayca değiştiremez, bu nedenle yüksek duygusal zekaya sahip olanlar talep görür.

3. Analitik (eleştirel) düşünme 

Eleştirel düşünme becerisine sahip bir kişi yenilikçi çözümler ve fikirler önerebilir, karmaşık sorunları mantıkla akıl yürüterek çözebilir ve argümanları değerlendirebilir. Eleştirel düşünmedeki ilk adım, çeşitli kaynaklardan gelen bilgi akışını analiz etmektir. Gözlemden sonra analitik düşünen biri, duygu yerine mantıksal akıl yürütmeye güvenecek, bir durumun artılarını ve eksilerini toplayacak ve mümkün olan en iyi çözüme açık fikirli olacaktır.

İnsan ve makine iş bölümünü yönlendirmek için güçlü analitik düşüncesi olan insanlara ihtiyaç duyulacaktır. 

4. Gelişim odaklı zihin ile aktif öğrenme

İşin geleceğinde olan herkes aktif olarak öğrenmeli ve gelişmelidir. Gelişim odaklı zihine sahip bir kişi, yeteneklerinin ve zekasının geliştirilebileceğini ve becerilerini geliştirme çabalarının daha yüksek başarıya yol açacağını bilir. Bu nedenle zorluk çekecek, hatalardan ders alacak ve aktif olarak yeni bilgiler arayacaktır.

5. Yargılama ve karar verme

Gelecekteğin iş yerlerinde insan karar verme süreci daha karmaşık hale gelecek. Makineler ve veriler bilgiyi işlerken ve sonuçta insanların toplanması imkansız olacak öngörüleri sağlarken; nihayetinde bir insanın, kararın diğer faaliyet alanları çalışanların moral gibi diğer insani duyarlılıkları üzerindeki etkisi üzerine daha geniş etkilerini kabul ederek karar vermesi gerekecektir.

Teknoloji daha önemsiz ve sıradan görevleri yerine getirdiğinden insanları daha üst düzey karar alma süreçlerine bırakacaktır.

6. Kişilerarası iletişim

4. Sanayi Devrimi boyunca insanlar arasında bilgi ve anlam alışverişinde yeteneği sırasında hayati bir beceri olacak. Bu, insanların mesajlarını iletmek için doğru ses tonunu ve beden dilini kullanarak doğru şeyleri söyleyebilmeleri için diğer insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneklerini geliştirmesi gerektiği anlamına gelir.

7. Liderlik

İlham verici olma ve kişilerin gelebilecek en iyi noktada olmalarına yardım etme gibi liderlikle sıkça ilişkilendirdiğin özellikler gelecekteki iş gücü için gerekli olacaktır. Günümüzün tipik organizasyon şeması bu kadar yaygın olmasa da bireyler proje ekiplerinde liderlik rolleri üstlenecek veya sorunları çözmek ve çözümler geliştirmek için diğer çalışanlarla birlikte çalışacak.

8. Çeşitlilik ve kültürel zeka

Dünyamız ve iş yerlerimiz daha çeşitli ve açık hale geldikçe ırk, kültür, dil, yaş, cinsiyet, politik ya da dini inanç vb. farklılıklara rağmen bireylerin başkalarını anlama, saygı duyma ve çalışma yetenekleri çok önemlidir.

Dünyayı algılamanın farklı yollarını bulabilecek başkalarını anlama ve bunlara uyum sağlama yeteneği yalnızca insanların şirket içinde nasıl etkileşimde bulunduğunu iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda bir şirketin ürünlerini ve hizmetlerini daha kapsayıcı ve başarılı hale getirme olasılığı da olacak. 

9. Teknoloji becerileri 

4. sanayi devrimi; yapay zeka, büyük veri, sanal gerçeklik, blok zincirleri ve daha fazlası gibi teknolojik yeniliklerle desteklenmektedir. Bu durum herkesin teknoloji etrafında belirli bir konfor seviyesine ihtiyaç duyacağı anlamına gelir.

En temel düzeyde, çoğu roldeki çalışanların verilere erişmeleri ve bunun üzerinde nasıl hareket edeceklerini belirlemeleri gerekecektir. Bu durum bazı teknik beceriler gerektirir. Kısacası daha temel bir seviyede, herkesin yeni teknolojilerin endüstrisi, işletmesi ve mesleği üzerindeki potansiyel etkisini anlayabilmesi gerekir.

10. Değişimi kucaklama

Geleceğin iş yerlerindeki değişimin hızı nedeniyle insanlar çevik olmalı ve değişimi kucaklayabilmeliler. Beynimizin sadece esnek olması gerekmeyecek, aynı zamanda değişen iş yerlerine, beklentilere ve beceri setlerine uyum sağlamamız gerektiği için uyarlanmamız gerekecek.

4. Sanayi Devrimi sırasında temel bir beceri değişimi bir yük olarak değil, büyümek ve yenilik yapmak için bir fırsat olarak görme yeteneği olacaktır.

İşin geleceği için bu 10 beceriyi bir şekilde benimsersen, hızla gelişen ve büyüyen bu teknoloji dünyasına ayak uydurabilir, geleceğin işlerinde daha önemli yerlere gelebilirisin. 

Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Sosyete Sözler - Sosyete Karadeniz
Geleceğin İş Gücü Nasıl Şekillenecek Geleceğin İş Dünyasında Çocuğunuzun En Çok İhtiyaç Duyacağı Yeniden Beceri Kazandırmada Devrime İhtiyacımız Var Geleceğin Çalışma Alanları Değişiyor Geleceğin Yetkinlikleri
Sözler Blog / Travel Blog / Trend Blog
Paylaş:  

Yorumlar